Tradícia šiesta

6. tradícia

Skupina DDA by nikdy nemala podporovať, financovať alebo prepožičiavať meno DDA nijakému podobnému zariadeniu, aby nás problémy peňazí, majetku a prestíže nevzdialili od nášho prvoradého cieľa.

 

Princíp tradície
 
DDA je úžasný  program, však? Nebolo by  pekné rozšíriť DDA a vytvoriť siete liečebných centier pre DDA? Možno by sme mohli otvoriť niekoľko nemocníc pre ľudí postihnutých domácim násilím. Alebo dokonca vytvoriť politickú stranu, ktorá donúti zákonodarcov prijímať zákony v tejto veci. Ak uspejeme, prečo nezachrániť celý svet?

Nebagatelizujeme program DDA a ani jeho účel. DDA  je ucelený program v prvej línii  boja o život a ponúka silnú nádej hlboko traumatizovaným ľuďom. Naozaj sme sa stali poslednou nádejou pre mnohé dospelé deti, ale nemôžeme urobiť všetko pre každého. Sme spoločenstvo uzdravujúcich sa dospelých detí.  To je náš cieľ.

 

Svetové problémy sa dajú ľahko zistiť a  my sa často snažíme ich naprávať. Málokto však vie, ako zorganizovať prácu v celosvetovom meradle na odstránenie násilia, zanedbávania alebo iných foriem dysfunkcie. Keby sme skutočne začali takéto projekty, čoskoro by nezostala žiadna sila na riešenie nášho primárneho cieľa. A nakoniec úplne zahltení by sme museli zachraňovať sami seba, ak by už nebolo neskoro. Naša šiesta tradícia varuje pred takýmito  veľkolepými plánmi.

To znamená, že nemáme spolupracovať s inými organizáciami? Nuž áno aj nie. Na individuálnej úrovni sa mnohí z nás zúčastňujú akcií mimo DDA. Ako jednotlivci môžeme venovať svoj čas a energiu aj mimo skupinu. Problém nastáva, keď sa pokúšame prepojiť tieto programy s našou skupinou DDA. Existuje mnoho skvelých skupín a komunít, rehabilitačných stredísk a psychoterapeutov, ktorí by radi spojili svoje programy a postupy s DDA, ale mali by sme ich ponuky odmietnuť. Súhlas by mal za následok spory alebo vzťahy so skupinami mimo DDA. Ak nás verejná mienka spojí s takýmito skupinami, bude to mätúce pre ľudí, ktorí hľadajú pomoc.  Zlúčením s externými organizáciami ich môžeme vystrašiť.

Napríklad skupina DDA môže dostať ponuku od rehabilitačného centra na spoločnú podporu regionálneho programu pre prácu s nefunkčnými rodinami. Toto centrum verí v program DDA a jeho vynikajúcu prácu. S dobrými úmyslami chce financovať podujatia a poskytovať priestory. Názov DDA sa potom objaví v novinách alebo televíznych reláciách spolu s názvom centra. Je to dobrý nápad? Je veľmi lákavé prijať takúto ponuku. Boli by sme radi, keby reklama a príležitosť priniesli náš odkaz dospelým deťom. Šiesta tradícia nám však pripomína, že v takýchto spoločných projektoch existuje pasca. V rozpore so šiestou tradíciou by sme boli rehabilitačným strediskom v očiach verejnosti. A DDA nie je program pre rehabilitačné centrá. Je to nezávislý program pozostávajúci z 12 krokov založený na duchovných zásadách. Bolo by lepšie, keby centrum konalo vlastné podujatia a spoločenstvo DDA by zostala nezávislé a šírilo svoje myšlienky medzi klientov centra.

 

Šiesta tradícia tiež pripomína skupinám a komisiám pre služby DDA, že by nemali kupovať drahý majetok alebo nejaké iné hodnotné veci. Vlastníctvo majetku vyvoláva v skupinách rozpory, čo v žiadnom prípade nesúvisí s uzdravovaním. Centrá, kde sa stretávajú skupiny dvanásť krokových programov  vedené nezávislými riaditeľmi sú jedným zo spôsobov, ako môže skupina DDA získať spoľahlivé miesto na stretnutie bez diskusie o peniazoch a nehnuteľnostiach na stretnutiach. Iné skupiny DDA sa vyhýbajú majetkovým problémom prenajímaním priestorov v rôznych inštitúciách, ale s nimi sa nezlučujú.

Šiesta tradícia zachováva nezávislosť DDA od vonkajších vplyvov a učí nás neprepožičiavať názov DDA žiadnym externým spoločnostiam alebo pridruženým organizáciám. Následne sa tiež vyhýbame problémom s peniazmi a prestížou, ktoré by bránili dosiahnutiu nášho hlavného cieľa.

 

 

Otázky na zdielanie (písanie)

 

  1. Čo znamená „podpora“?
  2.  Čo znamená „financie“?
  3.  Čo znamená „prepožičať meno DDA“?
  4.  Čo sú to „iné podobné organizácie“?
  5.  Čo sú „externé spoločnosti“?
  6.  Aký je duchovný princíp šiestej tradície?

 

 

Meditácia.

 

 Vyššia moc, dajte mi múdrosť , aby so vedel rozoznať, kedy skupina nesie posolstvo uzdravenia tým, ktorí stále trpia, a kedy odchyľuje skupinovú energiu od šírenia posolstva. Osloboďte nás od diskusií o majetku, prestíže a podpore akcií, ktoré sa netýkajú DDA. Daj mi odvahu hovoriť jasne a zmysluplne o tom, čo je podstata šiestej tradície. 

 

 

Tradícia 6.doc (30208)