8. krok - Pusti svojich rodičov

8 krok pusti svojich rodičov.doc (27648)

8. krok -  pusti svojich rodičov

 

Krok 8 je miesto, kde sme sa  začali zaoberať hlbším pochopením toho, ako sme ublížili našim priateľom a našim najbližším. V kroku 1 a 4 sme urobili inventúru svojich rodičov alebo príbuzných a aj inventúru sami seba. Videli sme, ako naše sebecké, manipulatívne, alebo deštruktívne správanie ako dospelých pochádza od našich rodičov. V kroku 5 až 7, sme začali klásť väčšiu váhu na vlastnú zodpovednosť a snahu oddeliť sa od našich rodičov a našej dysfunkčnej rodiny.. V kroku 8 budeme skúmať viac naše správanie , ako správanie našich rodičov. Nezabúdame naše zneužívanie v  minulosti, ale sme teraz viac pripravení čeliť tomu, čo sme urobili iným. Nie sme tu  sami . Máme sponzora, DDA priateľov a Vyššiu Silu, ktorí sa nás neopustia. Krok 8 je miesto, kde začneme uvoľňovať svojich rodičov k Bohu, tak ako mu rozumieme..  V DDA riešení sa uvádza: Keď sme zbavili našich  rodičov zodpovednosti za naše konanie dnes, začíname robiť svoje vlastné zdravé rozhodnutia, a nie len reagovať na konanie iných.

Urobiť zoznam tých, ktorým sme ublížili, a pozrieť sa na svoju minulosť,  je akt odvahy. Táto  odvaha je odrazom našej vnútornej sily, ktorá tam bola  celú dobu. Ako by sme prežili a prišli do DDA bez tejto vnútornej odvahy a bez Vyššej Sily?  Aj keď sme si kedysi mysleli, že sme prežili len zhodou okolností, teraz začíname veriť v boží zásah na určitej úrovni. Nie všetci z nás môžu odprisahať  na to, ale mnohí z nás vieme, že by sme tu už nemali byť. Nemali sme prežiť, ale prežili sme. Určite by sme nesedeli na stretnutí DDA a neuvažovali o zozname ľudí, ktorým sme ublížili a necítili toľko istoty, že by sme nápravy nedotiahli do konca.

Mnohí z nás, ktorí sme boli na dne, si uvedomujeme, aké máme šťastie, ako je dobre mať túto šancu. Chceme byť úprimní. Chceme to uskutočniť a žiť v  spoločnosti zmysluplným spôsobom. Chceme tiež, aby sme konečne boli emocionálne, duchovne i fyzicky prítomní s ostanými.

Nemusíme sa ešte zaoberať krokom 9.  Urobíme  jednoducho  zoznam ľudí, ktorým sme ublížili a sme ochotní to  napraviť. V zozname môžeme mať mená našich deti, zamestnávateľov, príbuzných, priateľov a rodičov. Uvedomujeme si , že naši rodičia náš často zneužívali, ale aj my sme sa veľakrát chovali nesprávne k nim. Niektorí z nás boli vypočítaví alebo jednali na základe zlého úmyslu. Robili sme to našim rodičom , ale aj iným. Ubližovali sme im aj samým sebe citovo v dlhodobom horizonte. Nie je to príjemné počúvať, ale chceme tomu čeliť, ak chceme byť iní v našich vzťahoch. Alebo sme zneužívali našich rodičov aby sme sa im pomstili a je viac ako pravdepodobné, že to robíme aj iným ľuďom.

 Zneužívanie začalo našimi rodičmi, a my sa takto chovať nechceme. V mnohých prípadoch sme prekročili hranicu, a musíme hľadať také správanie , ktoré je prospešné nám a nie našim rodičom. Toto znamená náš  zoznam kroku 8, a to je naša šanca na zmenu. My sme tí, ktorí hľadajú zmenu, a preto my sme tí , sa snažia o duchovný rast.

Zametáme pred vlastným prahom, bez ohľadu na to, čo iní urobili alebo neurobili. Odovzdáme svojich rodičov Bohu, tak ako ho chápeme. Slobodne im necháme ich rozhodnutia  a ich priania. Oslobodíme sa od nich. Nemajú žiadnu moc nad nami, rovnako ako my nemáme žiadnu moc nad nimi.