8. července / 8. júla

Zamyslenie na dnešný deň

Ochota
“V DDA sme boli ochotní aplikovať do našich každodenných životov a vzťahov, čo sme sa v programe naučili. “ VČK, str. 401
Keď sme prvýkrát prišli do DDA, niektorí z nás sa nevedeli dočkať, kedy bude proces uzdravenia ukončený. Ako dlho to bude trvať, lebo my sme mali na práci lepšie veci, ako sa zdržiavať s narušenými ľuďmi. Napokon, náš príbeh nebol až taký hrozný. Chceli sme len, aby sa zlepšili drobnosti, ktoré nám bránili v tom, aby sme mohli pokračovať v našom skutočnom živote.
A teraz je pre nás práca na Krokoch a služba jednou z najobľúbenejších vecí, ktoré robíme. Vytvárať bezpečné miesto pre seba aj pre druhých- priznať si zranenia, ktoré v sebe nosíme- a potom začať rásť, je najvzrušujúcejšie dobrodružstvo, v ktorom sme sa kedy ocitli. 12 krokov je modelom ako žiť, ktorý je lepší, ako čokoľvek, čo sme až doteraz v našom živote skúsili. Sme vďační za tých, ktorí prišli pred nami a ktorí nám otvorili dvere.
V našich domovoch a v našej práci praktizujeme, čo sa na mítingoch naučíme- ako napr. počúvanie. Dovoľujeme iným, aby si povedali svoju pravdu. Učíme sa nekontrolovať druhých a nedovoliť, aby kontrolovali alebo manipulovali s nami. Veríme, že princípy programu, ktoré fungovali pre toľkých ľudí, budú naďalej fungovať aj pre nás vo všetkých našich záležitostiach. Stávame sa nebojácnymi v našom hľadaní zdravého života. Máme teraz radosť a ostatní to vidia.
V dnešný deň budem pravdivý vo všetko, čo robím. Tým, že tak urobím vytvorím priestor pre druhých, aby mohli mať svoju vlastnú pravdu.