Možnosti volby

Možnosť voľby..doc (28160)

 

Možnosť voľby. – krok 10

 

V kroku 3 sme si uvedomili, že naša potreba alebo nutkanie riadiť - kontrolovať ostatných je veľkou prekážkou pri umožnení milujúcemu Bohu alebo Božej prítomnosti pri práci na našich životoch.

V kroku 10 znovu prehodnocujeme tento  nepríjemný rys  prežitia. Nehovoríme, že  kontrola je zlá. Musíme mať poriadok vo svojom živote, alebo riskujeme chaos, avšak urputná snaha kontroly môže znamenať smrť nejakého dospelého dieťaťa a jeho láskyplných vzťahov. Ak budeme o tom  premýšľať, zistíme, že je rozdiel medzi nutkavou kontrolou a praktickým poriadkom v našich životoch. Tu máme priestor pre spontánnosť a predstavivosť. V kroku 10 si tiež uvedomujeme, že sme odovzdali kontrolu, a učíme sa rozdielu medzi kontrolou  a schopnosťou správneho úsudku. Rozpoznanie správneho rozhodnutia vychádza zvnútra a je to  dych Boží, ktorý  nás vedie  robiť správne veci. Vieme, čo urobiť v danej situácii, keď naše dýchanie je v súlade s dychom Božím. V prípade kontroly je naše dýchanie krátke a neprirodzené. Pociťujeme napätie v tele . Ak sa riadime striktnou kontrolou, cítime sa poháňaní  a obmedzení  bez možnosti mať skutočnú možnosť voľby. Hovoríme bez premýšľania a cítime trápne. Potom sa tvrdo trestáme a ospravedlňujeme, a  vytvoríme si prehnaný pocit krivdy.

Ak sa rozhodujeme v nejakej situácii, nehovoríme od veci a nekonáme impulzívne. Rozhodnúť sa správne znamená, že vieme, kto sme. Veríme konečne sami sebe. Môžeme si oddýchnuť v našom živote a sami vyvíjať aktivitu a nie len reagovať na iných.

Môžeme si vytvoriť postupnosť voľby od odmietania po uvažovanie správneho rozhodnutia. Umiestnite si túto jednoduchú postupnosť na chladničku alebo na pracovné miesto. Každý deň si označte, kde si myslíte, že sa nachádzate . Môžete presúvať značku po celý deň v prípade potreby, lebo môžeme zmeniť svoje úrovne kontroly kedykoľvek. To je krásna podstata voľby.

Môžeme mať možnosť voľby kedykoľvek a odísť preč od nekompromisnej kontroly. Nie sú žiadne čakacie fronty pre rozhodnutie. Ste vždy prvý na rade.

 

 

Postupnosť voľby.

 

Žiadna

Nejaká možnosť

Väčšia možnosť

Možnosť rozhodnúť sa

 

Ak hovoríme o našich pocitoch, riskujeme: avšak toto riziko stojí za to podstúpiť, pretože odmeny sú skvelé. Keď dáme ostatným vedieť o našich pocitoch, spojíme  sa s ľuďmi na duchovnej a rovnakej úrovni, namiesto závislej a manipulatívnej úrovni.

 

Krok 10 pripomína uzdravujúcemu sa dospelému dieťaťu že si má užívať dary života  a cítiť sa pripojené k životu.