Tradícia siedma

7. Tradícia

 

Keď príde na reč zpravovanie a míňanie peňazí mnoho dospelých detí alkoholikov spadá do troch kategórií. Niektorý su finančný kúzelníci, ktorí trávia svoj čas naháňaním vývoja hodnôt cenných papierov. Iný bojujú o prežitie medzi jednotlivými výplatami, túžiac po vyššej mzde zatiaľ čo klesajú hlbšie do dlhov. V rovnakom čase, niektoré dospelé deti žijú vrámci svojich prostriedkov a vedia kedy je dosť. Majú tendenciu odďaľovať uspokojenie a môžu sa vyhnúť hľadaniu finančnej pomoci z vonkajších zdrojov, aby im pomohli z problémov. Keď sú pre nich veci finančne trpké, ich životy majú tendenciu fungovať. Majú skromné zdroje a možnosti. Peniaze alebo zdroje sa objavia a idú ďalej.

Toto je jeden z princípov programu DDA. My nemáme veľa peňazí, ale príspevky od členov sa objavia keď sú potrebné. Členovia skupiny reagujú a veria v to čo ich skupina robí pre DDA a pre ich členov. V DDA nezhromažďujeme nadmerné sumy peňazí. Potrebujeme ale hotovosť na zaplatenie nájmu, objednanie literatúry, linku pomoci a na DDA stretnutia. Naši členovia darujú lebo vedia, že pomáhajú sebe tým správnym smerom.  Mnohý z nás pred príchodom do DDA odovzdali svoje telá, myseľ alebo dušu z nesprávnych dôvodov. V DDA sa učíme dávať zo správnych dôvodov a tiež sa učíme dávať správne množstvo. Dávame svoj primeraný podiel a nechávame ostatných dávať ich primeraný podiel a tým my všetci preberáme vlastníctvo v DDA. 

V AA existuje príbeh, ktorý ilustruje potrebu k podpore skupín ako i služobných štruktúr členmi k ich vlastnému dobru. Písal sa rok 1948 a jedna osoba s dobrým úmyslom nechala spoločenstvu AA 10 000 $. Pretože AA sa snažila udržať otvorenú ich malú kanceláriu a odpovedať na konštantný tok pošty tak sa mohli tieto peniaze využiť. Príbeh pokračuje s dôverníkmi AA ,ktorí bojovali s možnými dôsledkami, ktoré prináša prijatie takéhoto množstva peňazí. Počas diskusií si dôverníci uvedomili, že dar môže otvoriť dvere budúcim darom, ktoré jedného dňa prinesú veľké bohatstvo a veľké potenciálne škody spoločenstvu. Dôverníci AA vedeli, že veľké sumy peňazí vlastnené skupinami AA alebo servisným vedením by nevyhnutne viedli k hádkam, ako utratiť peniaze. AA dôverníci to odôvodnili, že prijať 10 000 $ by bolo ako si zobrať prvý drink. Keby raz bolo vonku, že AA prijalo veľké množstvo dotácií , isto by ich nasledovali i ostatní. S pritekajúcimi dotáciami a so zjavným bohatstvom by si AA členovia mysleli, že AA už viac nepotrebuje dari. A v tom je problém. AA si uvedomilo, že členovia musia platiť ich vlastným spôsobom aby si udržali program pre seba. Povoliť externým subjektom prispievať alebo jednotlivcom z AA dať viac ako je ich podielom môže znížiť klúčový spitituálny princíp toho, že každí vracia späť to čo mu bolo zadarmo dané. História ukazuje, že AA odmietlo prijať dar vo výške 10 000 $ a založil princíp “chudoby” spoločenstva. AA zostalo chudobné, aby udržalo spoločenstvo bez nadmerného bohatstva. Rozhodnutie taktiež obmedzilo spory ohľadom peňazí a ohľadom ich narábania. Je však pochopiteľné, že AA skupiny ako i WSO potrebujé peniaze k osloveniu trpiaceho alkoholika. Jednotlivý členovia AA a aj ich skupiny sú požiadaný aby pomohli podporiť túto snahu a oni odpovedajú s vďačnosťou. Peniaze sa objavia. Členovia AA vlastnia ich spoločenstvo dávaním svojho času a prispievaním do košíku. 

DDA je v podobnej situácii. Naše skupiny a služobné štruktúry závisia na príspevkoch jednotlivcov ako i skupín. Princíp byť plne svojpomocným prostredníctvom našich vlastných príspevkov bol zavedený na úrovni skupiny skrz služobné štruktúry DDA. Žiadny člen DDA by nemal byť tlačený k dávaniu peňazí alebo ponižovaný kvôli neschopnosti prispievať. Súčasne členovia DDA s finančnými zdrojmi sú požiadaný aby prispeli primeraným podielom. Poznáme členov, ktorí pred tým ako našli program míňali márnotratne a pritiahli si obrovské dlhy, a stali sa lakomými akonáhle našli DDA. Zdá sa, že nie sú schopní prispieť v dobrom duchu spoločenstvu, ktoré im dalo nový život, a v niektorých prípadoch aj lepší mzdový potenciál. My by sme požiadali týchto členov aby prehodnotili duchovnú podstatu dávania. Dávanie pomáha skupine niesť posolstvo DDA na najväčší potenciál. Nehovoríme o veľkých sumách peňazí, ale niesť posolstvo efektívne niečo stojí. Toto je keď sa duchovno mieša s peniazmi. Dávanie jednotlivcom pre správny dôvod sa mnieša so správnym množstvom pre danú osobu. 

Siedma tradícia inštruuje aby skupina DDA bola plne svojpomocná a aby odmietala príspevky z vonku. Tradícia nám tiež pripomína duchovnú podstatu dávania ako i dávanie s ochotou pomáhať ostatným. Niektorý členovia dávajú svoj čas na sponzorovanie zatiaľ čo iní dávajú svoj talent do služobných štruktúr. Všetci sa snažíme podporiť našu skupinu ako i služobné štruktúry najlepšie ako vieme. Siedma tradícia nás učí ako dávať a ako narábať s peniazmi duchovným spôsobom. 

Siedma tradícia nám tiež pripomína našu potrebu platiť vlastnú cestu ako skupina alebo spoločenstvo. Zatiaľ čo je vznešené odmietnuť veľké dary od vonkajších zdrojov, nemôžeme očakávať   aby ostatní platili za našu cestu na úrovni skupiny. Odmietanie príspevkov z vonka znamená, že platíme nájom za miestnosť na míting alebo sa o to pokúšame. Niektoré kostoly a nemocnice  ponúkajú takúto mítingovú miestnosť zadarmo. DDA vnímajú ako pozitívny prínos komunite. Na počesť našej siedmej tradície, míting by mal niečo zaplatiť za využitie miestnosti.  Chceme platiť našim vlastným spôsobom aby sme si uctili siedmu tradíciu a aby sme ukázali podporu v niečo čomu veríme.  Chceme byť plne svojpomocný aby DDA prežilo. Chceme aby DDA bolo bez kompromitácie a aby bolo prístupné keď niekto siahne po pomoci.

 

Písanie/Zdieľanie

  1. Čo znamená byť svojpomocným?

  2. Ak nemôžeš prispieť DDA peniazmi, ako inak môžeš prispieť?

  3. Čo je to rozumná zásoba?

  4. Prečo je dôležité podporiť služby a výbory DDA?

  5. Čo je spirituálnou podstatou siedmej tradícii?

Modlitba:

Vyššia Moc. Som tu aby som konal podľa tvojej vôle. Pomôž mi dať pre správny dôvod to správne množstvo. Pomôž mi pamätať si, že môj súčasný život je iný kvôli DDA. Môžem byť ochotný vrátiť to čo mi bolo zadarmo dané. Môžem si nárokovať duchovné vlastníctvo tohto spoločenstva.