8. brezna / 8. marca

8. 3.
Zamyslenie na dnešný deň

Intimita

„To, čo mnoho dospelých detí opisovalo ako lásku, alebo intimitu pred tým, ako vstúpili do DDA, bola v skutočnosti spoluzávislosť a prísna kontrola.“ VČK, str. 6

„Pred príchodom do programu sme si mysleli, že intimita je tajomným slovom, ktoré sa týka sexu a milovania. Mysleli sme si, že je to o starostlivosti o iného človeka, robenie vecí pre druhého a stratenie samého seba v inom človeku- pretože sme ich tak veľmi milovali!

Samozrejme, že všetci chceme byť nablízku svojho partnera, ale pred našim uzdravovaním sme mnohí z nás ležali vedľa neho v posteli, no cítili sme sa stovky kilometrov vzdialení túžiac po jeho náklonnosti. Uspokojili sme sa s omrvinkami, a ani sme si to neuvedomovali. Robili sme všetko pre to, aby sme sami seba presvedčili o tom, že sme tou šťastnou rodinou na spoločnej rodinnej fotke.

Dnes sa v uzdravovaní intimita rozvinula do toho, čím mala pôvodne byť. Vedieme úprimné rozhovory so svojim partnerom i priateľmi a nebojíme sa vyjadriť svoj názor. Obklopujeme sa ľuďmi, ktorí majú o nás záujem a ktorých sa nebojíme. Vedieme zdravé rozhovory ohľadom peňazí a iných dôležitých záležítostí a nenútime ani nemanipulujeme s ľuďmi prostredníctvom hanby či viny. Napĺňame svoj pohár slobodou výberu. Máme zdravé vzťahy a rozumieme, o čom je zdravá intimita. Cítime radosť.

Dnes si budem dôverovať natoľko, že budem otvorený skutočnej intimite v mojich vzťahoch.