7. dubna / 7.apríla

7. 4.
Zamyslenie na dnešný deň

Sexuálne nutkanie

„Mnoho dospelých detí zápasilo so sexuálnym nutkaním, ktoré im prinieslo veľký žiaľ a príšernú izoláciu od spoločnosti.“ VČK, str. 247

Izolovali sme sa i vtedy, keď sme boli s inými. Naše telo nám nepatrilo, i keď sme o tom takým spôsobom nepremýšľali. Pristihli sme sa v chúlostivých situáciách, v sexuálnom kontakte s ľuďmi, ktorí sa nám nepáčili. Potom nám z toho bolo zle. Znova sa objavil pocit, že sme znásilnení, ale nevedeli sme, odkiaľ sa tento pocit vzal. Boli sme si istí, že v skutočnosti sa nám nič nestalo, pretože keď sme boli deti, naši opatrovatelia povedali, že sa nič nestalo, alebo že o nič nešlo. Chceli sme im veriť. Chceli sme sa držať predstavy, že nás milovali a starali sa o nás.

V uzdravovaní sa učíme zaobchádzať so sebou i so svojim telom s úctou. Nedovolíme iným, aby sa nás dotýkali, keď to nechceme. Uvedomujeme si, že mať sex mimo záväzného vzťahu môže byť pre nás riskantné. Vieme, že môžeme kedykoľvek prestať so sexuálnym správaním k svojmu milovanému, keď sa objavia pocity, ktoré vyžadujú pozornosť.

Dnes si uvedomím, že zdravý sex pochádza z dôvery a úcty k človeku, ktorého milujem a ktorý mi lásku opätuje. Viem, že ma miluje, nielen preto, že to hovorí, ale preto, že mi to dáva najavo tým, ako sa ku mne správa.