Manuál pre nováčika na Skype-mítingoch DDA

Manuál pre nováčika na Skype-mítingoch DDA

Skype-Mítingy DDA prebiehajú formou konferenčného hovoru. Ten je možný len pre 24 účastníkov.
CS DDA ťa po prihláške do skupiny cez mail pridá do svojich kontaktov na Skype. "CS DDA" sa teda ukáže v tvojich kontaktoch na Skype. To ešte neznamená, že si automaticky pridaný/á aj do konferenčného hovoru, teda na samotný míting DDA.
Ak sa v tvojich konverzáciách objaví "DDA", si pridaný/á aj do konferenčného hovoru.

Spojovateľ mítingu má za úlohu pred mítingom upraviť počet účastníkov vždy tak, aby nepresiahol 24 osôb, inak sa hovor nedá uskutočniť. Preto sa odporúča:
1. skontrolovať si aspoň 5 minút pred mítingom, či si účastníkom konverzácie DDA. Ak áno:
2. v tom prípade si prípadne nastav svoj status na online, aby spojovateľ videl, že sa na mítingu zúčastníš a neuvoľnil tvoje miesto niekomu inému.
3. Ak na míting nemôžeš prísť načas, môžeš sa sám/sama k prebiehajúcemu mítingu pripojiť. V tom prípade si hneď stlm mikrofón a nikam nič nepíš.

4. V prípade, ak sa v tvojich konverzáciách DDA nenachádza, napíš cez svoj kontakt do četu s CS DDA, aby ťa spojovateľ na míting pripojil.
5. Túto operáciu t.č. spojovateľ už po začiatku mítingu neprevádza. Preto ak nemôžeš prísť načas na míting, ozvi sa cez svoj čet s CS DDA kedykoľvek pred mítingom, aby ťa spojovateľ k mítingu pripojil, aj keď si offline.

Prosím o pochopenie pre prípadné odlišnosti v rozličných softvérových systémoch.