9. rys

Zamieňali sme si lásku so súcitom a mali sme sklony milovať tých, ktorých sme mohli „zachraňovať“.
Rys 9 (1).doc (53248)