8. krok - Ochota a Sebeodpustenie

Krok 8 ochota a sebaodpustenie.doc (26112)

Krok 8 – ochota a odpustiť sám sebe

 

 

 

 

 Ak sme si neboli neistí, či máme uviesť meno v zozname kroku 8, požiadame Boha o ochotu aspoň poznačiť  si meno. To je len krok osem, ešte nerobíme nápravy. Môžeme aspoň dať meno na papier a ukázať ochotu. Budeme veriť našej Vyššej sile, aby nám ukázala čas a miesto, kedy urobiť nápravu. Mnohí z nás boli ohromení, keď sme sledovali, ako Boh pôsobí pri vytváraní situácií pre nápravy.

Tento druh ochoty platí aj pre osoby, ktoré nenávidíme. Väčšina dospelých deti, ak sú úprimné, nájdu človeka, ktorého nenávidia. Neboli by sme ani ľudia, keby sme niekoho takého vo svojom živote nemali. Premýšľať o takomto človeku môže niektorým priniesť veľký nepokoj alebo nepohodu, ale aspoň uvažujme o napísaní jeho  mena.

 Okrem ochoty, kľúčom 8.kroku je odpustenie samému sebe. Nemôžeme odpustiť inej osobe pokiaľ neodpustíme sami sebe. To je duchovná axióma. Mnoho dospelých deti bojujú so sebeodpustením,  pretože sme boli orientovaní pochybovať sami o sebe, alebo byť hyperkritický voči sebe ako deti. Vo väčšine situácií sme inštinktívne o sebe pochybovali, odsudzovali sa , alebo sa cítili vinní  za akýkoľvek problém, ktorý by mohol vzniknúť. Odsudzovali sme  sa bez milosti, aj keď sme sa snažili bojovať , alebo diskutovať o otázkach života. Súdili sme sami seba a projektovali sme pocit vinu na iných.

Odpustiť sami sebe je pre väčšinu z nás cudzie,  pretože sebeodpustenie sa musíme naučiť  pestovať a utvrdzovať. Vo väčšine našich domovov sme o takomto niečom nikdy nepočuli. Musíme si nájsť koncept sebeodpustenia a učiť sa ho,  ak máme dosiahnuť pokrok v DDA. Bez sebeodpustenia máme sklony odmietať  naše úspechy v živote, a cítime sa  nehodní láskyplných vzťahov. V DDA sa učíme odpustiť sami sebe postupne, až kým sa staneme spokojní s touto duchovnou koncepciou. To je kľúčový moment pre nás a pre to, aby sme boli rodičmi sami sebe.

V kroku 8 sa ešte stále učíme dôverovať sami sebe a byť sami sebou bez pochybností.  Ak sa zdráhame odpustiť sami sebe, čelme tejto pochybnosti. Vráťme sa teda znovu k sebeodpúšťaniu. Ukážeme sebeodpustenie, keď položíme svoje meno na prvé miesto v zozname kroku 8. Tiež ukážeme sebeodpustenie, ak počúvame slová, ktoré používame, keď hovoríme o sebe. Keď sme kedysi hovorili o sebe, že sme „leniví“, alebo „neschopní lásky“, hovorme teraz o sebe vľúdne a jazykom, ktorý odráža narastanie lásky v nás. Budeme počuť, ako o sebe hovoríme:“ Myslel som, že som nemilovaný, ale som vzácne Božie dieťa.“ „Som zázrak.“

Takéto myšlienky alebo slová sú tvorcami sebaodpustenia  a pravdivej lásky k sebe.