Překážky v uzdravování

Prekážky_v_uzdravovaní.doc (29696)Prekážky v uzdravovaní.

 

Pre tých, ktorí začínajú v tomto programe uzdravovania, sa  zameriame na tri spoločné prekážky  programu. Prvá z nich je otázka zrady. Či sme mladí, alebo dospelí, vek nie je dôležitý, pokiaľ ide o otázku lojality. Ľudia všetkých vekových kategórií sa boja zradiť svojich rodičov. Hovoriť pravdu, naše videnie reality,  nie je aktom zrady na svojich rodičoch.  Zrada tam je, ale týka sa choroby, poruchy správania a dysfunkcie. Ak popierate realitu, alebo nehovoríte pravdu, to je konečným aktom zrady voči sebe.

Keď hovoríte o tom, čo sa vám stalo,  hovoríte o svojich stratách, zanecháte bagatelizovanie, racionalizáciu, a popieranie.  To je súčasťou nápravy svojej minulosti. To znamená, že už nenesieme batožinu, ktorá prichádza s popretím. Občas boli dospelé deti kritizované za obviňovanie svojich rodičov. Princípy DDA však nie sú o obviňovaní. Sú o našich pravdách, smútkom za naše straty, a zodpovednosťou za to, ako dnes žijeme svoj život.

Ďalšou  primárnou prekážkou v  procese uzdravenia je :  Ľudia chcú uzdravenie, ale boli by  radšej , keby to bolo bez bolesti. To je pochopiteľné, ale bohužiaľ , identifikácia a precítenie našich pocitov je súčasť nášho uzdravovania. Ľudia sa obávajú, že sú príliš krehkí a že to nevydržia. Tam, kde je strata , tam budú aj  slzy , tam kde je strata, bude hnev. Ale pocity sú povely a signály, ktoré nám hovoria, čo potrebujeme. Práve popieranie a skresľovanie udalostí spôsobujú, že ľudia sú chorí, alebo sa dostanú do osobných problémov.

Tento program vám pomôže naučiť sa znášať svoje pocity bez nepriaznivých dopadov na seba alebo iného. Pýtame sa, či tá bolesť niekedy odíde. Veríme, že odpoveď je áno.

Ďalšou prekážkou je, že  ľudia sa chcú uzdravovať a žiť v prítomnosti, ale chcú to robiť sami. To je často založené na tvrdohlavom pocite sebestačnosti. Sebestačnosť je oceňovaná v našej kultúre. Ale sebestačnosti je založená na nedôvere k druhým a strachu zo straty kontroly. Keď dovolíme iným byť súčasťou našej cesty, pomôže nám to zbaviť sa  strachu z našich pocitov. Iní nám budú svietiť na cestu  a ponúknu nádej, že si to zaslúžime. Ako dospelé deti sme žili život v  izolácii príliš dlho. Uzdravovanie znamená byť vo vzťahoch s inými.

Dospelé deti prežili,  a sú na to veľmi pyšné. Ale sme presvedčení,  že si zaslúžia oveľa viac, než len ich životy. Program  DDA ponúka cestu. Nie je to ľahká cesta. Občas môže byť desivá, občas bolestivá. Ale máme pred sebou  víziu, kam nás vedie.

Buďme opatrní v tomto procese, ale neberme sa príliš vážne. Uzdravovanie  nie je o dokonalosti . Len dávame život našim prísľubom. Naučíme sa veriť sami sebe, tým že sa staneme sami sebe milujúcimi rodičmi. Nehodnoťme uzdravovanie ani sami seba. O to sa postarajú  malé kroky na ceste. Budeme smerovať od hanby k vlastnej hodnote, z tajomstiev k  poctivosti, z osamelosti k vzťahom k iným aj sebe samým.

Vďaka  12 krokovému  programu DDA, už nebudeme  žiť naše životy na základe strachu. Budeme žiť starostlivosťou o seba a láskou.