Vyhovieť ľuďom

Vyhovieť ľuďom

„Veríme, že budeme v bezpečí a nikdy nás neopustia, keď budeme milí a nikdy nedáme najavo svoj hnev.“ VČK, str. 11
Preháňali sme to s našim dávaním a starostlivosťou o druhých. Nikto to od nás nežiadal, ale i tak sme očakávali, že sa o nás na oplátku budú starať, chváliť nás a oceňovať. Ale prečo by sa malo od druhých ľudí očakávať, že sa budú trhať od úsilia naplniť naše potreby? Kedy podpísali s nami zmluvu, ktorú sme si niesli v našej mysl
V procese uzdravovania sa učíme, že uznanie, dôvera a opatera, ktorú potrebujeme musí prísť od nás samých. Tým, že sme príliš milí, nás nakoniec dovedie k tomu, že sa cítime nahnevaní, zatrpknutí a úzkostliví.
Keď začneme vyjadrovať svoje skutočné pocity, zameriame sa na seba a nasmerujeme svoju energiu na to, aby sme rozpoznali a napravili svoje charakterové nedostatky. Namiesto toho, aby sme sa zasekli v našej milote, nasledujeme Kroky DDA v našom každodennom živote. Výsledkom bude, že srdečný pokoj a spokojnosť uzdraví nás i naše vzťahy, deň po dni.
Tým, že sa spoľahneme na svoju Vyššiu Silu, umožní nám to stať sa duchovne silnejšími.
A preto, že naše šťastie už viac nezávisí na iných, naše sebavedomie narastie.
Dnešný deň si budem vedomý toho, aké ľahké je opäť spadnúť do môjho starého spôsobu „uspokojovača“ ľudí. Aby som si pomohol napredovať vpred a vyhnúť sa vyhoreniu, radšej sa spoľahnem na svoju Vyššiu Silu a môjho sponzora, aby ma viedli.