Služba

Program DDA predstavuje originálny prístup k životu, ktorý spočíva v láske k sebe aj k ostatným. V programe máme k dispozícii nasledujúce nástroje, ktoré nám pomáhajú na ceste uzdravovania:

 • zúčastňujeme sa na stretnutiach a kontaktujeme ľudí z programu, aby sme diskutovali o problémoch v uzdravovaní a možnostiach ich riešení;
 • čítame literatúru DDA a dozvedáme sa o skúsenostiach ostatných, pričom si jasnejšie uvedomujeme svoju vlastnú skúsenosť;
 • vymedzujeme a presadzujeme svoje hranice;
 • pracujeme na Dvanástich krokoch a uplatňujeme Dvanásť tradícií;
 • identifikujeme ľudí, miesta a veci, ktoré sú zdravé a užitočné pre náš súčasný život, a vyhýbame sa tým, ktoré nie sú;
 • znovu nadväzujeme kontakt so svojím Vnútorným dieťaťom (Pravým Ja);
 • spolupracujeme so spolupútnikom či spolupútnikmi a vytvárame siete podpory;
 • navštevujeme stretnutia, ktoré sa zameriavajú na problémy a ich riešenia, na ktorých spoločne pracujeme;
 • poskytujeme služby v programe DDA.

"Ak robíš pre DDA, robíš aj pre seba."

Jedným z dôležitých nástrojov uzdravovania je aj služba. Počas služby sa snažíme programu vrátiť niečo z toho, čo sme od neho sami prijali. Tým, že na stretnutiach pomáhame určitou službou, robíme tento program dostupným aj pre iných.

Službou pomáhame ostatným členom DDA, ale predovšetkým sami sebe. Objavujeme niečo nové, získavame zručnosti a skúsenosti, uvedomujeme si svoje hranice a prehlbujeme proces svojho uzdravovania v atmosfére podpory a lásky.

V zdravej skupine DDA robí každý člen niečo, a tak sa napokon urobí všetko potrebné. Čo všetko je službou pre spoločenstvo DDA?

 • zabezpečenie, príprava a upratovanie miestnosti určenej na stretnutia;
 • príprava a moderovanie stretnutia, výstupy a zdieľanie na stretnutí;
 • vedenie biznis mítingu;
 • organizácia podujatí spoločenstva DDA;
 • príprava a preklad literárneho materiálu DDA (práca v literárnych komisiách);
 • administratíva webu spoločenstva DDA (práca vo webovej komisii);
 • vedenie záznamov o finančných príspevkov a výdavkoch podľa Siedmej tradície DDA (práca vo finančnej a kontrolnej komisii);
 • zastupovanie skupiny pri rozhodovacích procesoch v rámci interskupiny alebo medzinárodného spoločenstva DDA;
 • starostlivosť o komunikačné linky spoločenstva DDA (e-maily, kontaktné tel. čísla, ZOOM-linky, SKYPE-linky a pod.).

Vaša pomoc bude vítaná, nech sa už dobrovoľne rozhodnete poskytnúť spoločenstvu DDA akúkoľvek službu. Dobrovoľníci z radov členov DDA zatiaľ pracujú v troch komisiách, ktoré poskytujú služby celému spoločenstvu DDA:

Literárne komisie »

Webová komisia »

Finančná a kontrolná komisia »


Pridajte sa k nám, objavte nový svet DDA a podporte svoje uzdravovanie.

Všetci ste medzi nami srdečne vítaní!