Nástroje a techniky s spojeniu s vnútorným dieťaťom (časť 1.)

1. Nástroje a techniky s spojeniu s vnútorným dieťaťom (časť 1.)

         Udržovaním pozornosti na seba nájdeme slobodu od našej kritickej časti ako i od závislého a deštruktívneho chovania. Program DDA nám poskytne nástroje uzdravenia. Táto kapitola načrtne kroky a nástroje ktoré použijeme k prevýchove a k spojeniu s dieťaťom vo  vnútri. Spojenie s našim Vnútorným dieťaťom prináša väčšiu vnútornú celistvosť a posunie nás bližšie k našej Vyššej Moci. Spojenie s vnútorným dieťaťom nám tiež pomáha si pamätať. Jedným z pravidiel dysfunkčnej rodiny je „nepamätaj si“. V DDA hľadáme úplné spomienky alebo najúplnejšie spomienky, ktoré môžeme získať z dospievajúcich rokov. Naša pamäť drží kľúče od života v prítomnosti s plným rozsahom pocitov, nádeje a spirituality.

         Najprv musíme byť ochotní. S ochotou môžeme prekonať seba pochybenie alebo dojem, že nerobíme žiadny pokrok. Aplikujeme nástroje uzdravenia a robíme pokroky vlastným tempom. Zostávame bez stagnácie zamedzením neochoty alebo nečinnosti.

         S ochotou navštevujeme mítingy DDA, pracujeme na 12 Krokoch  a vyvíjame podporný systém. Podpora môže zahrňovať členov DDA, zdravú spoločenskú skupinu (socializing group) alebo členov rodiny podporujúcich naše uzdravenie. V DDA sa učíme vyhľadávať  úprimných ľudí, ktorí rozumejú čo sa snažíme dosiahnuť v uzdravení. Skrz nášho Milujúceho Rodiča sa môžeme cítiť istý, že si môžeme vybrať podporujúcich ľudí. Podporujúci ľudia majú sklon byť zaujatý uzdravovaním a úprimne sa snažia žiť inak ako v minulosti . Podporujúci ľudia sú starostlivý ľudia, ktorí sa zaujímajú o život. Všímajú si zázrak v malých veciach a ocenia veľké úspechy bez závisti. Navyše takýto ľudia vo všeobecnosti rozprávajú o pocitoch a vyhýbajú sa posudzovaniu ostatných a ich zosmiešňovaniu. Toto je potreba ktorú hľadáme a učíme sa tým cítiť pohodlne.

         Nástroje k spojeniu s Vnútorným dieťaťom okrem chodenia na DDA mítingy môžu byť poradenstvo, písanie denníka  a vedené meditácie.  Fotografie z detstva sú skvelým nástrojom k spojeniu s dieťaťom, ktoré v nás stále prebýva.