Dvanásť prísľubov

"Ži a nechaj žiť!"

 1. Svoju skutočnú identitu objavíme tak, že budeme milovať a prijímať sami seba.

 2. Tým, že každý deň prijmeme sami seba, naša sebahodnota narastie.

 3. Opustí nás strach z autoritatívnych osobností a potreba zavďačiť sa.

 4. V našom vnútri sa zrodí schopnosť podeliť sa o dôvernosti.

 5. Tým, že čelíme svojmu pocitu opustenia, budú pre nás atraktívnejšie naše silné stránky a staneme sa tolerantnejšími voči našim slabostiam.

 6. Budeme si užívať pocit stability, pokoja a finančnej istoty.

 7. Naučíme sa, ako sa v živote hrať a radovať sa z neho.

 8. Zvolíme si možnosť milovať takých ľudí, ktorí sú schopní lásky a sú zodpovední sami za seba.

 9. Stanoviť si zdravé hranice a limity bude pre nás ľahšie.

 10. Tým, že intuitívne robíme zdravšie rozhodnutia, opustí nás strach z neúspechu aj z úspechu.

 11. S pomocou našej podpornej skupiny DDA sa pomaly oslobodíme od svojho dysfunkčného správania.

 12. Postupne, s pomocou našej Vyššej sily sa naučíme očakávať a dostávať to najlepšie.


Neschválený koncept. Tento preklad ešte nebol skontrolovaný ACA WSO. © ACA WSO, Inc.
Originál: The ACA Promises, ACA WSO »

Program DDA »
Problém »
Riešenie »
12 Krokov »
12 Tradícií »