Závislosť na bolesti

1. Závislosť na bolesti

Nie sme na vine ak používame pocity ako vnútorné drogy. Nemohli sme inak dopadnúť pretože sme vyrastali s dysfunkčnými ľuďmi. Nie sme na vine za účinok pôsobenia dysfunkčnej rodiny, ale sme zodpovedný za naše uzdravenie.

Toto nie je populárna psychológia alebo bezdôvodné posudzovanie toho čo sa deje v každom dospelom dieťati. Toto je kľúčová skúsenosť pre osobu vyrastajúcu v dysfunkčnom domove. Keď ešte stále existujú pochybnosti v schopnosti tela použiť strach ako drogu tak nám môže pomôcť veda. Vedecké výskumy ukázali, že naše telo môže vyvinúť vlastné drogy (látky) na bolesť a traumu. Naše telá majú schopnosť uvoľniť „liek na bolesť“ pri zranení ruky alebo nohy. Telo sa lieči endorfínmi z vnútra. Ďalším príkladom toho, že telo produkuje drogy je smiech. Mnoho ľudí verí, že uvoľňovanie prvkov  v tele počas smiechu urýchľuje uzdravovací proces chorých ľudí. Hovorí sa, že „ Smiech je najlepším liekom.“

S týmto poznaním veríme, že strach a ďalšie emócie môžu pôsobiť ako droga. Tieto „emócie – drogy“ uvoľňujú chemikálie v našich telách, ktoré sme bezmocný zastaviť pokým nedostaneme pomoc. Tieto vnútorné drogy hľadáme pretože sú nám dôverne známe nie preto, že dávajú zmysel. Niektorý z nás vtipne preniesli : „ Mojou drogou je strach.“ Alebo „ Musím byť závislý na chaose.“ Vonkajšiemu svetu sa zdáme zvláštny alebo tvrdohlavý ale  pre dospelé deti sme bojujúci s para –alkoholizmom (spoluzávislosťou).

Niektorí z nás potrebujú DDA a poradenstvo aby porozumeli spoluzávislosti tela. Pre riešenie sa obrátime na prvý krok aby sme našli cestu von. Keď pripustíme, že sme bezmocní účinkom rodinnej dysfunkcie, tak urobíme prvý krok od obsesií a nutkaní ktoré nás riadia. Toto je DDA pravda.