Rys 1

Rys 1

Stali sme sa izolovanými a bojíme sa iných, obzvlášť autoritatívnych osôb.

Naše rodiny neboli dostatočne bezpečné , aby sme sa cítili dobre byť sami sebou. Izolovali sme sa tak, že sme na seba zabudli, skrývali sme sa, popierali sme samých seba a zanedbávali sa, zradili sme svoje Pravé ja a predvádzali sme svetu falošné vlastné ja. Z takéhoto bezpečného miesta sme mohli udržať našu obavu z ľudí na prijateľnej úrovni. Mnohým ľuďom sme nedávali príležitosť, aby nám ublížili, aj keď boli schopní priblížiť sa k nám, a každá izolácia produkovala takmer neznesiteľné pocity bolesti, ktoré nás viedli k posilneniu našej obrany a ďalej sa izolovať sa od akejkoľvek intimity. A rovnaký scenár sme hrali s autoritami či už v práci alebo kdekoľvek. Naša spurnosť ( rebélia) voči autoritám bola viac aktom vyplývajúcim z tohto rysu, než nejakým legitímnym odporom voči autorite. V tomto procese rozkladu sme zvládli: izolovať sami seba a naďalej sa báť ľudí a autorít. V kombinácii s nevyhnutným oddelením (disociáciou), zažívame ešte hlbšiu bolesť, väčšiu izoláciu a väčší strach. Hra, set a zápas! A takto to ide, až kým narazíme na dno a staneme sa ochotn&iac ute; priznať, že sme bezmocní nad týmto efektom a že naše životy začali byť neovládateľné. Oddelili sme sa od seba a ostatných tak dokonale, že sme mali pocit, že sme majstrami v disociácii. Tento proces produkuje iba konštantne klesajúcu špirálu rastúcej osamelosti a prehnaného strachu, ktorý ochromuje našu schopnosť zapojiť sa do zmysluplných vzťahov alebo byť produktívny člen našej spoločnosti. A stále, strata dôvery v detstve prestupuje všetky naše interakcie, vzťahy a intimitu ako opakovanie alebo obnovovanie našej traumy z detstva a dáva zbohom možnosti nájsť riešenie alebo vyjadreniu našej pôvodnej bolesti. Je dná sa o prirodzenú a logickú reakciu na chaotickú rodinnú dynamiku, v ktorej sme vyrastali.


Kedy som sa izoloval a bál sa iných a autoritatívnych osôb?
Kedy a kde sa to stávalo?
Ako reagovalo moje telo, keď som cítil obavu?
Čo som robil, aby som vrátil svoje telo do stabilného stavu?
Cítil som sa v izolovanosti takmer spokojne? Ak áno, ako?
Napíš zoznam ľudí alebo typy ľudí, ktoré dnes vnímaš ako autoritatívne osoby.
Tento rys hovorí „ mali sme strach z ľudí“. Koho si sa obával v minulosti a koho sa obávaš dnes? Môžu to byť konkrétni ľudia , alebo typy ľudí.