Vyrůstání v domově poznamenaném alkoholem

Vyrůstání v domově poznamenaném alkoholem

VYRŮSTÁNÍ V DOMOVĚ POZNAMENANÉM ALKOHOLEM

 

Pokud jste vyrůstal v domově, v němž jeden z rodičů byl alkoholik, vyrůstal jste ve zmatku. O to se postaral alkohol. Nicméně alkohol nerozhodoval, jak jste ten zmatek vnímal. O vnímání jste se  postaral Vy. Vy jste si také vytvořil mechanismy, s jejichž pomocí  jste s těmito vjemy mohl žít.

 

Obranné mechanismy, které jste si vytvořil, byly účinnými prostředky, které Vám umožnily zůstat  naživu, ale nyní  tyto mechanismy narušují Vaši „dospělou“ stabilitu: Zabraňují Vám v naplnění Vašich možností. Odsávají Vam energii, kterou byste mohl využít k růstu. Časné obranné mechanismy mohou narušit  vztahy v dospělosti, rodičovské dovednosti a profesní růst.

 

Obranné mechanismy z dětství jsou prvořadou příčinou emocionální nevyváženosti  dospělých dětí alkoholiků, která se projeví ještě před třicátým rokem  jejich života. Pokud přijmete tuto skutečnost, možná budete chtít  každou obranu i nepohodu vyhodit  do koše. Ale nedělej to. Cokoli děláte a cítíte je důležité (včetně nepohody a obranných mechanismů). Cokoli děláte a cítíte z Vás dělá to, co jste – a Vy jste důležitý.

 

To znamená, že Vaše zkušenosti zasluhují respekt. Úzkost, bolesti hlavy a žaludeční vředy jsou způsoby, jak upoutat Vaši pozornost. Způsoby chování, jejichž důsledkem jsou tyto symptomy, jsou klíčem ke Vašem nenaplněným potřebám.

 

Začnete se uzdravovat ve chvíli, kdy si začnete vážit všeho, co jste. Jakmile máte úctu ke Vašim symptomům a ke svému chování, můžete se dostat za ně a léčit emocionální nouzi, kterou reprezentují. A emocionální nouze je něco, čím dospělé děti alkoholiků oplývají. Způsoby, které jste si osvojil, abyste si tuto nouzi odlehčil, často zpomalují dospívání. Jsou přehnané vzhledem k současnosti, jsou „převyvinuté“.

 

Následky těchto přehnaně vyvinutých obranných mechanismů jsou uvedeny níže. Projdete si seznam. Dejte si načas. Uvolňte se. Když budete seznam procházet, ptejte se sám sebe: Zažil jsem  strach z opuštění? Zažil jsem těžkosti se sbližováním? A tak dále. Uvidíte, že k některým položkám máte vztah, jiné Vám nic neříkají. Nepřipadejte si provinile, pokud jste nezažil všechno, co je na seznamu. Nikdo nedostane žádné vyznamenání za „nejhorší a největší poruchy chování“. Můžete také zjistit, že některé z Vašich poruch nebyly uvedeny. Prostě je přidejte na seznam.

 

 • strach z opuštění
 • potíže se sbližováním
 • strach z tělesného kontaktu
 • nedůvěřivost
 • přehnaně intenzívní prožívání situací
 • výkyvy nálady, náladovost
 • nízké sebehodnocení, nízká sebeúcta
 • bulimie, mentální anorexie nebo přejídání
 • alkoholismus, nebo alkoholismus u někoho blízkého
 • lhaní
 • závislost na vzrušení
 • nesvébytnost, závislost
 • příležitostný(náhodný) sex nebo jinak narušené sexuální chování
 • násilnické chování, nebo násilnické chování u někoho blízkého
 • přehnaný nebo nedostatečný pocit zodpovědnosti
 • přehnané nebo nedostatečné reakce
 • impulzivnost
 • kritické posuzování
 • neschopnost uvolnit se
 • potřeba ovládat, mít pod kontrolou
 • potřeba  uznání
 • kompulzivní (nutkavé) chování, nebo kompulzivní chování u někoho blízkého