Uplatnenie programu DDA v práci

Uplatnenie programu DDA v práci

DDA je program, ktorý nám pomáha vo všetkých oblastiach nášho života, ak ho používame. Môžeme so ho vziať so sebou, kamkoľvek ideme. Tým, že sa držíme programu aj mimo mítingy DDA, stávajú sa nám dramatické zmeny v našich životoch. Okrem zmien v našich najbližších vzťahoch, menia sa aj naše postoje a naše vzťahy v práci (zamestnaní). Cítime sa viac istí v tom, čo v živote robíme, alebo sa zastavíme, keď urobíme chybu. Učíme sa prehodnotiť situácie, ktoré v nás bublajú celé mesiace aj roky. Začíname konať namiesto aby sme reagovali a niektorých z nás naša znovuobjavená vnútorná sila pobáda zanechať neuspokojujúcu prácu.

Postupne využívame náš program aj v práci. Robíme malé zmeny, napríklad už nerobíme dobrovoľne nadčasy. Robíme vedomé rozhodnutia, zanechávame našu snahu zapáčiť sa a necháme iných, aby dobrovoľne robili nadčasy. Môžeme pokojne stanoviť svoje hranice našim spolupracovníkom, ktorí si berú veci z nášho stola bez dovolenia. Učíme sa hovoriť: „Mohol by si si pýtať dovolenie predtým, ako si niečo vezmeš z môjho stola?“

Začleniť náš program do práce neznamená, že neustále analyzujeme iných, alebo že ich pozývame na stretnutia DDA. Neprekračujeme hranice druhých neustálym básnením o našom DDA programe, ale sme pripravení uplatňovať zásady čestnosti, pokory a odpustenia v našich životoch aj mimo mítingy DDA. V práci zvyčajne o DDA programe nehovoríme (neporušujeme našu anonymitu), ale sú situácie, kedy sa môžeme so spolupracovníkmi o našom programe rozprávať, ak máme jasnú motiváciu. Obyčajne sa rozprávame najskôr so sponzorom alebo iným členom DDA, predtým než porušíme našu anonymitu.

Je pre nás nevyhnutné aplikovať program DDA vo všetkých oblastiach našich životoch, aby sme rástli emocionálne aj spirituálne. Nemôžeme sa chovať na DDA mítingoch tak a mimo mítingov inak. Nemôžeme pripustiť, aby nás chovanie našich spolupracovníkov alebo iných ľudí odklonilo od nášho programu. Vzdaľujeme sa od dní, keď sme plytvali našou energiou na iných a pasívne prechádzali životom.

Používaním programu aj mimo míting DDA sa vyhneme vytváraniu modelu našej dysfunkčnej rodiny v zamestnaní. Vyhneme sa tomu, že sme obeť, hrdina, alebo neviditeľný zamestnanec, ktorý je zriedkakedy viditeľný a zanedbávaný pri zvyšovaní platov. Bez práce na našom programe sa môžeme ľahko vrátiť k našim vzorcom a roliam, ktoré sme sa naučili doma a aplikovať ich na pracovisku.

Aj keď nepracujeme na plný úväzok, pohľad na charakteristické rysy v práci nám pomôže zlepšiť naše interakcie s inými skupinami ľudí a sociálnym prostredím. Môžeme pracovať na čiastočný úväzok ako dobrovoľník, v charite, alebo v náboženských skupinách. Môžeme byť na dôchodku a byť súčasťou nejakej spoločenskej skupiny. Typy osobnosti, ktoré môžu byť pre nás ťažké, sa pravdepodobne objavia vždy a všade, kde pravidelne komunikujeme s ostatnými.

Zoznam pre DDA v práci

 1. Mýlime si svojho šéfa alebo nadriadeného s alkoholickým rodičom a uplatňujeme s ním rovnaký vzťah, chovanie a reakcie, aké sme si priniesli z detstva.
 2. Mýlime si svojich spolupracovníkov so svojimi súrodencami alebo alkoholickými rodičmi a opakujeme reakcie z detstva v týchto pracovných vzťahoch.
 3. Očakávame bohatú chválu a uznanie od svojho šéfa za naše úsilie v práci.
 4. Obávam sa autoritatívnych osôb a máme strach, keď s nimi musíme hovoriť.
 5. Máme zlý pocit v žalúdku, keď sa zaoberáme niekým, kto má fyzické vlastnosti alebo spôsoby alkoholika.
 6. Cítime sa izolovaní a odlišní od ostatných okolo nás, ale v skutočnosti nevieme prečo.
 7. Máme pokazenú náladu, keď veci nejdú podľa nás, namiesto toho, aby sme produktívne riešili problémy.
 8. Zaoberáme sa prácou našich spolupracovníkov a často im radíme, ako majú robiť ich prácu.
 9. Máme nepríjemný pocit, keď spolupracovníci robia veci spoločne bez toho, aby nás požiadali, aj keď sme sa nepokúšali spoznať ich a zapojiť sa do spoločenského života.
 10. Obávame sa urobiť prvý krok k spoznaniu svojich kolegov, pretože si myslíme, že nás nebudú mať radi, alebo my nebudeme mať radi ich.
 11. Obyčajne nevieme ako požiadať o to, čo potrebujeme v práci, dokonca ani o maličkosti.
 12. Nevieme, ako si zastať sami seba, keď niekto povie alebo urobí nevhodnú vec. Zúfalo sa snažíme vyhnúť konfrontácii tvárou v tvár.
 13. Sme veľmi citliví a extrémne rozrušení z akejkoľvek kritiky našej práce.
 14. Chceme byť súčasťou každého projektu alebo aktivity, cítime sa spokojne, keď máme pod kontrolou všetky detaily, namiesto aby sme prenechali zodpovednosť iným.
 15. Na pracovisku môžeme vystupovať v pozícii klauna, aby sme zakryli našu neistotu, alebo aby sme získali pozornosť ostatných.
 16. Snažíme sa zavďačiť ľuďom a berieme si nadčasy, alebo úlohy za kolegov, len aby nás mali radi a dostali uznanie od ostatných.
 17. Nevieme, ako byť asertívni aby sme dostali to, čo potrebujeme, alebo aby sme vyjadrili naše potreby. Pravdepodobne budeme musieť opakovať svoje požiadavky, kým sa nám dostanú.
 18. Mali sme pocit, že si nezaslúžime zvýšenie platu, povýšenie, lepšie pracovné miesto, alebo lepšiu prácu.
 19. Nevieme, ako si stanoviť hranice a nechávame iných, aby nás rušili. Berieme si prácu navyše, pretože nevieme vhodným spôsobom povedať „nie“.
 20. Sme v našej práci perfekcionisti a očakávame od druhých , aby boli rovnakí a mali rovnaký etický a pracovný prístup ako my.
 21. Stávame sa workoholikmi, pretože nám to dáva pocit vlastnej hodnoty a aby sme sa necítili ako deti.
 22. Skáčeme z jedného zamestnania do druhého hľadajúc perfektnú pozíciu, aby sme si nahradili pocit bezpečia a výchovy z nášho detstva.
 23. Sme rozčúlení, keď ľudia robia veci, ktoré nás môžu ovplyvniť v našej práci, bez toho, aby sa nás spýtali.
 24. Máme vysokú toleranciu na dysfunkciu v pracovnom prostredí a zostávame v nevyhovujúcej práci len preto, lebo nemáme dostatočný pocit vlastnej hodnoty na to, aby sme odišli.

 

Identifikácia sa so Zoznamom Toto musí ísť do čistiarne.

 

Mnohí z nás zvolajú z hĺbky duše „to som predsa ja“, keď si prečítajú popis chovania dospelého dieťaťa alkoholika na pracovisku. Táto reakcia je podobná reakcii, ktorú sme mali, keď sme prvýkrát čítali Toto musí do čistiarne na našom prvom mítingu. Neskoršie vidíme, že to čo máme spoločné súvisí z viacerými oblasťami nášho života, nielen s tým hlavným, čo nás viedlo na stretnutie DDA.

Niektoré chovania v zozname (Problém) ľahko vidíme aj v našej práci (zamestnaní) „Stali sme sa izolovanými a bojíme sa druhých, obzvlášť autoritatívnych osôb“ alebo „Desia nás rozhnevaní ľudia a akákoľvek osobná kritika“. Iné charakteristické rysy môžu byť viac subtílne na to, aby sme ich hneď odkryli, pretože sme zvyknutí tak žiť svoj život.

 

Ak sa nezameriame na pracovisko, môžeme prehliadnuť tieto črty: "Cítime sa previnilo, ak obhajujeme vlastné záujmy, namiesto aby sme ustúpili druhým." Sami seba posudzujeme príliš tvrdo a máme veľmi nízke sebavedomie " a „Skôr reagujeme na jednanie druhých, než aby sme jednali sami".

 

Dospelé deti sa cítia odlišné od kohokoľvek v práci. Majú znateľný pocit, že tam nezapadajú. Môžeme byť na vysokej pozícii, ale žijeme v nevyslovenej obave , že by sme mohli byť odhalení ako nekompetentní, alebo nepripravení. Prehrávame si scenáre v našej hlave o možnostiach byť zahanbení alebo podceňovaní našimi kolegami. Sme superostražití, aby sme neboli odhalení. Bojíme sa, že by niekto mohol povedať „Ty nevieš čo robíš“ alebo „Si schopný to pochopiť?“:

 

Ako dospelé deti sme viac precitlivení na problematických ľudí. Naši spolupracovníci len pokrčia plecami nad nepríjemnými ľuďmi, nepodloženou kritikou a tzv. „zlým šéfom“. My sa cítime bezmocní a ideme domov s myšlienkami “Prečo ostatní takto so mnou zachádzajú?“. Alebo pocítime pomstu: „Však ja vám to vrátim“.

 

Existuje aj „problémový zamestnanec“, o ktorom každý vie. Mnoho týchto problémových zamestnancov sú dospelé deti, ktoré hrajú obetného baránka - ich rolu z detstva. V literatúre o dospelých deťoch alkoholikov sú popisované štyri role dospelých detí: rodinný hrdina, obetný baránok (rebel), stratené dieťa a klaun.

 

Dieťa rebel vyrastá tak, že prijíma vinu, keď nie je opodstatnená, alebo priťahuje vinu a koná negatívne.

Rebel alebo problémový zamestnanec priťahuje vinu negatívnym správaním a potom sa sťažuje na prenasledovanie alebo že sa s ním nespravodlivo zaobchádza. Na základe pocitu krivdy vytvára problémy v práci. Konečným výsledkom môže byť konflikt s výbuchom hnevu voči šéfovi alebo spolupracovníkom. Rebeli, alebo problémoví pracovníci odídu z práce veriac, že s nimi bolo zachádzané nespravodlivo. Mnoho týchto problémových pracovníkov sú dospelé deti a majú šancu sa zmeniť, ak sú ochotní a venujú tomu úsilie.

 

Rodinný hrdina je perfekcionistický workoholik, ktorý je nezávislý a prehnane zodpovedný, ale stále má pocit nízkej sebahodnoty. Stratené dieťa je obyčajne dobrý pozorovateľ a vie počúvať a nemá skoro žiadne požiadavky na ostatných. Ako zamestnanec stratené dieťa netúži po pozornosti a môže byť nesmelý a neschopný nadviazať blízke vzťahy. Je to neviditeľný zamestnanec, ktorého málokto pozná.

 

Pracovník klaun má veľmi dobrý zmysel pre humor a veľmi ľahko ho na pracovisku spoznajú ako klauna. Je schopný zabávať a rozveseľovať spolupracovníkov. Klaun vyhľadáva pozornosť a ľahko nadväzuje kamarátstva, ale vo vnútri cíti, že nie je hodnotný.

 

Naučili sme sa hrať tieto role ako deti, aby sme sa ochránili. Väčšina nášho chovania začína ako obranný mechanizmus, ktorý nám pomohol prežiť alkoholické, dysfunkčné a zneužívajúce správanie. Tieto role sme si preniesli do dospelosti s hrozivou dôkladnosťou.

 

Bože, daj mi vyrovnanosť, aby som prijal ľudí, ktorých zmeniť nemôžem, odvahu zmeniť toho jedného, ktorého môžem, a múdrosť, aby som pochopil, že som to ja.

 

Identifikácia s riešením.

Veľa častí z DDA riešenia nám pomáha zvládnuť záležitosti na pracovisku spôsobmi, ktoré sú pre nás lepšie. Napríklad:

 • podstúpime riziko vyjsť zo svojej izolovanosti
 • stanete sa dospelým človekom, ktorý už nebude väzňom svojich detských reakcií
 • naučíme sa byť sami sebe rodičom, a to s nehou, humorom, láskou a úctou
 • naučíte sa zamerať sami na seba tu a teraz
 • získame slobodu robiť zdravé rozhodnutia z pozície tých, ktorí konajú sami od seba a nie tých, ktorí reagujú na konanie iných
   

Každodenná práca na programe nám pomáha spozorovať situácie, v ktorých naše DDA tendencie vyvolávajú také správanie a myslenie, ktoré nie sú v našom najlepšom záujme. Tento “aha“ moment, kedy spozorujeme, že naša minulosť nás ovplyvňuje v prítomnosti, je prvý veľký krok smerom k novému spôsobu myslenia a chovania v zamestnaní.

 

Aplikovaním DDA princípov v zamestnaní sme sa naučili, kedy urobiť zmeny alebo kedy prijať niečo, čo nemôžeme zmeniť. V ktorejkoľvek situácii môžeme premýšľať nad tým, čo urobíme namiesto reakcie na správanie druhého. Keď zvažujeme naše možnosti, môžeme si položiť niekoľko otázok: "Reagujem mojou rolou z detstva pracovisku? Vystupujem z izolácie a budujem si priateľstvá? Ako môžem byť sám sebe rodičom v tejto situácii? Som schopný akceptovať mojich kolegov, aj keď viem, že nemám nad nimi žiadnu kontrolu?

 

Nájdenie odpovedí na tieto otázky môže byť ťažké. „Múdrosť rozpoznať jedno od druhého“ nám môže spôsobiť bolesti brucha, zhrbíme sa a niekedy sa sústredíme na našu dušu. Niekedy naskočí viera, a dôvera v našu Vyššiu moc, že sa o nás postará v danej situácii. Niektorí z nás používajú Modlitbu vyrovnanosti, ktorá im pomáha riešiť situácie na pracovisku.

 

Spoľahnutie sa na program DDA.

 

Obyčajne je naša DDA skupina najlepším zdrojom, ktorý nám pomáha riešiť naše situácie na pracovisku. Kam inam môžeme ísť a hovoriť o niečom, čo nás obťažuje a dostať úplné prijatie?  Môžeme dokonca hovoriť aj o malých pracovných incidentoch a ako nás to ovplyvnilo. Môžeme hovoriť o našich úspechoch aj neúspechoch v podporujúcej atmosfére. Asi neexistuje iné miesto, kde môžeme skutočne hovoriť čo máme na mysli a na srdci bez toho, aby nás niekto súdil. Keď zdieľame náš príbeh na DDA mítingu, vidíme prikyvovanie, úsmevy a smiech tých, ktorí sa s nami identifikujú. Mnohí z nás si vyberú sponzora, aby im pomohol s programom. Tiež nám pomáha, keď máme niekoho, komu môžeme zavolať aj mimo míting, hlavne ak sa nám niečo stane na konci pracovnej doby.

 

Keď začneme používať náš program v práci, začneme rozumieť , že je rozdiel medzi našimi rodičmi a šéfom alebo spolupracovníkmi, ktorých momentálne nemáme radi, alebo ktorých kritizujeme. Nemusíme použiť naše rodinné role a staré chovanie v práci. Zanecháme tieto role a vezmeme do rúk nástroje DDA programu. Vnímanie našej práce sa mení spolu s našim postojom k nej. Ak máme pocit, že sme v práci kritizovaní, môžeme sa zastaviť a povedať si: „Môj šéf nie je môj rodič, ktorému som sa nikdy nemohol zavďačiť. Nemám niekedy rád postoje svojho šéfa, ale môžem robiť veci inak, ako keď som bol dieťa. Môžem sa s niekým porozprávať. Môžem využiť telefonické rozhovory. Môžem využiť mítingy DDA. Môžem požiadať svoju Vyššiu Silu o pomoc.“

 

Užitočnou taktikou je zmeniť svoje očakávania. Ak sa súčasný problém týka ľudí a ich osobností, musíme mať na pamäti, že nie sú našimi rodinnými príslušníkmi. Keď prestaneme mentálne prisudzovať tváre členov našej rodiny našim spolupracovníkom, tak to, čo povedia alebo urobia sa nás menej dotkne. Ak máme silnú reakciu na niekoho na pracovisku, naučíme sa opýtať sa sami seba: „Premietam si situáciu v rodine do tohto momentu? Mám reakciu dospelého dieťaťa?

Pre niektorých z nás je problémom práca samotná, a nie ľudia v nej. Možno sme si vybrali prácu, kde nevyužívame náš talent a schopnosti, pretože sme boli od detstva naprogramovaní tak, že nemáme o sebe dobrú mienku. Možno sme v organizácii, v ktorej nerešpektujú zamestnancov. Môže to chvíľu trvať, ale keď pracujeme s našim programom, môžeme rozvinúť silu a odvahu posunúť sa ďalej a nájsť si ďalšiu prácu, ktorá nám umožní cítiť sa dobre. Je to ťažká časť "stať sa svojim milujúcim rodičom" na pracovisku. Akokoľvek by sme si to priali, nič sa nestane okamžite a magicky nás nevyvedie z tohto zlého pracovného prostredia. Uvedomujeme si, že to musíme urobiť sami, niekedy v malých krokoch, ktoré v konečnom dôsledku povedú k obrovskému skoku. Použitím nášho programu a podpory nášho spoločenstva sa učíme, že môžeme ovplyvniť zmeny v našom pracovnom živote.

 

Použitie našich nástrojov v práci.

 

Máme DDA nástroje. Niekedy sa môžeme posilniť psychicky so všetkými našimi nástrojmi skôr, ako začneme pracovať. Niekedy môžeme zabudnúť vziať si naše pracovné nástroje do práce. To je tiež v poriadku. Učíme sa, že nie sme dokonalí, čo ďalší dôležitý krok v našom osobnom raste. Vieme, že v DDA existuje obdobie učenia. Môžeme pracovať s hviezdnym programom DDA tak, že budeme chodiť na stretnutia, pracovať s krokmi a pomáhať druhým, ale musíme byť trpezliví , keď aplikujeme program a meníme naše správanie.

Ak niečo vyskúšame a nevykazuje to okamžitý výsledok, musíme byť ochotní to skúsiť znova. Musíme sa niečo pokúsiť viac ako raz. Nástroje a princípy DDA fungujú, ak na nich pracujeme. Nasledujúce nástroje boli získané z workshopov, panelových diskusií a zdieľania skupín. Okrem toho, že pravidelne navštevujete stretnutia DDA, aplikácia týchto nástrojov na pracovisku vám môže pomôcť pri zmysluplnej zmene a pokroku.

 

Niektoré nástroje na použitie.

 

 • Rozhodni sa uplatňovať DDA princípy v práci
 • Zakrúžkuj si časti zo zoznamu „toto musí ísť do čistiarne“ pre prácu s ktorými sa identifikuješ a rozhodni sa pracovať na týchto častiach každý deň
 • vytvorte telefonických alebo e-mailových kamarátov a zdieľajte s nimi svoje potreby, aby ste mali podporu. Poznáme dvoch členov DDA, ktorí sa navzájom podporujú e-mailom počas pracovného dňa. Čítanie správ, ako je "Drž sa, som s tebou", môže znamenať veľa, keď meníte svoje správanie v práci.
 • Neizoluj sa v práci. Niekedy nie si jediný, kto má problém s problémovou osobou alebo situáciou v práci. Podeľ sa o svoje myšlienky s ostanými a oni sa často podelia s tebou o svoj pohľad na vec.
 • Nepoužívajte klebety na pracovisku alebo neopakujte tvrdenie, ktoré nemôžete dokázať ako pravdivé.
 • Na konci dňa sa skontaktuj s niekým z DDA. Keď sa ťa opýtajú „ako sa máš“ začni hovoriť o svojom dni v práci. Popíš, ktorý z charakteristických rysov pre prácu sa snažíš zmeniť. Vyhni sa sústredeniu sa na chovanie kolegov. Hovor o tvojom chovaní a o tom, čo sa snažíš zmeniť.
 • Pamätaj si HALTS. Nebuď nahnevaný, hladný, osamelý, unavený , alebo vážny. Keď začneš byť unavený, ľahko sa ti stane že reaguješ prehnane na nejakú situáciu, Cvič, dopraj si dostatočný spánok, píš si denník a snaž sa o vyrovnaný životný štýl
 • riskuj, a snaž sa nájsť nových priateľov a vytvor si nový okruh známych. Požiadaj niekoho, či by nešiel s tebou na obed, alebo sa pridaj k niekomu na obed, ak nastane tak možnosť
 • Píš si denník o progrese, ktorý si urobil v súvislosti s „toto musí ísť do čistiarne“ na pracovisku
 • Nos so sebou žetón DDA alebo modlitbu vyrovnanosti vo vačku alebo peňaženke. Hovor si modlitbu vyrovnanosti tak často, ako často ju potrebuješ
 • Vyhľadaj poradenstvo, ak je to nutné. Mnoho ľudí v DDA to považujú sa veľmi nápomocné ako doplnok k ich práci na 12 krokoch.

 

Táto kapitola ukazuje skúsenosti členov DDA, ktorý využili program v zamestnaní a v ostaných vzťahoch. Ak pracujeme na DDA princípoch mimo mítingy , naše životy sa dramaticky zmenia.

 

Naučili sme sa skutočne spojiť sa so životom a prispievať k spoločnosti spôsobom, ktorý nás napĺňa. V našej práci nájdeme duchovný význam.

 

Uplatnenie programu DDA v práci.docx (28,4 kB)