Jesenný workshop v Bratislave 25. - 27.9. 2020

Jesenný workshop v Bratislave 25. - 27.9. 2020
Jesenný workshop DDA, Bratislava 2020
 
Téma stretnutia: DÔVERA
 
Miesto konania: Dom Quo Vadis, Hurbanovo námestie 1, Bratislava
 
Dátum konania: 25. 9. 2020 až 27. 9. 2020
 
Začíname v piatok o 16,00 hodine a končíme v neďeľu o 12,00 hodine. 
 
Bližšie informácie a kontakt  na e-mailovej adrese: jana.sapu@gmail.com