27.apríla / 27.dubna

Zamyslenie na dnešný deň Nápravy

 

„Mnohí z nás dopredu nazeráme na Ôsmy a Deviaty krok a tušíme, že voči rôznym ľuďom, vrátane našich rodičov, ktorí nám ublížili v detstve, budeme robiť nápravy. Častokrát je toto ublíženie spôsobené vulgárnym incestom, zlým fyzickým zaobchádzaním či psychickým alebo emocionálným zneužívaním našimi chorými rodičmi alebo tými, ktorí sa o nás starali. VČK, str. 109

 

Keď sme nahliadli do kroku osem a deväť, nechápali sme, ako môžeme dlžiť ospravedlnenie tým, ktorí na nás páchali škodu. Táto samotná myšlienka bola nepredstaviteľná.

 

Ale čo sme si neuvedomili bolo, že sa od nás nebude žiadať spraviť nápravy voči nebezpečným ľuďom a určite sa od nás nebude žiadať spraviť nápravy za veci, nad ktorými sme nemali žiadnu kontrolu.

 

V DDA sa učíme, že nápravy, za ktoré sme zodpovední, sú veci, ktoré sme spravili ako dospelí a ktoré majú obvykle pôvod v našom zneužívaní v detstve. Avšak, či skutočne urobíme priame nápravy je osobná voľba, pretože nie vždy je to bezpečné. Preto hľadáme vedenie od tých, ktorí už na tejto ceste boli. Ak sa s ich pomocou rozhodneme, že voči niektorým ľuďom nemôžeme spraviť priame nápravy, učíme sa, že môžeme urobiť aj nepriame nápravy, do ktorých patrí aj to, že sa staneme človekom, akým sme mali byť.

 

Dnes, predtým ako urobím nápravy voči potenciálne nebezpečným ľuďom, najskôr vyhľadám vedenie svojho sponzora alebo mojich spolupútnikov. V mnohých prípadoch môžu byť nepriame nápravy oveľa vhodnejšie.