Emocionální střízlivost

Emocionálna triezvosť.doc (27648)

 

Emocionálna triezvosť.

 

 

20. 7.

 Zamyslenie na dnešný deň

 

 Emocionálna intoxikácia

 

 „Vo svojom článku “Ďalšia hranica” Bill W. píše: ‘Ak preskúmame každý nepokoj, ktorý cítime, veľký alebo malý, pri jeho koreni nájdeme nezdravú závislosť a z nej vyplývajúce nezdravé požiadavky.’“ VČK, str. 628

 

 Vyrastať v dysfunkčnom domove znamenalo, že chaos bol normálny. Čoho výsledkom bolo, že sa z nás stali dospelí, ktorí sa nemohli cítiť v pohode, keď život plynul v pokoji. Túžili sme po dráme a vzrušení na takej podvedomej báze, že nás to vťahovalo bez toho, že by sme vedeli prečo.

 

 V uzdravovaní získavame jasnosť vidieť, že za našou túžbou po intenzite je istá forma útechy, ktorú sme nachádzali, keď sme si znovu vyvolávali atmosféru nášho detstva. Ale uzdravenie nás učí, že aj keď sa nám tento chaos zdal povedomý, neuspokojovalo to potreby nášho zraniteľného a zraneného dieťaťa.

 

 Navštevovaním mítingov a počúvaním príbehov iných dospelých detí zisťujeme, že nie sme sami. Keď pracujeme na programe, pestujeme si dve základne kvality v našom živote: odvahu a sebahodnotu. Pomocou Dvanástich krokov sa učíme veci púšťať a odovzdávať svoju vôľu a svoj život do starostlivosti Vyššej sily, tak ako ju my chápeme. Keď tak urobíme, zistíme, že postupne nás túžba po emocionálnom opojení opustí.

 

 V dnešný deň sa uvoľním z kolobehu emocionálnej intoxikácie tým, že budem vnímať vedenie svojej Vyššej sily. Zaslúžim si vyrovnanosť, ktorú dosiahnem praktizovaním programu vo všetkých oblastiach svojho života.

 

 

 

Pri práci na 12 krokov DDA a pravidelným zúčastňovaním sa  na mítingoch si  začneme uvedomovať, že uzdravovanie v DDA  zahŕňa emocionálnu triezvosť. To je podstata uzdravovania v DDA.  Ale čo je to emocionálne triezvosť?

Aby sme pochopili emocionálnu triezvosť, musíme najskôr pochopiť emocionálnu intoxikáciu, ktorá je tiež známa ako para-alkoholizmus. Para-alkoholizmus predstavuje maniere a správanie , ktoré sme nadobudli  tým, že sme žili s alkoholickými a dysfunkčnými rodičmi. Emočná intoxikácia môže byť charakterizovaná posadnutosťou, nezdravou závislosťou alebo nutkavosťou . Aj bez drog a alkoholu, môžeme byť "opití" strachom, vzrušením alebo bolesťou. Môžeme byť tiež opití  (opojení) hádkou, klebetami, alebo izoláciou.

V podstate zoznam „ Toto musí ísť do čistiarne“ obsahujúci 14 charakteristických znakov pre dospelé deti, ponúka učebnicový príklad správania a postojov, ktoré sú charakteristické pre emocionálne intoxikovaného človeka.  Obávame sa  autoritatívnych osôb, súdime  sami seba tvrdo, a máme  hrôzu z opustenia. Hľadáme neustále u iných , aby  obnovili našu rodinnú dynamiku.  Obnovujeme donekonečna našu rodinnú dysfunkciu doma aj v práci, až  kým nenájdeme DDA. To znamená, že naše dospelé vzťahy pripomínajú vzťahy, ktoré sme sa naučili ako deti , aby sme prežili alkoholické či inak nefunkčné domovy. Hľadáme takých, ktorí nám pomáhajú vytvoriť chaos, konflikty , alebo nebezpečenstvo.

Emocionálna triezvosť zahŕňa zmenený vzťah k samému sebe a k ostatným. Emocionálnu triezvosť meriame  úrovňou poctivosti, vzájomnej úcty, a prijímaním pocitov v našich vzťahoch. Ak sú naše vzťahy stále manipulatívne a máme sklony kontrolovať, nie sme emocionálne triezvi, bez ohľadu na to, čo si o sebe myslíme. Emocionálna triezvosť znamená, že máme vzťahy, ktoré sú bezpečné a úprimné. Cítime sa najbližšie k našej Vyššej moci. Pestujeme emocionálnu triezvosť pomocou 12 krokov a prostredníctvom stretávania sa