Večerní Inventura

Inventory ACA - AA.pdf (341034)

VEČERNÍ INVENTURA.docx (85871)

 

VEČERNÍ INVENTURA (DDA)

1.) Izoluji se a nehovořím o tom o co skutečně jde?
2.) Vnímám dnes někoho jako autoritu an cítím se tedy vystrašený či rebelující?
3.) Distancoval jsem se, fantazíroval jsem nebo jsem se stal sebezraňujícím po čas dnešního dne?
4.) Uchovávám si svá tajemství a cítím se jedinečným? Hovořím o svých pocitech?
5.) Jsem upřímný ve svých vztazích a nebo upřednostňuji hledání utvrzení před upřímností?
6.) Upřednostňuji “být perfektní” a obsesivnost (posedlost) před děláním chyb?
7.) Reaguji přehnaně na ostatní nebo se před ostatními izoluji v momentě kdy vnímám že jsem kritizován?
8.) Docházím na DDA meetingy abych byl vychován a abych dostal zpět to, co mi bylo dáno?
9.) Choval jsem se nápomocně abych manipuloval s ostatními?
10.) Jsem na někoho  skrytě naštvaný a vyhýbám se o tom hovořit?
11.) Poslouchal jsem své vnítřní dítě nebo své skutečné já počas dnešního dne?
12.) Soudil jsem dnes někoho nebo sebe bezcitně?
13.) Naslouchám kritickému nebo milujícímu rodiči?
14.) Mám na paměti, že se mohu  požádat o pomoc a že můžu někomu zavolat?
15.) Reaguji na své emoce a nebo žádám Boha o pomoc?
16.) Nechávám vyprchat své pocity a emoce?
17.) Byl jsem plný resentment, sobecký, neupřímný či ustrašený?
18.) Dlužím někomu omluvu?
19.) Byli jsem  milými a milujícími vůči ostatním?
20.) Co jsme mohli udělat lépe?
21.) Mysleli jsme sami na sebe po většinu času dnešního dne?
22.) Mysleli jsme na to, co můžeme udělat pro ostatní?