Ako založiť skupinu DDA

Ako založiť skupinu DDA

Ako založiť skupinu - DDA.doc (45568)

 

Ako založiť skupinu.

 

Každá skupina je  nezávislá v súlade s Tradíciami. Skupina používa tradície ako návod, rovnako ako  Kroky poskytujú vodítko pre jednotlivca. Nasledujúce poznámky boli spracované na základe  najčastejších otázok a spätnej väzby zo skupín od vzniku DDA ako samostatného programu dňa 10. novembra 1984 a  vďaka vstupov z nezávislých stretnutí ACoA v New Yorku, a od interskupín v San Diego, Los Alamos, Seattli a Phoenix.

 

Miesto stretnutí.

 

Skupina potrebuje bezpečné miesto na stretnutia. Pre mnohých to znamená miesto bez rušivých zvukov, zápachov a fyzického ohrozenia. Obyčajne skupiny nájdu miesto v kostoloch, školách, nemocniciach, alebo vo verejných inštitúciách za prijateľný nájom. Niektoré skupiny úspešne začali v domovoch jedného z členov skupiny, ale za niekoľko mesiacov obyčajne zistili, že sa potrebujú stretávať na „neutrálnom mieste“. Napokon je to na rozhodnutí skupiny, aké miesto si vyberú.

 

Ako začať.

 

Je ťažké založiť míting, ak predtým žiaden neexistoval. Primárne problémy sú uspokojovanie potrieb spoločenstva pomocou mítingu. Ak je to možné, je treba  požiadať o pomoc ľudí z iných 12 krokových programov, ktorí sa budú zúčastňovať mítingov niekoľko mesiacov, kým nenadobudnú istotu, že skupina prežije. Je dôležité ukázať nováčikom, kde nájsť míting.

 

Služba.

 

Každý míting potrebuje  služobníkov v určitých pozíciách, aby bola zabezpečená funkcia mítingu. Pre niektorých to znamená veľa práce, ale v zdravej skupine  robia niečo viacerí ľudia a každý robí niečo. Existujú definície služobných miest a sú to len odporučenia – každý míting si môže nájsť lepší spôsob pre naplnenie svojich potrieb.

 

Sekretár.

 

Prichádza skôr. Odomkne/pripraví  miestnosť pre míting. Určí spíkra – obyčajne dopredu. Informuje  ďalších služobníkov o ich povinnostiach, tak ako je to určené svedomím skupiny, tradíciami a ďalšími  zdrojmi, ktoré má k dispozícii skupina. Pripomína pokladníkovi , aby pravidelne informoval skupinu a prerozdeľoval príspevky 60/40 v rámci štruktúr. Je prostredníkom medzi skupinou DDA a  WSO. Vedie biznis mítingy. V prípade rušenia mítingu , ak vedúci mítingu nie je schopný  vysporiadať sa s rušením, sekretár podnikne kroky na ochranu bezpečnosti mítingu.

 

Služba pre literatúru.

 

Prináša literatúru každý týždeň. Udržuje inventár literatúry a robí kópie, alebo objednáva literatúru podľa potreby. Je zodpovedný za novú literatúru. Dáva účty pokladníkovi na preplatenie za kópie a nové objednávky. Objednáva novú literatúru od interskupiny alebo regiónu, alebo od inej interskupiny.

 

Pokladník.

 

Robí záznamy o 7. tradícii, nákladoch a účtoch. Podáva pravidelne správu skupine o stave financií. Má na starosti plnenie  60/40 princípu po splnení nákladov na chod skupiny a potrebnej  rezervy.

 

Iné pozície môžu byť vytvorené skupinou, tak aby napĺňali potreby skupiny podľa ich požiadaviek.

 

Registrácia.

 

Keď je skupina založená, a noví služobníci sú zvolení, je stanovený čas , zameranie a miesto konania, prípadne zmeny, je potrebné vyplniť Registračný formulár pre WSO , aby mohla byť skupina zahrnutá do databázy WSO. Všetky skupiny v súčasnej databáze dostávajú pozvánky na spoluprácu vo Výročnej biznis konferencii. Registračný formulár je možné poslať poštou na adresu ACA WSO , alebo len poslať písomne nasledovné informácie

 

Deň a hodina mítingu

Miesto konania

Mesto

Meno sekretára, adresa a telefónne číslo

Meno zastupujúceho sekretára, adresa, telefón

 

60/40 plán

 

Naša 7. tradícia hovorí, že sme sebestační vďaka naším dobrovoľným príspevkom . Keď skupina zaplatí všetky svoje náklady , vytvorí si „obozretné rezervy“, obyčajne na jeden alebo dva mesiace , 60 zostatku pošle na interskupinu a 40 percent pošle na WSO, ktorý sa zaoberá službou a odovzdávaním posolstva na globálnej   úrovni pre potenciálnych nováčikov a spoločenstva ako celku. Okrem zvolania ABC, WSO poskytuje nepretržité služby a podporu pre skupiny a interskupiny.

Časť  zo 40 percent môže byť použitá na podporu regionálnych služieb, ak existujú a potrebujú vašu 7 tradíciu na odovzdávanie služby . Časť 40 môže byť použitá na podporu regionálnej rady ak existuje a potrebuje  vaše príspevky zo  7 tradície na ich činnosť, ktorú poskytuje v širokom okolí. Odporúča sa, aby toto percento nebolo vyššie ako  30, a je v súlade so svedomím skupiny.

V oblasti, kde nie je regionálna štruktúra alebo interskupina, sa odporúča, aby prebytok príjmu nad rezervu bol zaslaný na WSO. 7 tradícia v služobných štruktúrach je zdrojom finančnej podpory. Tak ako DDA rastie a viac skupín podporuje DDA služobné štruktúry pomocou 60/40 plánu, tým viac služieb a výhod budú štruktúry možné poskytovať. Všetky finančné prostriedky pre WSO  musia byť zaplatené v amerických dolároch a platené  bankami v USA.

 

Zameranie skupiny.

 

WSO odporúča jednoduchý formát. Každá skupina so môže upraviť formát podľa vlastných potrieb. Niektoré skupiny môžu zmeniť formát podľa zamerania:

 

Zameranie na kroky:

 

 Pretože je to 12 krokový program, je treba neustále hľadať spôsoby uzdravovania pomocou krokov. Niektoré stretnutia sú v rytme  "valčíka" (štúdium krokov 1-2-3, 1-2-3 znova a znova) Iné skupiny sa zamerajú na čítanie krokov 12x12, alebo nejakej inej možnej literatúry o krokoch. Naša literatúra dovoľuje,  aby každý míting mal svoje vlastné zameranie.

 

Písanie.

 

 Každý člen na stretnutí píše asi 20 minút na dané téma alebo na jeden z 12 krokov. Potom napísané je čítané nahlas a zdieľané na skupine.

 

Míting s podskupinami.

 

Po spoločnom otvorení mítingu vo veľkej skupine , skupina sa rozdelí na menšie skupiny , aby bolo umožnené každému zdieľať. Malé skupiny sa môžu znovu spojiť v určenom čase a ukončiť míting spoločne, alebo si každá skupina ukončí sama.

 

Speaker míting.

 

Sekretár zdieľa 10 minút. Potom jeden z dvoch spíkrov zdieľa 20-40 minút, alebo traja spíkri urobia Panel: každý zdieľa 10-15 minút prvú polovicu mítingu a zbytok mítingu je otvorený zdieľaniu alebo otázkam/odpovediam Panelu. Skupina môže vytvoriť nový formát. Ak tak urobí oznámte to prosím na WSO , aby sme mohli túto informáciu poskytnúť iným skupinám.

 

Crosstalk

 

 

Veľa skupín nedovoľuje crosstalk, t.j. každému je dovolené zdieľať po stanovenú dobu bez zasahovania a komentárov, prerušovania od ostatných členov skupiny. Takto je vytvorené bezpečné miesto na zdieľanie a crosstalk ohrozuje bezpečie skupiny.

(Definíciu crosstalku máme uvedenú vo formáte mítingu).

V rámci spoločenstva si hovoríme  medzi sebou navzájom o špecifikách našich  individuálnych prístupov k  uzdravovania, ale je silne doporučené,  aby míting bol najbezpečnejšie miesto pre zdieľanie a že odpovede alebo diskusie pri káve medzi dvomi členmi sa koná mimo míting.

 

Anonymita

 

Anonymita nám dáva novú slobodu zdieľať naše pocity a skúsenosti bez toho, aby sme boli hodnotení. „ To, čo sme tu počuli a koho sme tu videli, zanecháme v týchto priestoroch“ – je veľmi dobré pravidlo, ktoré vytvorí bezpečné miesto na zdieľanie našich pocitov a uzdravovanie bez obáv z ohovárania a osobných útokov.

 

 Literatúra.

 

Každá skupina má právo si určiť knihu(y), brožúry alebo  letáky, ktoré má na stole. V súlade s našimi tradíciami doporučujeme, aby materiály iného druhu ako DDA boli oddelené od  12 krokových materiálov  a neboli preferované. Toto zahŕňa informácie o iných terapiách, workshopoch, udalostiach, atd., najmä ak sa jedná o spoplatnené akcie.

Oficiálna literatúra WSO ACA obsahuje:

Problém, Riešenie, Toto musí do čistiarne, 12 krokov a 12 tradícií ( tradície adaptované pre DDA). Toolbag, Uvítací balík, DDA program a Ako na to , Paradox nezávislosti, Dôležitosť služby v DDA, Sponzorstvo v DDA, Ako založiť skupinu, Čo je WSO, Odporučenia pre službu, Vedenie Bisnis meetingu, Vedenie účtov.

 Balíček pre novovzniknutú skupinu je možné zakúpiť za 7 dolárov. Zahŕňa hore uvedenú literatúru a formát mítingu, ktorý sa používa a môže byť modifikovaný novou existujúcou skupinou.

 

Reklama

 

 

 

Náš program je založený na príťažlivosti, nie na reklame. Je rozdiel medzi „informáciou“ a reklamou. Ak DDA skupina už existuje vo vašej blízkosti, môžete pripraviť leták s informáciami o novej skupine , prípadne nakresliť mapu s popisom cesty.

 

Ako začať novú skupinu.

 

Ak žiadna skupina neexistuje , založenie novej skupiny je skvelá služba pre Spoločenstvo. Ak už skupina existuje, môžu nastať konflikty pri nápade založiť novú skupinu. Program rastie, pretože niekto vidí potrebu a snaží sa naplniť túto potrebu založením novej skupiny. Neznamená to odsúdenie existujúcej skupiny, ale je to znakom rastu Programu.

 

Starostlivosť o nováčikov.

 

Nováčikovia môžu byť emocionálne zraniteľní, finančne alebo sexuálne zneužívaní.  Niektorí ľudia, ktorí sa zúčastňujú mítingu a vyrastali v prostredí  obeť/ prenasledovateľ  sa môžu pokúsiť o uspokojenie svojich potrieb prostredníctvom manipulácie novoprichádzajúcich. Toto sa nazýva „13.krok“, ktorý ohrozuje bezpečnosť skupiny a nie je súčasťou nášho programu. Láska a úcta , ktoré ponúkame nováčikom, je odrazom lásky a úcty , ktorú si určíme sami k sebe. Slovami našich zakladateľov „ učíme sa schopnosti byť sami sebe rodičom s nehou, láskou, súcitom a úctou.

 

Ak máš pochybnosti, pozri si Tradície a poraď sa so skupinovým svedomím.