9. dubna / 9. apríla

9. 4.
Zamyslenie na dnešný deň

Prehnaná ostražitosť

„Väčšina členov DDA má istú formu posttraumatickej stresovej poruchy (PTSP), ktorá sa častokrát prejavuje prehnanou ostražitosťou na naše okolie alebo pozorným sledovaním vyjadrení či činov ostatných ľudí. Takéto správanie je pozostatkom vyrastania v takmer neustálom strehu.“ VČK, str. 160

V uzdravovaní si väčšina z nás začne uvedomovať, ako v nás určité veci vyvolávajú silné emocionálne a fyzické spúšťače, ale nie vždy vieme, prečo.

Pomocou nášho procesu objavovania nájdeme ukrytú traumu, ktorá zapríčiňuje tento stav prehnanej ostražitosti. Tieto hlboké, silné emócie, ktoré vychádzajú na povrch nás môžu zaplaviť ako rozbúrené more.

Aby sme sa upokojili, učíme sa zabaliť sa do teplej deky, dať si horúci čaj a dlhý kúpeľ. Aktivujeme svojho vnútorného milujúceho rodiča, robíme čokoľvek je potrebné na to, aby sme si uctili svoje zranené vnútorné dieťa. Našim mottom sa stalo: „Najskôr sa postarám o seba!

Rozprávame sa so svojimi zranenými časťami, ktoré potrebujú lásku. Možno na začiatku bude naše vnútorné dieťa kričať od hnevu: “Kde si bol po celé tie roky? Ako si môžem byť istý, že ma neopustíš rovnako ako všetci ostatní?” My však máme odvahu počúvať túto svoju zranenú časť za každú cenu. Pustíme sa zneužívajúcich vzťahov a usporiadame si svoj život tak, aby sme si dali viac priestoru na uzdravovanie. Vieme, že si to zaslúžime.

Dnes dám samého seba na prvé miesto. Keď som vo svojom PTSP tuneli, nebudem to zľahčovať, aby som vyzeral pred inými dobre, zatiaľ čo vo vnútri trpím.