Program DDA

"Jediná cesta z toho von je prejsť cez to."

Dospelé deti alkoholikov a deti z dysfunkčnýchh rodín (DDA) je Dvanásťkrokový program založený na Dvanástich tradíciách, určený pre ženy a mužov, ktorí vyrástli v alkoholickej či inak dysfunkčnej rodine. Stretávame sa v prostredí, které je bezpečné, kde jeden druhého rešpektujeme a kde zisťujeme a priznávame, že máme rovnakú skúsenosť. Odhalujeme, ako nás naše detstvo ovplyvňovalo v minulosti a ako nás ovplyvňuje dnes (Problém). Podnikáme pozitívne kroky. Tým, že pracujeme na Dvanástich krokoch, sústreďujeme sa na Riešenie a prijímame milujúcu Vyššiu Silu, tak ako ju my sami chápeme, sa oslobodzujeme od minulosti a nachádzame cestu k tomu, ako môžeme dnes zlepšiť svoje životy. Jedinou podmienkou členstva je túžba uzdraviť sa z následkov vyrastania v alkoholickej či inak dysfunkčnej rodine.