9. ledna / 9. januára

Zamyslenie na dnešný deň

Omyly

„Tiež máme veľké problémy prijať svoje omyly v dospelosti.“ VČK, str. 38

Mnoho dospelých detí o sebe zistí, že sú príliš snaživí a perfekcionisti. Veľa z nás žije v prostredí čo ak?, ktoré sme si vytvorili našou vlastnou potrebou zvládať všetko a všetkých okolo nás. Robíme si starosti, že nespravíme veci načas, alebo nebudú spravené dokonale.

Ako deti sme sa mnohí necítili dostatočne milovaní, lebo sme neboli dosť dobrí. Naši rodičia alebo opatrovníci túto myšlienku v nás posilňovali tým, že nám dávali najavo, že sme nespĺňali ich očakávania. A tak sme sa snažili byť dokonalí, čo samozrejme zlyhalo.

Keď sme vstúpili do dospelosti, pokračovali sme v porovnávaní dokonalosti s láskou alebo jej nedostatkom, ak veci prestali fungovať. Nikto nám nemusel vyčítať naše nedokonalosti; dokázali sme to veľmi pekne sami.

Perfekcionizmus, kontrola, negatívne projekcie, vyčítanie si: ako sme vôbec mali čas dýchať, nieto ešte mať nejakú vyrovnanosť vo svojom živote?
Ako pracujeme na DDA programe a začíname sa cítiť lepšie ohľadne seba, stávame sa priateľmi s nedokonalosťou. Prijímame svoje ľudské limity, odpúšťame si svoje omyly a oslobodzujeme sa od potreby kontrolovať všetko vo svojom okolí.

Môžeme si spraviť čas na dýchanie...skutočné dýchanie...ako je nádych, výdych a oddych.

Dnes si doprajem slobodu spraviť chybu a vedieť, že to neovplyvní moju hodnotu ako ľudskej bytosti.