Polovičatosť

Polovičatosť.doc (25088)

Polovičatosť pri práci na krokoch.

 

 

 

Vyhnite sa polovičatej práci.

Preskočiť tento krok, alebo pracovať len polovičato, má katastrofálne následky pre dospelé deti. Vynechaním kroku 5 dospelé deti nikdy nemôžu duchovne rásť v programe. Sú vystavené bolestivému  správaniu a tajomstvám, ktoré objavili v kroku 4 a táto bolesť ich drží, pokiaľ neurobia krok 5. Zostanú stáť na jednom mieste.

 Majú vedomosti zo stretnutí DDA , ale naďalej sa držia niektorých zo svojich bolestivých  správaní. Zúčastňujú sa stretnutí DDA, ale nemajú silu čeliť svojim najhorším obavám či tajomstvám. Ale stopy sú tam. Budú aj naďalej reagovať na  opustenie z detstva, majú v sebe neustály chaos alebo ťažké dávky hanby. Neustále majú  pocit, že sú zodpovední do istej miery za dysfunkciu svojich rodičov.

Zdá sa ,že vyhýbaním sa kroku 4 a 5, mnohé dospelé deti  dosahujú vyššieho stupňa dysfunkčného chovania a sú odrezaní od Boha. Mnohé z nich prestanú chodiť na stretnutia a nikdy sa nevrátia. Iní sa pokúšajú pracovať na  programe,  ale nejako sa cítia podvedení Vyššou mocou a skupinou DDA. Vedú dvojaký život: jeden na stretnutí a druhý mimo stretnutí. Občas zavítajú na stretnutia, ale vyhýbajú sa  nevyhnutným krokom ku zmene. Potrebujú pracovať na krokoch. Hodnota piateho kroku sa ukáže na ceste všetkými dvanástimi krokmi.

Ak by sme preskočili piaty krok, alebo sa pokúšali ho nejako minimalizovať, nemôžu sa nám nikdy splniť prísľuby programu DDA. Dvanásť prísľubov zahŕňa naučiť sa žiť s vnútorným pokojom a vďačnosťou za prežité  utrpenie. Máme čo ponúknuť svetu, ale musíme vynaložiť určité úsilie, aby sme to dosiahli.

Vďaka tomuto úsiliu, sme si uvedomili, ako naše príbehy a skúsenosti sú dôležité.

V skutočnosti, práca na piatom kroku  je jednoduchší spôsob v porovnaní s našim spoluzávislým chovaním, ktoré nám  prináša neustále  muky alebo chaos. Emocionálne a duševné úsilie nám pomôže zbaviť sa utrpenia a chaosu, a je potrebné na to, aby sme opustili naše dysfunkčné chovanie, pretože robiť to prostredníctvom vzťahov bez lásky je vysiľujúce.