9. května / 9. mája

Zamyslenie na dnešný deň

Recidíva

„V DDA máme prípady recidívy a dôležitosti dostať sa späť do programu, ak recidíva nastane.“ VČK, str. 391
Možno sme si mysleli, že recidíva je iba pre tých s oveľa vážnejšími, život ohrozujúcimi závislosťami, nie tých, ktorí sme v DDA. Zle s nami zaobchádzali. My sme boli tí, ktorí boli v práve. Ak sme dovolili svojim charakterovým chybám, aby sa nám vymkli z rúk raz za čas, mali sme na to právo, alebo nie? To nebola recidíva. Nebolo to dokonca ani život ohrozujúce.
Tým, že sa vo Štvrtom kroku úprimne pozrieme sami na seba, vidíme, že emocionálna recidíva môže byť rovnako život ohrozujúca ako čokoľvek iné. Uvedomíme si, ako sme možno zrecidivovali vždy, keď sme sa vracali k svojej pôvodnej rodine a dúfali sme, že už to bude iné. Ale namiesto toho, sme ich sledovali, ako sa trhajú na kusy a my sme sa na tom zúčastňovali, i keď len v malej miere. Možno sme ignorovali svoje Vnútorné dieťa, ktoré na nás kričalo, zatiaľ čo my sme praktizovali ďalšie sebazraňujúce správanie, ignorujúc našu Vyššiu silu v prospech svojej starej kompulzívnej sebestačnosti.
Keď vidíme, ako ľahko môžeme byť náchylní k recidíve, rovnako ako tí, ktorí čelia závislosti na návykových látkach, stávame sa ostražitejšími, ale nie spôsobom našej detskej superostražitosti. Táto ostražitosť je uvedomenie si toho, nakoľko sme „bdelí“. Dbáme na udržiavanie vedomého kontaktu so svojim Vnútorným dieťaťom a našou Vyššou silou prostredníctvom svojej každodennej inventúry. Vytvárame si čas a priestor, kam sa potrebujeme posunúť na svojej ceste a už viac neopúšťame sami seba.
Dnes budem udržiavať každodenný kontakt so svojim Vnútorným dieťaťom a svojou Vyššou silou, aby mi pomohli zostať zameraným, a mohol sa tak vyhnúť emocionálnej recidíve.