Charakteristiky DDA - tzv. Laundy List (Toto musí do čistírny)

Toto musíme dať do čistiarne.

 

/ Charakteristické znaky Dospelého dieťaťa./

 

 1. Stali sme sa izolovanými a bojíme sa druhých, obzvlášť autoritatívnych osôb.

 

 1. Snažíme sa zavďačiť druhým a pritom sme stratili vlastnú identitu.

 

 1. Desia nás rozhnevaní ľudia a akákoľvek osobná kritika.

 

 1. Buď sme sa stali alkoholikmi /alebo inak závislými osobami/, alebo sme s takým človekom  uzatvorili manželstvo, alebo oboje, alebo sme si našli inú kompulzívnu osobnosť, ako napr, workoholika,

 

 1. Žijeme svoje životy z pozície obetí a táto slabosť nás priťahuje v milostných aj priateľských vzťahoch.

 

 1. Máme prehnane vyvinutý zmysel pre zodpovednosť  a je pre nás jednoduchšie zaoberať sa inými, než sami sebou. To nám umožňuje nemusieť sa tak pozorne dívať na vlastné chyby a nedostatky, atd...

 

 1. Cítime sa previnilo, ak obhajujeme vlastné záujmy, namiesto aby sme ustúpili druhým.

 

 1. Stali sme sa závislí na vzrušení.

 

 1. Pletieme si lásku so súcitom a máme tendenciu milovať tých, ktorých môžeme „ľutovať „ a „zachraňovať“.

 

 1.  Potlačili sme svoje vlastné pocity z traumatického detsva a stratili sme chopnosť cítiť alebo vyjadriť svoje pocity, pretože by to bolo veľmi bolestné.

 

 1. Sami seba posudzujeme príliš tvrdo a máme veľmi nízke sebavedomie.

 

 1. Sme závislí jedinci, ktorí majú hrôzu z toho, že by mohli byť opustení, a sme ochotní urobiť čokoľvek, aby sme si udržali vzťah a nemuseli znovu prežívať bolestné pocity z opustenia, ktoré sme zažívali počas nášho života s chorými ľuďmi, ktorí tu pre nás neboli nikdy citovo prítomní.

 

 1. Alkoholizmus je choroba celej rodiny. Stali sme sa para-alkoholikmi a prevzali charakteristiky tejto choroby, aj keď sami nepijeme.

 

 1. Para-alkoholici skôr reagujú na jednanie druhých, než by jednali sami.