9. února / 9. februára

Zamyslenie na dnešný deň

Autoritatívne osobnosti

„Bojíme sa autoritatívnych osobností a cítime strach, keď s nimi máme hovoriť.“ VČK, str. 417

Ako deti sme sa desili nahlas vyjadriť akúkoľvek myšlienku pred autoritatívnymi osobami v našom živote. Naučili sme sa radšej zostať ticho, pretože sme zvyčajne nevedeli, akú reakciu tým vyvoláme.

V dospelosti sme sa stále mohli pristihnúť pri tom, že na autority reagujeme rovnakým spôsobom, či už to bolo v pracovnom prostredí, alebo sociálnej skupine či organizácii, ktorá nám pripomínala štruktúru na pracovisku alebo jej účel. Pokúsili sme sa vyhýbať autoritatívnym osobnostiam, ale tie sú všade. Ani to, ak sme boli samostatne zárobkovo činní nás neochránilo od týchto interakcií.

Dokonca i v DDA niektorí kladieme iných do autoritatívnych rol, kde sa pristihneme, ako znova vytvárame štruktúru svojej rodiny. Avšak práve v uzdravovaní si môžeme začať byť vedomí svojich reakcií a praktizovať nové spôsoby konania. Pred tým, ako začneme hovoriť s autoritatívnou osobnosťou, môžeme sa zastaviť a vykonať kontrolu reality. Predstavujeme si to najhoršie? Bude reakcie tejto osoby rovnaká ako môjho dysfunkčného rodiča pred rokmi?

Ak máme strach, veľmi účinnou technikou, ktorú mnohí z nás používajú, je napísať si scenár a hrať túto rolu vo dvojici s priateľom, ktorému dôverujeme. Ako súčasť tohto procesu si doprajeme množstvo uistení. Rast nastáva, keď zistíme, že čím viac sa v skutočnosti rozprávame s autoritatívnymi osobnosťami, tým viac naše sebavedomie narastá. Konečne sa začíname vidieť očami uzdravujúceho sa dospelého, nie ustráchaného dieťaťa.

Dnes pri kontakte s autoritatívnymi osobnosťami využijem svoju silu a múdrosť, ktorú som získal v uzdravovaní. Už nie som viac ochromený strachom.