Tradícia prvá

Naše spoločné dobro by malo byť prvoradé. Naše osobné uzdravenie závisí od jednoty DDA.

Cestou DDA k nájdeniu svojej identity ako spoločenstva bolo vytvorenie preukázanej jednoty, ktorá podporuje náš primárny cieľ, ktorým je niesť posolstvo DDA trpiacim dospelým deťom. Jednota v DDA je založená skôr na našich podobnostiach ako na našich rozdieloch. Dospelé deti prichádzajú z rôznych typov rodín. Máme rozdielne uhli pohľadu, ale v jadre sme rovnaký. Sme skupina, ktorá prežila traumu (trauma survivor) a ako sa liečime a uzdravujeme môžeme závisieť jeden na druhom. Naše skupiny boli skúšané ohňom a to nás priviedlo do budúcnosti ako životaschopné spoločenstvo. Skrz jednotu sa skupiny objavili so zrelosťou, ktorá odolala bolestiam z rastu a vývoja programu. Sme spoločenstvom dospelých detí alkoholikov a inak disfunkčných rodín.

Na prvý pohľad sa zdá, že prvá tradícia dáva spoločné dobro skupiny nad individuálne uzdravenie. Ak uvažujeme nad touto možnosťou tak sa musíme opýtať: Môžeme mať osobné uzdravenie bez jednoty DDA? Naša prvá tradícia úprimne hovorí: Nie. Členovia DDA pracujúci na dvanástich krokoch rozoznajú potrebu umiestniť prežitie skupiny pred ich vlastné sebecké potreby alebo nutkaní po kontrole ostatných na báze strachu. V DDA sa učíme aby naše skupiny ostali bezpečné a lákavé pre našich členov.

Majú zavedené mítingy umiestnením spoločného dobra skupiny na prvé miesto problémy či konflikty? Iste. Ale pri takých zdravých stretnutiach sa problémy stávajú príležitosťou pre uzdravenie ďalších. Členovia skupiny sa naučili navzájom si dôverovať a nesúhlasiť bez toho aby boli k sebe nepríjemný. Členovia skupiny dôverujú kolektívnemu rozhodovaciemu procesu známeho ako skupinové svedomie.

Schôdzky DDA zahŕňajú pracovné mítingy (business mítingy), ktoré typicky predchádzajú alebo nasledujú pravidelné DDA mítingy. Na typickom DDA biznis mítingu sú podané správy o financiách skupiny a o všeobecnom fungovaní skupiny. Skupiny nesúce DDA posolstvo do väzníc alebo liečebných stredísk môžu tiež preberať potreby a rozvoj týchto mítingov. Tieto mítingy sú známe ako Nemocničné a Ústavné mítingy. DDA členovia skupiny - dobrovoľníci so skúsenosťou s uzdravením vedú v týchto zariadeniach mítingy alebo pomáhajú s mítingmi vykonávanými týmito zariadeniami.

Pracovné stretnutia (biznis mítingy) DDA tiež adresujú problémy a riešenia skupiny. Tieto diskusie sú obvykle nazývané skupinovým svedomím. Na skupinovom svedomí, každý člen skupiny má právo zdeliť svoj názor na danú vec. Všetci členovia sú si rovní a majú možnosť zdeliť svoje myšlienky a riešenia. Skupinové svedomie je podobné k hľadaniu zdravej rodiny tz. k riešeniu s ktorým je každí spokojný alebo prinajmenšom s ktorým sa vie každí stotožniť. 
A čo ak niektorí členovia by zvažovali, že míting je nezdravý? Po prvé, stretnutie nie je nezdravé, len preto, že jeden alebo dvaja členovia to tvrdia. Nezdravé mítingy DDA väčšinou neprežijú, ale tie, ktoré bojujú zvyčajne zdieľajú niektoré spoločné črty. Problémy nezdravých alebo bojujúcich mítingov majú tendenciu spadať do troch kategórií: medziľudské hašterenie sa medzi členmi, podozrenie z manipulácie so skupinovými príspevkami (finančné dary) a uchopenie skupiny staršími členmi s vlastnou spravodlivou kontrolou. Existujú aj ďalšie scenáre, ktoré môžu dať skupine nálepku, že sú nezdravé alebo "choré", ale zdá sa, že tieto dominujú.
Zo sťažnosti DDA členov niekedy vyplýva, že na mítingoch alebo v skupinách niekedy dominuje malá skupina jednotlivcov. Občas sa javí, že jednotlivec ovládol skupinu. Ak sa tak stane, jednota skupiny a zmysel toho, že všetci členovia skupiny sú si rovnocenný trpí. Budúcnosť skupiny ako i jej schopnosť osloviť nových členov a udržať sa môže visieť na vlásku. Ak sa dá jednoznačne stanoviť, že je skupina riadená niekoľkými členmi tak zostávajúci členovia skupiny musí pozbierať odvahu prehovoriť. Avšak, nikto by nemal byť hovorca. Tí, ktorí veria, že skupina nedodržiava princípy DDA musia hovoriť o svojich myšlienkach navzájom, so sponzorom alebo priateľom. Pri budúcich krokoch by mala byť prítomná tiež modlitba a ohľaduplnosť. Rozhodnutie o tom, čo robiť, by malo byť uvážené podľa princípov jednoty a najviac milujúcej cesty. Nemalo by dochádzať k drsnej reči. Nemali by byť klebety, ktoré by mohli číhať na biznis mítingu.

Bez premyslenej akcie, niektoré z týchto DDA skupín môžu zomrieť. Skupina slabne, pretože členovia skupiny nemôžu aplikovať princípy dvanástich krokov a dvanástich tradícií dostatočne dlho vo svojom živote tak aby bola skupina na prvom mieste. 
V iných prípadoch, skupina zmení smer a nájde novú silu. Členovia skupiny zvolajú pracovné stretnutie aby navyše k danému problému prediskutovali jednotu. V prípade, že členovia sú pokorní a cenia si svoju DDA skupinu, vyššia sila vstúpi do diskusie a ukáže cestu pre spoluprácu a k prežitiu skupiny. Videli sme ako sa to stalo mnohokrát v histórii DDA skupín, ktoré sa usilovali o jednotu nad osobným prospechom.
Členovia skupiny, ktorí kedysi verili, že sa nemohli navzájom tolerovať nie sú tak dôležitý, keď je preživší skupiny na linke. Uvedomujú si, že skupina trpí, keď DDA členovia zlyhajú v spolupráci za spoločným cieľom. Keď skupina trpí, to znamená, že sa jednotlivec nemôže uzdraviť sám.

Členom DDA ktorým sa nedarí alebo sa im nedarí umiestniť DDA na prvé miesto môžu vyvolať recidívu u niektorých členov DDA. Resentiment (hnev) hnisá, a členovia v konflikte sú v pokušení vyzdvihnúť deštruktívne nástroje manipulácie, klebiet a nečestnosti. Členovia DDA môžu bojovať špinavo, keď sa domnievajú, že sú ohrozený, napriek tomu či je potenciál pre ublíženie reálny alebo nie. Naučili sme sa, ako bojovať a byť ľstivý s ostrým jazykom od tých najlepších - od našej rodiny.
DDA recidíva nás môže priviesť k návratu k našej dysfunkčnej rodinnej role. Keď člen odchádza z DDA kvôli sporu alebo resentimentu tak môže čeliť návykovosti dospelého dieťaťa. Člen DDA v recidíve sa môže prejedať, brať lieky , sexovať, hrať hazardné hry, míňať alebo robiť nejaké iné nutkavé alebo obsedantné činnosti. Niektoré DDA recidívy zahŕňajú extrémnu izoláciu a odmietnutie komunikovať s kýmkoľvek. Spoločná vlastnosť báť sa autorít, posudzovanie seba bez milosti, a tolerovanie zneužívania sa môže počas recidívy vrátiť. Možno sme zmenili niektoré z našich najviac škodlivých vlastností, ale niektorí z nás môžu prejsť k inému škodlivému správaniu alebo nátlaku počas DDA recidívy. Naše charakteristické rysy k prežitiu ktoré sme sa ako deti naučili sa môžu vrátiť s väčšou prudkosťou a emocionálnou bolesťou ako pred uzdravením.

Môže prvá tradícia znamenať aby sa členovia DDA vzdali svojej identity alebo osobného uzdravenia k získaniu jednoty? Máme my všetci myslieť a konať podobne pre spoločné dobro? Naopak, členovia DDA obvykle zistia, že ich individualita je vážená a v DDA sa oslavuje. Zistia, že najväčšou podporu pre ich program a identitu je navštevovanie mítingov, ktoré pracujú v jednote. Tí z nás, ktorí mali dysfunkčné detstvo nemusia mať zdravú skúsenosť s riešením problémov a s rozhodovaním. Mnoho členov DDA sa naučili formovať si vlastné názory a konštruktívne argumentovať na pracovných mítingoch DDA. Možno nám bolo v detstve povedané aby sme boli ticho alebo nám bolo vynadané pre rozprávanie. V DDA sme ale požiadaný aby sme prehovorili a vyjadrili svoje názory. Sme povzbudzovaný aby sme našli svoj pravý hlas a identitu. Sme požiadaný aby sme pridali naše názory a hlasy do DDA jednoty.

Písanie/ Zdieľanie:

1. Ako sa cítite, keď členovia skupiny s rešpektom uvádzajú svoje názory, vyjednávajú navzájom, riešia svoje odlišnosti , pokojne súhlasia a nesúhlasia s rešpektom?
2. Keď sa cítite vtiahnuto do boja “všetko alebo nič" pri riešení problému s programom , čo môžete urobiť pre zmenu svojho správania?
3. Čo vaša skupina robí správne? Koľko jednoty je vo vašej skupine? Očíslujte podľa stupnice od jednej do desať?
4. Ako by sa mohla vaša skupina, interskupina, alebo DDA výbor zlepšiť?

5. Čo je duchovný princíp v prvej tradícii?

Modlitba: Vyššia Sila. Som tvoj dôveryhodný služobník ktorého cieľom je podporiť svoju DDA skupinu v jeho primárnom účely. Prosím pripomeň mi, že život môjho programu a moje vlastné uzdravenie závisí na mojej ochote dať blaho skupiny pred moju vlastnú vôľu. Pomôž mi rozpoznať jednotu.

Tradicia_1.docx (16774)