Zober si len to, čo potrebuješ, ostatné nechaj tak.

Súbor nástrojov

Tento leták vznikol s cieľom pomôcť nováčikovi v DDA spoznávať nástroje objavovania a uzdravovania, ktoré sú k dispozícii v našom programe. Je nevyhnutné uvedomiť si, že môžeme využívať veľa nástrojov a že každý jednotlivec sa musí starostlivo rozhodnúť, ktorý z nich a ako môže využívať vo svojom jedinečnom pláne uzdravovania.

Program DDA je 12-krokový program objavovania a uzdravovania a náš cieľ pozostáva z troch častí: 1) poskytnúť útočisko a podporu nováčikom, keď sa vyrovnávajú s popieraním; 2) utešovať tých, ktorí žialia nad stratou bezpečia, dôvery a lásky v detstve; a 3) rozvíjať schopnosť byť "rodičom sebe samému s nehou, humorom, láskou a úctou."

Názov "Súbor nástrojov" naznačuje, že náš program ponúka veľa možností. Podobne, ako je to u každého umelca, aj tu platí, že správny výber a používanie každého nástroja môže výrazne obohatiť dielo, ktoré vytvárame. Naše uzdravovanie sa veľmi podobá vytváraniu jemného umeleckého diela, ba celej knihy, či dokonca vzťahu. Každý umelec má nástroje, ktoré sa učí používať, a tým, ako ich používa, stáva sa ešte zručnejším a dosahuje lepšie výsledky. Takouto snahou sa z neho stáva majster.

Nie každý používa rovnaké nástroje; nie každý sa usiluje o rovnaké dielo. Každý z nás si stanovuje svoje vlastné ciele, sníva svoje vlastné sny a nachádza svoje vlastné miesto v celom systéme vecí.

Toto sú len niektoré dostupné nástroje a určite nepredstavujú úplný zoznam. Vyberajte si tie svoje obozretne a rozvíjajte svoje vlastné jedinečné zručnosti. Usilujte sa o veci, ktoré vám pomôžu oslobodiť sa od ubíjajúcej bolesti minulosti a žiť úspešný a naplnený život v súčasnosti.

1. Dvanásť krokov, Dvanásť tradícií, Problém a Riešenie

Dvanásť krokov a Dvanásť tradícií predstavuje bohaté dedičstvo nášho dvanásťkrokového programu. Existuje množstvo kníh, ktoré skúmajú podstatu týchto krokov. Pracovať s týmito Krokmi a Tradíciami znamená porozumieť tomu, ako sa tieto Kroky dajú uplatniť v našom každodennom živote.

Práca s týmito Krokmi a Tradíciami si vyžaduje, aby sme čítali, písali, delili sa o svoje skúsenosti a žili podľa toho, ako týmto Krokom a Tradíciám rozumieme. Robíme tak pomocou nástrojov, ktoré používame v súlade s tým, ako sa stotožníme s "Problémom" a ako chápeme "Riešenie".

2. Mítingy

Mítingy sú miestom, kde sa delíme o svoje skúsenosti, silu a nádej. Rozprávame o tom, ako sme sa stotožnili s Problémom, a učíme sa, že v tom nie sme sami. Dozvedáme sa, že sú aj iní ako my a že existuje nádej. Uzdravenie je možné. Na konci tunela je svetlo.

3. Čítanie a písanie

Vzdelávame sa, aby sme sa vo svojom vlastnom programe objavovania a uzdravovania posunuli ďalej. Robíme to skúmaním Problému, Riešenia, Dvanástich krokov a Dvanástich tradícií DDA a tiež čítaním literatúry, kníh a iných publikácií, ktoré sa týkajú nášho programu.

Píšeme, aby sme hlbšie preskúmali, ako nášmu programu rozumieme. Písaním dokumentujeme svoj postup a vyjasňujeme si otázky. Tento proces si vyžaduje istý stupeň disciplíny a odhodlania. Táto oddanosť sebe samému – sebe samým – vedie k slobode, porozumeniu a súcitu potrebnému na to, aby sme sa mohli postarať o svoje Vnútorné dieťa.

4. Telefón

Na našich mítingoch počúvame, delíme sa o svoje skúsenosti a často nachádzame ľudí, ktorí sú nám podobní a s ktorými nadviažeme hlboký vzťah. Tým, že sa o svoje skúsenosti naďalej delíme aj mimo mítingov, napredujeme na svojej ceste objavovania a uzdravovania. Prijímame podporu potrebnú na to, aby sme pokračovali vo svojom raste a zároveň podporovali aj druhých na ich ceste.

Často máme oveľa väčší súcit s inými a sme k nim úprimnejší než k sebe. Keď sa navzájom delíme s druhými, učíme sa prejavovať rovnaký stupeň láskavosti a úcty voči sebe. Vzájomne si nastavujeme zrkadlá a poskytujeme si príležitosť uniknúť z izolácie nášho detstva.

5. Sponzorstvo*

Niektorí z nás sa rozhodnú, že budú mať sponzora. Sponzorstvo je spôsob, ako sa vyhnúť izolácii, ktorú sme zažívali v detstve. Hľadáme druhých, ktorí sú na svojej ceste o niečo ďalej, aby nám poskytli usmernenia a možné odpovede na naše otázky.

Pri sponzorovaní (či sme v pozícii sponzora alebo sponzorovaného člena**) rozvíjame vzťahy založené na Krokoch a Tradíciách. Často sa môžeme medzi štyrmi očami podeliť aj o veci, ktoré by mohli byť príliš desivé na to, aby sme sa s nimi zdôverili na mítingu. Učíme sa o intimite, dôvere, riziku, úspechu a zlyhaní.

Ani sponzor nie je dokonalý – v tomto programe sme všetci preto, aby sme prekonali dôsledky svojho detstva. No podobne ako pri výpovediach na mítingoch či v prítomnosti ostatných priateľov, aj tu posúvame svoje hranice o kúsok ďalej a riskujeme o trochu viac. Robíme to s niekým, na kom je viditeľný taký stupeň uzdravenia, ktorý by sme chceli dosiahnuť aj my.

Neskôr, keď v našom programe napredujeme, dokážeme si svoje skúsenosti vymieňať aj s viacerými členmi programu. Práve vďaka tomu, že prekonávame samých seba, sa rozrastá okruh našich priateľstiev. Spoznávame, čo sú to blízke a otvorené priateľstvá, a vytvárame si podpornú sieť rôznych typov, úrovní a intenzity vzťahov.

* Sponzorstvo v našom programe neznamená finančnú podporu, ale pomoc iného člena programu pri práci na programe.
** V ang. origináli sa používa výraz sponsee.

6. Služba

V službe sa snažíme vrátiť niečo z toho, čo sme v programe dostali. Tým, že na mítingoch pomáhame určitou službou (prípravou, upratovaním, dobrovoľníckou prácou v interskupine či správnej rade), robíme tento program dostupným aj pre tých, ktorí nás nasledujú. Naše uzdravovanie závisí od nepretržitého procesu objavovania a PRÁCE na uzdravovaní. Služba nám poskytuje príležitosť pracovať na uzdravovaní v podporujúcej atmosfére.


Neschválený koncept. Tento preklad ešte nebol skontrolovaný ACA WSO. © ACA WSO, Inc.

Originál: The Tool Bag, ACA WSO »


Literatúra »