7. krok

Krok 7.doc (28672)

Krok 7

 

Na začiatku kroku 7 si uvedomujeme, že sme sa nebojácne a dôkladne pozreli sami na seba a na našu pôvodnú rodinu. V prvom kroku sme prijali našu bezmocnosť nad následkami dysfunkčnej rodiny. Táto bezmocnosť zahŕňa vývoj charakteristických znakov / toto musí do čistiarne/, ktoré nás blokovali od zmysluplného  vzťahu s Vyššou Silou.

Zamerali sme sa na ostatných, snažili sme sa ich ovládať, aby sme pomocou nich opravili našu rodinu. Vyvinula sa u nás  posadnutosť inou osobou. Táto posadnutosť nás priviedla k tomu, že sme „dosiahli naše dno“ a požiadali sme  o pomoc v skupine DDA. V kroku 2 a 3 sme sa prehodnotili naše chápanie Vyššej sily a zistili sme, že mnohí z nás preniesli  rysy našich rodičov na Boha a verili sme, že Boh je pomstychtivý alebo ľahostajný. Aj keď sme si mysleli, Boh je láska, mnohí z nás tajne premýšľali, či Bohu naozaj na nás záležalo, alebo či nás vôbec počúval. Tiež sme sa dozvedeli, že naše nutkanie kontrolovať sami seba alebo iných bolo hlavnou prekážkou v našej schopnosti nechať Bohu, aby  nám pomáhal. Mnohí z nás si vytvorili fasádu sebestačnosti, čím  maskovali osamelosť, v ktorej sa hrozili požiadať o pomoc. Nechceli sme vidieť pravdu.

Zvolili sme si  sponzora – spolucestovateľa, a urobili sme  prvý krok smerom od  izolácie. V kroku 4 a 5 sme urobili dôkladnú a nebojácnu morálnu inventúru a povedali  niekomu náš príbeh prvýkrát. Pozreli sme sa na správanie našich rodičov , ale tiež sme sa pozreli na naše správanie. Vzali sme  za naše skutky zodpovednosť.  To sú  prvé kroky  k navráteniu sa k sebe samému so zameraním na to, čo môžeme zmeniť v našich životoch. V kroku šesť sme sa dozvedeli, že ochota je kľúčom k odstráneniu našich charakterových vád. Tiež sme sa dozvedeli, že naše charakterové rysy na prežitie, ktoré sme naberali v detstve  by mohli vyzerať ako charakterové vady, mali  však oveľa hlbší korene a pomáhali nám prežiť.

Zmierili  sme sa s nimi a žiadali sme, aby boli odstránené, aby sme mohli žiť slobodne. V kroku 6 sme sa dozvedeli hodnotu zdravej emocionálnej bolesti.

V kroku 7 si uvedomujeme, že nemôžeme odstrániť naše nedostatky bez pomoci Vyššie sily. Snažili sme sa oslobodiť od našich charakterových vád sami, ale vrátili sa, alebo boli nahradené novými, ak sa  nám nepodarilo požiadať o intervenciu Boha. K nášmu zdeseniu sem videli, že  vady sa znova objavili v novej posadnutosti alebo v inej podobe, ktorej je mučivé čeliť samému. V kroku 7 sme pozbierali všetku dôveru alebo vieru, ktorá je v našich silách. Spoliehame na Boha , že odstráni naše charakterové vady. Pokorne prosíme Boha, tak ako ho chápeme, aby odstránil naše nedostatky.