7. července / 7. júla

Zamyslenie na dnešný deň

Uspokojovanie ľudí

„Zmenou nášho návyku uspokojovať ľudí sa neprestaneme starať o druhých. Ale prestaneme prekračovať hranice, aby sme sa ubezpečili, že nás nikdy neopustia.“ VČK, str. 112
Ako deti sme hľadali u druhých ľudí, napr. našich rodičov alebo učiteľov, súhlas. Tým, že sme to robili, sme sa cítili v bezpečí. V priebehu času nás toto konanie naučilo, aby sme sa vzdali svojho vlastného pocitu hodnoty v prospech vonkajšieho meradla našej hodnoty niekoho iného. Bez súhlasu druhých sme sa cítili, že sme zlyhali.
Prostredníctvom DDA sa učíme počúvať hlas svojho vnútorného milujúceho rodiča, už viac sa nepotrebujúc spoliehať na druhých, aby nám poskytli pocit vlastnej sebahodnoty. Učíme sa byť pravdiví k sebe samým, konajúc spôsobom, ktorý je v súlade so základnými hodnotami, tomu, čomu veríme a pocitmi, ktoré sa stávajú našou súčasťou. Nehľadáme súhlas nikoho iného, len svoj.
Niekedy zisťujeme, že naše nové konanie môže spôsobiť konflikt s ostatnými. Ale s dôverou v náš nový vnútorný kompas a bez strachu z opustenia, pevne sa držíme svojho presvedčenia, hovoríme svoju pravdu a posilňujeme zmysel pre svoje Ja. Už viac nepotrebujeme vonkajšie sily na to, aby oprávňovali našu existenciu.
V dnešný deň budem počúvať svojho vnútorného milujúceho rodiča a budem vedieť, že to je všetko súhlas, ktorý potrebujem pre svoje myšlienky a činy.