Tradícia piata

5.tradicia

Každá skupina DDA má len jeden primárny cieľ – prinášať svoje posolstvo dospelému dieťaťu, ktoré ešte stále trpí.

 

 

AA sa skoro naučili, že spoločenstvo by malo robiť jednu vec poriadne namiesto toho, aby robilo mnoho vecí chabo. DDA si osvojilo podobný postoj. Zatiaľ čo v našom spoločenstve povzbudzujeme rôznorodosť a berieme primeraný risk pre osobný rast, ohnisko spoločenstva zostáva nezmenené. Nesieme posolstvo ostatným a vyhýbame sa zmätku, ktorý môže odkloniť naše skupiny od jednoznačnosti účelu. Každé rozhodnutie skupiny musí nakoniec odpovedať na túto otázku: “Prispieva rozhodnutie, ktoré sa chystáme urobiť k predávaniu posolstva DDA?”

Dodržiavaním nášho prvoradého cieľa, ktorým je predávanie posolstva DDA tým, ktorí ešte stále trpia sa DDA vyhýba zapájaniu sa do vonkajších záležitostí. Niektoré tieto záležitosti sa zdajú byť vznešené, pričom ostatné sú očividne politické a kontroverzné. Naučili sme sa, že i vznešené záležitosti môžu odkloniť DDA od jednoznačnosti účelu. Dobré príčiny môžu prísť so vzťahmi a očakávaniami, ktorým sa DDA vyhýba. Sme samostatné spoločenstvo, ktoré sa  zodpovedá svojim členom a nikomu inému. Sme riadený hlasom spoločenstva a Vyššou silou. 

Posolstvo stretnutí DDA,  ktoré nesieme do liečební a do profesionálnych skupín je čisté posolstvo bez vzťahu s vonkajšími záležitosťami. Posolstvo DDA nemiešame s inými záležitosťami alebo filozofiami, bez ohľadu na to aké sú vznešené. Posolstvo, ktoré nesieme je, že DDA funguje pre tých, ktorí sú ochotní sa vzdať (čiže kapitulovať), požiadať o pomoc a prijať ju. Uzdravovanie sa nemôže začať pokým dospelé dieťa neuzná, že je bezmocné nad dôsledkami rodinnej dysfunkcie. Priznanie bezmocnosti nasleduje po uznaní nekontrolovateľnosti života. S DDA je nádej v iný spôsob života, ktorý nás vzďaľuje od izolácie voči iným a voči Bohu. 

Každí z nás prichádza do DDA s mnohými nadaniami. Ako rastieme počas uzdravovania objavujeme v sebe ešte viac nadaní. Tiež objavujeme, že zdieľame mnoho bežných skúseností s ďalšími vyrastajúcimi v dysfunkčných domácnostiach. Cez navštevovanie mítingov DDA zisťujeme, že nie sme sami. S našimi bežnými skúsenosťami zisťujeme, že si môžeme navzájom pomáhať spôsobom, ktorým ostatní nemôžu, pretože so sebou nesieme empatiu (vcítenie) a porozumenie choroby rodinnej dysfunkcie. S našimi skúsenosťami ako deti a dospelí, môžeme porozumieť utrpenie dospelého dieťaťa ako to len málo ďalších vie. My sa nechvastáme, ale vieme o čom hovoríme, pretože sme to žili. Prežili sme rodinnú dysfunkciu a našli sme istý spôsob, ako sa dostať ďalej od samotného prežitia. Popletené alebo zmätené dospelé dieťa, ktoré je podozrievavé voči väčšine ľudí, bude dôverovať druhému dospelému dieťaťu za chvíľu po vypočutí kúsku osobného príbehu. Máme dar identifikácie. Nesením posolstva sa chopíme sily identifikácie. Nemusíme propagovať DDA. Naše príbehy a naša úprimnosť priťahujú ľudí do DDA a k lepšiemu spôsobu života. 

Keď prvýkrát vstúpime do programu DDA tak sú mnohí z nás prekvapení keď objavia, že aj ostatní majú podobné skúsenosti z detstva ako oni. Počúvaním príbehov ostatných si uvedomujeme, že máme veľa spoločného. Čoskoro nováčikovia začnú zdieľať svoje príbehy tiež. Nová osoba objaví, že jej osobná skúsenosť je podobná skúsenosti ostatných. Nájde spoločnú väzbu, niečo čo mnohí nenašli pred tým ako prišli do DDA.  Skrz túto spoločnú väzbu sa učíme ako spolupracovať tak, aby skupina DDA prežila. Učíme sa, že sa nemôžeme uzdraviť sami alebo v izolácii. 

Naša piata tradícia nám pripomína jednomyseľný účel nášho programu, ktorým je prinášanie posolstva ostatným hľadajúcim cestu von zo zmätku alebo zo zúfalstva. Keď nesieme posolstvo DDA, tak sa pridržiavame svojich príbehov a princípov uzdravenia. Neprednášame, nebúrime, nekážeme a nemanipulujeme osobou, ktorej sa pokúšame pomôcť. Taktiež neakceptujeme zneužívanie (nadávky) alebo nezostávame v prítomnosti niekoho kto zrejme nechce počuť o posolstve uzdravenia. Hoci nekážeme tak sa ani nevyhýbame krátkemu zdieľaniu o duchovných aspektoch programu DDA. Táto téma sa však zvyčajne objaví po tom, čo sme sa identifikovali s niekým, kto má niekoľko príbehov o našich rokoch života v dysfunkčnom dome. Ako jednoduchý návod, ktorý pomáha budovať identifikáciu pri nesení posolstva sa používa bežné správanie alebo Laundry List - 14. Charakteristických rysov dospelého dieťaťa (Problém). Bežným správaním je myslené to, že hovoríme časti nášho príbehu, o ktorý poslucháč javí čoraz väčší záujem a chce počuť viac. V niektorých prípadoch nás preruší, aby nám zdelil niečo z jeho príbehu. Navyše, aby sme podporili vytvorenie identifikácie a prinášania jasného posolstva DDA, podporujeme poslucháča, aby navštívil míting ešte v tú noc alebo tak skoro ako je to len možné.  Toto je, keď sa dvanásť krokov pretína s piatou tradíciou a vytvára posolstvo DDA, ktoré môže byť neodolateľné pre osobu čakajúcu na pomoc. 

V rovnakom čase, ak jedinec nevníma myšlienky DDA, tak ideme ďalej. DDA funguje najlepšie pre ľudí, ktorí to chcú, a nie pre tých, ktorí to potrebujú.

 

 

 

 

        Písanie/Zdieľanie

1. Čo je posolstvo DDA?

2. Ako primárny účel prinášania posolstva ostatným prispieva k jednote skupiny a ku súdržnosti na stretnutiach DDA?

3. Ako pomáha primárny účel skupiny vyhnúť sa sporom s vonkajšími záležitosťami?

4. Čo môže tvoja skupina robiť aby niesla posolstvo? 

Návrhy: Distribuovať adresáre miestnych mítingov do komunity; zorganizovať podujatia na zbieranie finančných prostriedkov a darovať výnosy Interskupine a WSO; hostiť uzdravovacie workshopy alebo prázdninové maratónové stretnutia; usporiadanie zábavných podujatí a pozývanie priateľov a príbuzných; alebo si vziať DDA míting v miestnej nemocnici alebo inštitúcii.

5. Čo je duchovným princípom piatej tradície?

 

 

 

Modlitba:

 Vyššia Sila. Pomôž mi pamätať si, že DDA má jediný primárny účel, ktorý sa zameriava na spoločenstvo a ktorý zjednodušuje väčšinu diskusií. Pomôž mi si položiť jednoduchú otázku keď niečo podniknem pre DDA. 'Podporuje to čo sa chystáme urobiť primárny účel prinášania posolstva DDA druhému dospelému dieťaťu, ktorý potrebuje pomoc?’