8. ledna / 8. januára

Zamyslenie na dnešný deň

Spúšťače

„Častokrát sa nemôžeme vyhnúť spúšťačom, ale môžeme zmeniť spôsob, ako im čelíme.“
BRB str. 253

„Fakt vedia, na ktorú strunu mi brnknúť!“ koľkokrát sme si toto povedali, alebo to počuli od iných? Tie struny sú potlačenými spomienkami alebo resentimentami, ktoré sme si uložili v našej mysli a našom tele na takom mieste, ktoré nikdy nechceme navštíviť.

A tak, keď niekto povie alebo urobí niečo, čo v nás tieto spomienky prebudí, dôjde k boju. Je to, akoby tieto staré spomienky a resentimenty boli zoradené v šíku čakajúc, kedy sa dostanú von, aby sme im mohli konečne čeliť a pripomínajú nám, že tam budú až dovtedy, kým tak neurobíme.

Na rozdiel od väčšiny iných uzdravujúcich programov, DDA nás povzbudzuje k tomu, aby sme tieto spomienky a resentimenty znova oživili a vypustili ich v bezpečnom a milujúcom prostredí. Keď tak urobíme, stane sa zázrak. Zrazu začnú strácať svoju moc a krôčik po krôčiku zistíme, že im v skutočnosti môžeme čeliť bez toho, aby sme sa cítili tak bezmocní, ako sme sa cítili, keď k týmto udalostiam došlo.

DDA je bezpečné miesto, ktoré umožní, aby sa tak stalo. Naši spolupútnici boli tiež tým malým vystrašeným 5- ročným dieťaťom a preto vedia, ako sa cítime.

Dnes viem, že keď zbavím staré spomienky ich sily, zároveň tým zbavím sily aj spúšťače.