Modlitby z literatury DDA

Modlitby z literatury DDA.docx (105206)

Modlitby z literatury DDA

 

Modlitba tretieho kroku:

Bože, ochotne odovzdávam moje obavy a dávam moju vôľu a život do tvojich rúk, deň za dňom. Daj mi múdrosť, aby som vedel rozlíšiť veci, ktoré môžem a nemôžem zmeniť. Pomôž mi pamätať si, že môžem požiadať o pomoc. Nie som sám. Amen.

 

Modlitba Čtvrtého kroku:

Božský Stvořiteli, pomoz mi být naprosto upřímný a starat se o sebe během tohoto procesu Čtvrtého kroku. Dovol mi uplatňovat laskavost a neopustit sám sebe na této duchoví cestě. Pomoz mi nezapomínat, že mám kompetence a mohu požádat o odpuštění. Nejsem sám. Mohu požádat o pomoc. Amen.

 

Modlitba pátého kroku:

Božský Stvoriteľ. Ďakujem Ti za túto šancu rozprávať s iným človekom úprimne o udalostiach môjho života. Pomôž mi prijať zodpovednosť za moje činy. Dovoľ mi prejaviť súcit k samému sebe a mojej rodine, keď budem prehodnocovať moje myslenie a činy, ktoré ma zablokovali od tvojej lásky. Obnov dieťa vo mne. Obnov moje pocity. Obnov moju dôveru v seba. Amen.

 

Modlitba siedmeho kroku:

Bože, som pripravený na to, aby si odstránil moje charakterové vady, ktoré mi zabraňujú prijímať tvoju božiu lásku a žiť s pravou pokorou voči ostatným. Obnov moju silu , aby som mohol pomôcť sebe aj iným na ceste uzdravovania.

 

Modlitba siedmeho kroku -  Toto musí ísť do čistiarne

Bože, som teraz pripravený , aby si urovnal moje znaky na prežitie, ktoré ma blokujú od tvojej božskej lásky. Prosím o celistvosť.

 

 

Modlitba vyrovnanosti:

BOŽE, DEJ MI KLID PŘIJMOUT TO CO ZMĚNIT NEMOHU, ODVAHU ZMĚNIT TO CO ZMĚNIT MOHU, A MOUDROST, JEDNO OD DRUHÉHO ROZPOZNAT. Amen


Modlitba vyrovnanosti – Plurál verze:

BOŽE, DEJ NÁM KLID PŘIJMOUT TO CO ZMĚNIT NEMŮŽEME, ODVAHU ZMĚNIT TO CO ZMĚNIT MŮŽEME, A MOUDROST, JEDNO OD DRUHÉHO ROZPOZNAT. Amen

 

Modlitba třetí tradice:

Vyššia Sila. Pomôž mi rozpoznať moju túžbu uzdraviť sa z účinkov vyrastania v dysfunkčnom domove. Daj mi ochotu zúčastňovať sa na mítingoch k zotaveniu sa z týchto účinkov. Som členom DDA, pretože sa chcem zmeniť a pomôcť ďalším. Ďakujem za tvoje vedenie do týchto miestností kam patrím. Ďakujem ti, že mi dávaš odvahu vojsť do mítingovej miestnosti, zostať a nájsť si svoje miesto. Som konečne doma. Konečne viem kam patrím.

 

 

 

Modlitba páté tradice:

 Vyššia Sila. Pomôž mi pamätať si, že DDA má jediný primárny účel, ktorý sa zameriava na spoločenstvo a ktorý zjednodušuje väčšinu diskusií. Pomôž mi si položiť jednoduchú otázku keď niečo podniknem pre DDA. 'Podporuje to čo sa chystáme urobiť primárny účel prinášania posolstva DDA druhému dospelému dieťaťu, ktorý potrebuje pomoc?’

 

 

Modlitba šesté a sedmé tradice:

Vyššia Moc. Som tu aby som konal podľa tvojej vôle. Pomôž mi dať pre správny dôvod to správne množstvo. Pomôž mi pamätať si, že môj súčasný život je iný kvôli DDA. Môžem byť ochotný vrátiť to čo mi bolo zadarmo dané. Môžem si nárokovať duchovné vlastníctvo tohto spoločenstva.

 

 

Z příběhů členů DDA:

A jednoduchá modlitba sa vytvárala v mojej mysli: „Bože, prosím, pomôž mi zbaviť sa toho.“

 

“Bože,

keď sa pozerám, dovoľ mi skutočne vidieť.

Keď počúvam, dovoľ mi skutočne počuť.”