Inventura Popirania

Inventúra popierania-3.doc (38912)

Inventúra popierania

 

Ako dospelé deti popierame zneužívanie alebo odmietanie, ktorými sme  trpeli ako deti. Popieranie je mechanizmus, ktorý chráni,  ale pomáha zasadiť semienko rodinnej dysfunkcie v nasledujúcej generácii. Ako pomoc  pre toto cvičenie pozrite sa na niektoré z vašich popisov v zoznamoch (pracovných listoch) pre sexuálneho zneužívanie, uložený hnev( resentment) a charakteristické črty zo zoznamu „ Toto musí ísť do čistiarne“

 

Do vecí, ktoré by sme mohli popierať, môžeme  zahrnúť aj  spôsob trestu, ktorý používali vaši rodičia, alebo ako vaši rodičia alebo súrodenci vás zosmiešňovali alebo ponižovali. Neustále hádky rodičov je  tiež je forma zneužívania, na ktorý si  mnohí z nás i zvykli, alebo ktoré nevidíme ako zneužitie. Mnohokrát sa  rodičia  hádajú alebo si nadávajú bez ohľadu na to, ako to vplýva na deti. Ich hádky nás ale zmenili.

Aj v dospelosti môžeme naďalej používať popieranie. Pozrite sa  na svoj spôsob reči a svoje činnosti , akými jednáte so svojimi deťmi, zamestnávateľom, manželom alebo partnerom. Aký jazyk používate? Aký je tón vášho hlasu? Ako hodnotíte ľudí? Ak niečo chcete , spýtate sa rovno alebo použijete nejakú manipuláciu na získanie toho, čo chcete?

Pracovný list pre  popieranie  má dve časti. Prvý z nich sa zaoberá  vami , ako vaši rodičia alebo príbuzní  s vami zachádzali. Druhá časť sa zaoberá tým, ako vy zaobchádzate s inými ako  dospelý.

V prvom cvičení, v stĺpci  „čo sa stalo„ mnoho členov DDA uvádza incest, nevhodné dotýkanie, kruté výprasky, hrozby , ale tento stĺpec nie je obmedzený len  na tieto typy udalostí. Zoznam obsahuje nezdravé činnosti vašich rodičov, a vaše  spomienky na tieto incidenty. Cvičenie vám pomôže vidieť, ako si spomínate na  udalosti o niekoľko  rokov neskôr. Popieranie zastavíme, ak si pripomenieme škodlivé alebo zneužívajúce udalosti aj s detailmi. Ak by sme detaily vynechali alebo by sme  vysvetlenie toho, čo sa stalo,   môže sa stať, že budeme obviňovať sami seba za tieto udalosti. Ak ste boli zneužívaný súrodencami alebo inými príbuznými, zahrnieme chovanie týchto ľudí do zoznamu  Toto cvičenie vám pomôže určiť skutkové okolnosti udalosti.

 

 Moje správanie:  robíme ho  pomocou Zoznamu “ Toto musí ísť do čistiarne“.

V tomto pracovnom liste sa pozeráme na naše vlastné ničivé  , nevhodné ,  prípadne závislé chovanie (charakterové vady ). Toto cvičenie nie je ľahké, pretože väčšine z nás sa  nechce hovoriť o našich vlastných nevhodných činoch. Potrebujeme Božiu pomoc s týmto cvičením, aby sa zabránilo tomu, že budeme  odsudzovať  sami seba. Nesmieme zabúdať, že máme vnútornú odvahu a že nie sme zlí alebo nemožní. Vzhľadom k našej dysfunkčnej výchove, musíme si uvedomiť, sme nemohli dopadnúť inak. Naše terajšie správanie ako dospelých bolo v scenári už v našom detstve. Opakovali sme to, čo nám dali naši rodičia,  ale je tu veľký rozdiel medzi nami a našimi rodičmi. My sme sa postavili tvárou v tvár nášmu nevhodnému konaniu pomocou skupiny DDA a Vyššej moci. Máme pomoc a modlitbu.

V tomto cvičení hľadáme charakteristické črty z  „toto musí ísť do čistiarne“ z druhej strany ( čo robíme my iným). Väčšina z týchto správaní sú v rovnako škodlivé ako pôvodný znak. Napríklad sme žili ako obete, ale mnohí z nás robia obete z iných v snahe ich kontrolovať alebo im ublížiť. Obávali sme sa  autority, ale stali sme sa autoritou iným, ktorí sa nás obávali. Niektorí z nás robili zlé skutky (aj protizákonné), konajúci  proti svojej vôli. V stĺpci „ čo sa stalo , uveďte zoznam incidentov s príbuznými, spolupracovníkmi a manželmi alebo partnermi. Ako ste robili obeťami iných? Ako ste boli autoritatívnou osobnosťou? Ako kruto ste iných posudzovali? Klebetili ste? (Škodlivé klebety sú istou formou ubližovania.)

 

Pracovný list Inventúry popierania

Chovanie rodičov ( vrátane iných príbuzných)

 

Čo sa stalo

Môj vek

Ako som sa vtedy cítil?

Čo povedali rodičia že sa stalo?

Ako som neskoršie popisoval, čo sa stalo?

 

 

Pracovný list Inventúry popierania

Moje chovanie

 

Čo sa stalo

Koho sa to týkalo ( deti, manžel, partner, iní...)

Moje vnímanie a pocity o tom, čo sa stalo

Ako som neskoršie popisoval, čo sa stalo