Tradícia desiata

DESIATA TRADÍCIA


Dospelé deti alkoholikov nezaujímajú žiadne stanovisko

k problémom mimo spoločenstva, preto by meno DDA nikdy

nemalo byť zatiahnuté do verejných sporov.
 

Myšlienka DDA by mala zostať jasná. Máme iby jeden cieľ: niesť odkaz uzdravovania sebe samým, tým, ktorí stále trpia a tým, ktorí k nám ešte len prídu. Takto ostáva pre ľudí zvonka a pre budúcich nováčikov jasné "to, prečo sme". Takto vedia úplne presne prečo do DDA prišli. Nebolo to pre peniaze, ani kvôli práci, bývaniu, kvôli terapii či viere, ale aby sa uzdravili a vedeli tak sami sebe tieto veci poskytnúť.


Problémy mimo spoločenstva sú všetky záležitosti, ktoré priamo nesúvisia s princípmi DDA programu. Počas mítingov zdieľame o veciach, ktoré ovplyvňujú naše uzdravovanie. Ak niekto zdieľa o vonkajších záležitostiach týkajúcich sa politiky alebo názorov na štát a s ktorými ostatní členovia skupiny nesúhlasia, ide iba o osobný názor. Ľudia sa medzi sebou hádajú a sporia sa. Desiata Tradícia hovorí o tom, že DDA ako celok nezaujíma stanovisko k problémom mimo spoločenstva. Jednotlivec má vlastný názor, toto ale nie je názor DDA. Toto musí byť jasné, keď na mítingoch prehovoríme, alebo keď nás požiadajú o zdieľanie inde.


Pár mesiacov dozadu, keď došlo k vojne medzi USA a inou krajinou, sa jeden z členov nášho DDA mítingu naštval na americkú vládu. Na mítingu zdieľaľ o tom, akí sú naši vládni predstavitelia príšerní, že sa rozhodli vstúpiť do vojny. Tvrdil, že by sme sa mali dať dokopy a zastaviť toto vládne rozhodnutie. Jeho tiráda nadávok trvala niekoľko minút, keď sa zopár členov postavilo, aby odišli z mítingu.

Jeden dlhoročný člen DDA našťastie túto tirádu prerušil a všetkým (a najmä tomu, ktorý zdieľal) pripomenul, že DDA nezaujíma stanovisko k problémom mimo spoločenstva. Potom skupinu požiadal o skupinové svedomie, v ktorom člena, ktorý zdieľaľ, žiadal, aby svoju výpoveď obmedzil na zdieľanie vlastných skúseností, sily a nádeje. Bolo odhlasované, aby tento člen viac na mítingu nezdieľal. Skupina tak získala svoj pôvodný zámer, zámer skupiny DDA, a teda uzdravovanie a vyhla sa tak zachádzaniu do problémov mimo spoločenstva – debatovaním o vojne.


Nahliadnutie do Desiatej Tradície

Členovia DDA sú si veľmi podobní, každý jeden však môže veriť v čo len chce a myslieť si čo len chce. Napriek tomu, že naše skúsenosti dospelých detí sú si podobné a že pracujeme na dvanástich krokoch aby sme sa uzdravili, každý z nás je jedinečný. Každý z nás má svoje vlastné názory a svoje vlastné sny. Vyhlasovať však tieto názory za názory DDA, alebo hovoriť, že DDA podporuje túto alebo inú záležitosť ide proti Desiatej Tradícii. Ako spoločenstvo nezaujímame stanovisko k problémom mimo spoločenstva. Existujeme pre jediný cieľ: niesť odkaz uzdravovania tým, ktorí stále trpia na následky vyrastania v dysfunkčnej rodine. Vyhýbame sa ako verejným sporom, tak sporom v skupine tým, že sa sústredíme na to, čo vieme robiť najlepšie.

Ako prechádzame od izolácie k uzdravovaniu v DDA, niektorí z nás sa začnú zaujímať o záležitosti politickej alebo spoločenskej povahy. Stávame sa istejšími a zdieľame s druhými svoje názory. Uvedomujeme si ale aj to, že počas DDA mítingov by naše diskusie mali zostať zaostrené na našu individuálnu skúsenosť s uzdravovaním v DDA. Toto je zámer Desiatej Tradície, ktorá nám pripomína, aby sme osobné názory odložili mimo mítingy DDA. Naši členovia chodia na DDA mítingy preto, aby sa podelili o svoje skúsenosti z uzdravovania a aby počúvali iných, keď hovoria o svojich skúsenostiach s programom. Správne očakávajú, že tam budú počúvať o uzdravovaní sa v DDA.

Počuli ste už príbeh o Washingtonskej Spoločnosti, skupine, ktorá sa zrodila krátko pred vypuknutím Americkej občianskej vojny (1861-1865)? Skupinu založili alkoholici ako program, ktorý im mal pomôcť zostať triezvymi, niečo ako dnes AA. Počas toho, ako rástli, si mnohí členovia žačali uvedomovať, že sa do ich mítingov začali vnášať politické spory. Horúcou témou sa stávalo zrušenie otroctva, čo do mítingov tiež vnášalo hádky. Čoskoro si viacerí politici uvedomili, že Washingtonská Spoločnosť by mohla byť užitočný nástroj na šírenie politických ideí. Po vojne sa do skupiny pridali vojnoví veteráni, aby tiež bojovali s démonom alkoholom. Keď však bolo treba zatlačiť na zákony, aby bol na všetok tvrdý alkohol uvalený zákaz, uviazli členovia tejto spoločnosti v pasci a stratili schopnosť svojim alkoholikom pomôcť. Spoločnosť nakoniec upadla a rozpustila sa.

Keď historici študovali trosky tohto kedysi sľubného spoločenstva, rýchlo prišli na to, že členovia Washingtonskej Spoločnosti stratili svoj zámer pomáhať trpiacim alkoholikom. Snažili sa robiť príliš veľa vecí z príliš veľa dôvodov. Mnohé z týchto vecí boli myslené dobre, to však, že  k nim členovia spoločnosti museli zaujať stanovisko ako skupina, predurčilo skupinu k vnútorným nezhodám a verejnej kritike. K obom došlo a obe prispeli k zániku spoločnosti.

Táto skúsenosť je jedným z dôvodov, prečo sa DDA ako celok vyhýva debatám o problémoch mimo spoločenstva. DDA skupiny a štruktúra našich služieb rešpektujú Desiatu Tradíciu a vytvárajú bezpečný a súdržný priestor na rozprávaní sa o uzdravovaní v DDA. Zákony, výchovu a narastajúce verejné povedomie o rodinnom systéme, zneužívaní či zanedbávaní nechávame na tích, ktorí svoje úsilie venujú týmto problémom. Ide o dôležité veci, ktoré sú však mimo DDA dosahu a zámeru. Jednotliví členovia sa môžu k týmto problémom slobodne vyjadrovať, ale ako spoločenstvo toto odmietame. V diskusii k Jedenástej Tradícii uvidíme ako je DDA prepojené so širokou verejnosťou a ako sa naše spoločenstvo vyhýba verejným sporom prostredníctvom princípu anonymity.


Písanie/ Zdieľanie

1. Charakterizuj "problémy mimo spoločenstva".

2. Prečo by DDA nemalo zaujímať stanovisko k niečomu, čo by mohlo priniesť zlepšenie spoločnosti ako takej?

3. Čo je duchovným princípom Desiatej Tradície?

Ilustrovanie Desiatej Tradície

Vyrob plagát alebo vytvor počítačový obrázok znázorňujúci túto Tradíciu.


Meditácia

Vyššia Sila, pomôže mi uznať, že DDA ma jediný cieľ a daj, aby som na mítingoch zdieľal o uzdravovaní. Pomož mi pamätať na to, že DDA je duchovný program a nie program politického, náboženského alebo iného zamerania.