Kontrola

Kontrola-2.docx (13218)

 

Kontrola

Keď môj terapeut povedal, že dospelé deti alkoholikov majú problém s poňatím kontroly nechápal som. V tej dobe ma zamestnávala snaha  ostať triezvy a čistý od drog. Išiel som na jedno DDA stretnutie pretože som nevedel pokračovať v 12. Krokovom programe. Uviazol som na 2. a 3. kroku.  VM som videl ako zahanbujúcu autoritatívnu osobu. Potreboval som pomoc aby som realizoval vyrovnaný a nezaujatý 4. krok. V poradni sa naša pozornosť sústredila na vlastnosti dospelých detí alkoholikov. Pracujeme s potvrdeniami s pocitmi a so spôsobom zmýšľania. Kontrola spomínali spolu s honbou za dokonalosťou. Honbu za dokonalosťou som rýchlejšie pochopil už dlho pred tým ako som rozpoznal svoje železnou rukou zvierajúce kontrolné chovanie. 

Spoznanie kontroly

Zo všetkých myšlienkových pochodov, ktoré dospelé deti mohli vyvinúť k prežitiu sa kontrola zdá byť najťažšie rozpoznateľná. Strach je koreňom tejto našej osobnostnej stránky. Hľadáme spôsoby ako ovládať (kontrolovať) a aj sa cítime ovládaný (kontrolovaný).  Kontrola má vplyv na našu voľbu i na naše myšlienkové pochody. Má vplyv i na náš vzťah s ostatnými a s Vyššou mocou. Požiadať dospelé dieťa vzdať sa kontroly je také ako požiadať niekoho aby vyskočil z lietadla bez padáka. Bez uzdravenie sa dospelé dieťa, ktoré sa má vzdať kontroly môže žiť v hrôze. Táto hrôza môže byť nevyslovená a zastiera hľadanie nálady, drog resp. iné chovanie. Žijúc v izolovanosti, odlúčený od spoločnosti a priateľov je tiež spôsobom udržania kontroly bez toho aby sme si priznali čo robíme. V DDA sa naučíme po krokoch pustiť kontrolu čiže vládu a vedenie. Našim padákom je 12 krokov a Vyššia moc ako jej rozumieme. Vyrieknutím strachov sa oslobodíme od niekoľkých výrazných charakterových čŕt manipulácie a strnulého vzdoru (pasívnej agresivity) a falošnej láskavosti.

Dar možnosti voľby

Výmenou za odovzdanie (vzdanie) je možnosť voľby darom od Boha. Mnohý z nás cvičia odovzdávanie na papieri pomocou časovej závislosti (grafu)  nakresleného na dverách chladničky. Zaznamenáme svoj pokrok cez krivku. Niekoľko dní kontrola prevyšuje a cítime sa osamelý a izolovaný. Iné dni pustíme riadenie a chytíme sa  Božej vôle. Cítime sa slobodný. Naučíme sa ktorým udalostiam a rozhodnutiam je treba venovať vážnejšiu pozornosť a ktoré môžeme nechať tak. Pustíme riadenie prostredníctvom toho že si budeme prosiť to čo potrebujeme namiesto toho aby sme manipulovali druhými pre veci ktoré absolútne nepotrebujeme. Odovzdaním kontroly pokračujeme v ceste za väčšími možnosťami. Voľbou si môžeme vymyslieť čo je to čo máme radi a to čo nemáme radi. Necítime nutkavý pocit zopakovať rituál kontroly v záujme prežitia dní. Vyberieme si novú kaviareň alebo sa zapíšeme do kurzu. Naučíme sa objaviť svet okolo nás. Rozhodneme sa že si zaplatíme hodiny spevu alebo dobrovoľne pomôžeme dobrej veci. Zašpiníme si ruky v záhrade alebo necháme nakopiť prach na policiach namiesto toho aby sme nútene upratovali. Vidíme krásu v rozliatom mlieku na stole. Naučíme sa dávať pozor na svoje vnútorné dieťa a stať sa spontánnym. Tieto voľby nás predtým ničili. Máme nespočítateľné množstvo možností, ale môžeme ich zmeškať ak budeme visieť na kontrole.

Modlitba 3.kroku:

Bože. Som ochotný ti odovzdať svoje strachy, vôľu a život len pre dnešný deň. Prosím daj mi múdrosť aby som vedel rozlíšiť medzi vecami, ktoré môžem zmeniť a medzi vecami ktoré nemôžem zmeniť. Prosím pomôž mi pamätať si, že môžem poprosiť o pomoc. Nie som sám.