8. května / 8. mája

Zamyslenie na dnešný deň

Vnútorné dieťa/ Pravé Ja
„Počas rokov rodinnej dysfunkcie odišlo naše Vnútorné dieťa alebo Pravé Ja do úkrytu a zostalo pevne ohradené závislosťami alebo závislým správaním.“ VČK, str. 106
Predtým, ako sme spoznali DDA, sme možno počuli, alebo sme dokonca zbežne zazreli svoje Vnútorné dieťa/ Pravé Ja- tú časť z nás, ktorá prahne po bezvýhradnej láske a podpore, ktoré sme nedostali vo svojej rodine. Toto je tá časť z nás, ktorá je najčastejšie ukrytá riadne hlboko za obrannými mechanizmami a závislým správaním, o ktorých sme si mysleli, že nás nejakým spôsobom chránia pred ďalším zranením.
Ale v uzdravovaní prichádzame na dôvody toho, prečo naše Pravé Ja odišlo do úkrytu. Konečne začína dávať zmysel, prečo je táto naša časť tak nepolapiteľná a ťažko prístupná.
Keď rozpoznáme a uvoľníme svoju traumu z detstva, vyjdeme von spoza našich závislostí a sebadeštruktívneho správania, aby sme vytvorili bezpečie pre svoje Vnútorné dieťa. Staneme sa rodičom sami sebe a dáme si to, čo sme nedostali. Začneme rozkvitať vo svojom vnútri a staneme sa celistvými s pomocou svojej Vyššej sily, našich spolupútnikov a nástrojov DDA.
Dnes privítam a postarám sa o svoje Skutočné Ja. S pomocou svojej Vyššej sily a DDA som si schopný poskytnúť bezpodmienečnú lásku, ktorú som si vždy zaslúžil.