9. června / 9. júna

Zamyslenie na dnešný deň

Krok dvanásty

„Duchovne uvedomelé dospelé dieťa rozumie duchovnému princípu, ktorý hovorí: “Musíme darovať to, čo máme, aby sme si to udržali.” Toto je jeden z najprajnejších aktov lásky, ktorý môžeme ponúknuť tomuto zmätenému svetu. Avšak, najprv musíme milovať sami seba, aby sme mohli darovať to, čo máme.“ VČK, str. 288

My, ktorí sme sa cítili tak strašne stratení a beznádejne zmätení alebo zahorknutí a nahnevaní, a veľmi smutní po väčšinu našich životov, vďaka práci na DDA programe zažívame hlboký a trvalý pokoj v duši. Je to úžasný pocit používať Kroky, byť sám sebe rodičom a dosahovať duchovné prebudenie. Sme naplnení radosťou a chceme sa o toto bohatstvo podeliť.

Naše každodenné životy predstavujú nekonečné množstvo spôsobov, ako zdieľať svoje Pravé Ja s našou rodinou, spolupracovníkmi a susedmi: eventuálne každý si môže užiť naše uzdravovanie. Možno noví ľudia, ktorí prichádzajú na naše stretnutia, čerpajú najväčší úžitok z nášho duchovného prebudenia. Vnímajú našu emocionálnu triezvosť a cítia našu radosť. Mnohí prichádzajú z miesta naplneného tmou a môžu byť dosť zmätení z terminológie a úprimného rozprávania o hlboko ukrývaných rodinných tajomstvách. Možno nikdy predtým nikoho nepočuli hovoriť otvorene o týchto veciach a ponúkať Riešenie.

Sme veľmi výnimočná skupina ľudí, ktorých skúsenosti, sila a nádej môžu osvietiť cestu iných, ak sa budeme vracať späť a šíriť to svetlo. Tým, že pamätáme na slogan “To najdôležitejšie ako prvé”, svoje uzdravenie prenášame na druhých prostredníctvom nášho osobného aktu služby- milovaním svojho Skutočného Ja.

Dnešný deň si znova vybavím svoje prvé dni v DDA a tie úžasné dary, ktoré som dostal: jasnosť a slobodu. Budem šíriť lásku k môjmu Pravému Ja, aby aj ostatní mohli spoznať nádej.