Vzťahy

Naše problémy so vzťahmi súvisia s našim strachom z opustenia. Tento strach je zvyčajne spojený so strachom precítiť svoje vlastné pocity. Musíme prekonať tento strach z toho, že neprežijeme naše pocity. Prežijeme. Toto je DDA. Je to iné ako keď sme boli deti a boli sme nútení buď potláčať svoje pocity, alebo sme boli traumatizovaní a ponechaní napospas vlastnej bolesti.

Pred DDA sme mali tendenciu skočiť do vzťahu bez rozmyslu. Boli sme impulzívni a možno hľadali vzrušenie. Keď sa vyskytli problémy, cítili sme sa v pasci alebo príliš trápne na to, aby sme odišli. Obávali sme sa, čo by si ostatní pomysleli, alebo sme si tvrdohlavo mysleli, že môžeme tento vzťah spraviť funkčným. Ale nič sa nezmenilo. V DDA máme šancu robiť veci inak. Máme dar výberu. Môžeme myslieť predtým, ako konáme.

Väčšina z nás vie, čo zahŕňa nezdravý vzťah. Dá sa zhrnúť do niekoľkých slov: pokus o kontrolu nad druhými.

Zdravý vzťah zahŕňa rozprávanie o pocitoch, vzájomný rešpekt a odovzdanie sa dôvere a úprimnosti. Existuje mnoho ďalších prvkov pre úspešný a dôverný vzťah, ale toto je dobrý začiatok. Niet divu, že sú to nástroje a princípy DDA: pocity, rešpekt, dôvera a úprimnosť.


Pocity

Naučili sme sa, že naše pocity môžu okrem spojenia s druhými osobami, predstavovať aj naše duchovné spojenie s Bohom, ako ho my chápeme. Pocity sú to, ako druhým dávame najavo, že sme nahnevaní, osamelí, súcitní alebo radostní. Tiež vieme, že pocity druhých sú iné ako tie naše. Pocity druhých nie sú našimi pocitmi, ale môžeme cítiť porozumenie s niekym, kto cíti strach alebo osamelosť. Toto je zlomový aspekt romantických a intímnych vzťahov. Môžeme milovať niekoho a vnímať pocity druhej osoby, ale každá osoba je sama zodpovedná za svoje vlastné pocity vo vzťahu. Keď to pochopíme, môžeme podporiť svojho partnera bez toho, aby sme sa pokúšali ho napraviť.


Rešpekt

Jedným z aspektov rešpektu je požiadanie o to, čo potrebujeme tak, aby sme rešpektovali druhých a vyhli sa pasívno-agresívnemu správaniu v našich vzťahoch. Vo vzťahu môžeme požiadať o to, čo potrebujeme, namiesto toho, aby sme od niekoho očakávali, že bude čítať naše myšlienky. V DDA spoznáme rozdiel medzi tým, čo znamená žiadať o to, čo potrebujeme a mať na druhého nerealistické požiadavky. Uvedomujeme si, s čím a bez čoho vieme žiť. To nám pomáha pochopiť to, čo skutočne potrebujeme, namiesto toho, čo si myslíme, že chceme. Rešpektujeme ostatných tým, že im povieme, čo sa nám páči a čo nie. Počúvame ostatných, keď robia to isté.


Dôvera

Postupne sa učíme dôverovať druhým, avšak dôvera začína nami samotnými. Nemôžeme dôverovať druhým, kým nedôverujeme sami sebe. Prvý náznak o dôvere sme videli v našej DDA skupine. Toto je možno prvá skupina ľudí, ktorí nás skutočne prijali a dovolili nám spoznať dôveru. V DDA môžeme otvorene hovoriť o našich životoch bez toho, aby sme boli súdení. S týmto druhom dôvery sa cítime viac sebavedomí pri zdieľaní našich pocitov a nádeje s inými osobami. S dôverou sa vzdávame kontroly v našich vzťahoch. Môžeme dôverovať druhej osobe, aby bola kým je, bez toho, že by sme museli sledovať jej myšlienky a činy. Prostredníctvom dôvery sa vzdáme nášho prehnane ostražitého sledovania náznakov opustenia. Odhalili sme naše falošné presvedčenie, že nie sme dosť dobrí. Pomocou našej DDA skupiny čelíme nášmu strachu, že opustenie je nevyhnutné. Vieme, že sa môžeme zamerať sami na seba. Máme priateľov, ktorým môžeme dôverovať. Učíme sa, že nemôžeme byť závislí na romantickom vzťahu, aby naplnil všetky naše potreby.


Úprimnosť

Nemôžeme mať dôverný vzťah bez úprimnosti. O hodnote úprimnosti sme sa naučili v prvom kroku. Priznali sme si, že sme bezmocní nad následkami vyrastania v dysfunkčných domovoch. Úprimne sme hovorili o tom, čo sa dialo v našej rodine. Prelomili sme pravidlo “Nehovor” a “Nepamätaj si”. Boli sme úprimní o našich rodinných tajomstvách. Toto nebolo ľahké, pretože sme boli vychovaní so silným dôrazom na zachovávanie tajomstiev, alebo poslušnosť voči autoritatívnym osobnostiam, ktoré definovali našu realitu. V našich vzťahoch však musí byť úprimnosť. Je to pre nás zásadné. Ak je k nám niekto chronicky neúprimný, musíme zvážiť ukončenie vzťahu. Prostredníctvom DDA dávame do vzťahu viac z nášho pravého ja a zisťujeme, že môžeme požiadať o viac.