Tradícia dvanástá

Dvanásta tradícia

 

Spojením anonymity a duchovných princípov tradícií utkáme živý gobelín DDA múdrosti, ktorý nie je ľahké roztrhnúť. V tejto duchovnej štruktúre vidíme, že anonymita je duchovným základom všetkých našich tradícií.

 

Ale čo znamená anonymita konkrétne? Pre niektorých členov DDA anonymita znamená iba povedať svoje  krstné meno na stretnutiach DDA na ochranu ich identity. Mnohí členovia DDA sa obávajú reakcií členov ich rodiny. Obávajú sa, že členovia rodiny môžu zistiť, že sa zúčastňujú DDA a považujú rodičov ako nefunkčných. Dysfunkční rodičia, ktorí stále žijú v popieraní, môžu nevhodne reagovať, ak zistia, že dospelé dieťa sa identifikovalo s DDA. Anonymita v tomto prípade veľmi dobre poslúži členom DDA.

Je tu tiež historický význam anonymity, ktorý zapadá do DDA spôsobom, ktorý je špecifický pre dvanásť krokové spoločenstvá a žiadne iné. Anonymitu aplikovali Alateens, ktorí založili prvé stretnutia ako DDA. Niektorí z Alateenov vystúpili do Al-Anona a navštevovali stretnutia s nefunkčnými rodičmi. Niektorí z týchto členov Alateens boli presvedčení, že ani pred svojimi rodičmi sa nedokážu úplne podeliť o to, čo sa deje v domácnosti. Iní sa cítili nepríjemne keď hovorili pred dospelými, ktoré sa sústredili predovšetkým na problematiku pitia partnerov. Títo mladí ľudia potrebovali stretnutie, na ktorom by mohli mať anonymitu. Chceli sa podeliť o dôležité témy, ktoré sa netýkali partnerského pitia, čo bolo zameranie Al-Anonu. V reakcii na to začali dve stretnutia - Nádej pre dospelé deti alkoholikov a Generácie. Vytvorili anonymitu, aby mohli skutočne zlomiť pravidlo "nehovor", pravidlo nefunkčnej rodiny.

Anonymita tiež znamená, že nehovoríme o príbehoch alebo zdieľaniach, ktoré počujeme na  našich stretnutiach  alebo akciách v DDA. Čo sa hovorí na stretnutiach, zostáva na stretnutiach. Ak nemáme povolenie, vyhýbame sa zdieľaniu iného príbehu, aj keď by sme to mysleli dobre. Súčasne sa v DDA neobjavujú klebety, alebo zdieľanie príbehu iného človeka na základe  zlého úmyslu. Chránime osobnú anonymitu za každú cenu, aby naše stretnutia boli bezpečné. Tým, že udržujeme DDA v bezpečí, rozvíjame našu skupinovú jednotu a prilákame nováčikov, ktorí sú dôležitým zdrojom života pre spoločenstvo.

DDA anonymita znamená, že my vieme, kto sme. Nepotrebujeme uznanie ani ocenenie za službu, ktorú poskytujeme DDA. Nepotrebujeme uznanie ani pocty, ale ani sa im nevyhýbame. Ak nás chce niekto chváliť nás alebo si nás váži, dovolíme to. Teší nás to.Je to náš zisk. Sme však rovnako spokojní a sústredení na službu ostatným bez toho, aby sme požadoval úctu a uznanie. Prostredníctvom anonymity chápeme, že máme veľký dar. Vieme, že môžeme pomôcť ďalším dospelým deťom, čo môže len málokto.

So sľubom anonymity DDA sa začneme cítiť lepšie, keď hovoríme o príbehu počas stretnutia. Rozpoznávame aj to,  koľko povieme ľuďom, ktorí nie sú v uzdravovaní. Niektorí členovia DDA, ktorí sa cítili nadšení z toho, že našli DDA a jeho dary, urobili chybu, keď rozpovedali veľa svojich skúseností rodinným príslušníkom alebo priateľom. Potom sa cítili zranení alebo zradení, keď títo ľudia ich ohovárali, alebo podceňovali ich uzdravovanie. Keď budeme počúvať ostatných alebo sponzora, dozvedáme sa, kedy je vhodné "rozbiť" našu anonymitu s rodinou alebo priateľmi. Nie sme nútení hovoriť nikomu o našej účasti na DDA. Naučili sme sa však, čo povedať a čo nehovoriť, ak sa objaví chvíľa, keď budeme chcieť hovoriť  o našich životoch.

Existuje druhá časť dvanástej tradície, ktorá nám dáva konkrétny smer v praktizovaní duchovného základu, ktorý prináša anonymita. Tradícia nám pripomína, že kladieme princípy pred osobnosťami.

DDA je program ľudí, a preto program rôznorodých osobností. Naše členstvo sa skladá z ľudí v rôznych stupňoch závislosti, spoluzávislosti a uzdravujúcich sa z  PTSD. Niektorí naši členovia sú noví a stále sú zranení z  vyrastania v nefunkčnom domove. Niektorí z nich spracovávajú účinky toho, že boli vychovaní v nefunkčnom prostredí. Nastanú konflikty, zraniteľné pocity a rozdielne názory v DDA. Nájdu sa ľudia , ktorí odídu z mítingu a bubú si myslieť, že sa s nimi špatne zaobchádzalo. Niektorí z nich boli nepríjemní a niektorí nie. Nájdu sa  dôveryhodní služobníci, ktorí si budú myslieť, že ich skupina sa im vyhýba alebo ich neuznáva. Tiež sa nájdu takí, ktorí ešte nie sú odhodlaní sa uzdravovať v DDA. Môžu vzniknúť romantické vzťahy, ktoré môžu vniesť rozmrzelosť do mítingu, alebo odchod z mítingu. Niektorí členovia skupiny môžu mať nevhodné chovanie.

Avšak anonymita nám vždy pripomína, že pred osobnosťami kladieme princípy. A to funguje. Každý z uvedených scenárov sa stretol s dvanástou tradíciou  -  anonymity. Vďaka anonymite, naše vnímanie prehreškov, ohováranie a malichernosti neuzrú svetlo. Keď kladieme princípy pred osobnosťami, meníme sa ako ľudia a ctíme DDA. Anonymita zaručuje, že každý získa kolektívnu zásluhu za úspech DDA.

 

Meditácia.

 

Vyššia Sila, pomôž mi vidieť spojivo, ktoré anonymita prináša do DDA programu. Daj mi ochotu namiesto falošnej osobnosti potrebu praktizovať princípy DDA.