DENNÍ ZAMYŠLENÍ

Nebyly nalezeny žádné záznamy.

Leden / Január

31. ledna / januára

Ďalší zoznam Charakterových znakov „Skôr, ako podrobnejšie napíšeme o pôvodnom zozname Charakterových znakov, musíme poukázať na to, že väčšina z týchto 14 znakov má svoj protiklad. Naše skúsenosti ukazujú, že tieto protiklady sú rovnako škodlivé ako ich náprotivok.“ VČK, str. 8 Prekonať naše...

30. ledna / januára

Tradícia prvá „Môžeme dosiahnuť osobné uzdravenie bez jednoty DDA? Naša prvá tradícia vraví na rovinu: „Nie.“ Členovia DDA pracujúci na dvanástich krokoch si uvedomujú potrebu klásť skupinové prežitie nad svoje sebecké potreby alebo svoje nutkanie kontrolovať iných, ktoré je založené na strachu.“...

29. ledna / januára

Obviňovanie „Nemôžeme dosiahnuť úroveň duchovného rastu, ktorú hľadáme tým, že budeme obviňovať chorých ľudí.“ VČK, str. 158 Čo sa týka alkoholizmu a rodinnej dysfunkcie pravdou je, že nikto nie je na vine. Môžme to cítiť tak, že naši rodičia spôsobili naše utrpenie, ale zabúdame, že dysfunkcia...

28. ledna / januára

Pochované pocity „Ako deti sme sa naučili svoje pocity potlačovať a ako dospelí ich uchovávať pochované.“ VČK, str. 589 Ako si môžeme vážiť svoje pocity, keď mnohí z nás vyrastali s rodičmi, ktorí nám naznačovali, alebo priamo povedali, že by sme nemali rozprávať, premýšľať a dokonca ani cítiť...

27. ledna / 27. januára

Zamyslenie na dnešný deň Prehnane zodpovedný Predtým, ako sme našli uzdravovanie sme potláčali svoje pocity a boli sme prehnane zodpovední. Snažili sme sa predvídať a naplniť potreby iných, aby nás neopustili. VČK, str. 94 Mnohí z nás sme zamerali všetko svoje úsilie na partnera, či iného pre...

26. ledna / 26. januára

Zamyslenie na dnešný deň Sponzorstvo „Sponzorstvo je prostriedok, pomocou ktorého sa vydávame po nevyšliapanej ceste k pravému spojeniu s ostatnými a s Bohom tak, ako ho sami chápeme.“ VČK, str. 368 Pochádzajúc z dysfunkčnej rodiny sme si vypestovali strach z autorít. Čoskoro sme zistili, že...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Únor / Február

8. února / 8. februára

Zamyslenie na dnešný deň   Humor   „Veľakrát sme stratili svoju kreativitu, flexibilitu a zmysel pre humor.“ VČK, str. 333   Jeden starý muž raz povedal: „Svoj zmysel pre humor vždy nosím zastrčený v zadnom vrecku- stále poruke. Kde ty nosíš ten svoj?“   Keď prvýkrát...

7. února / 7. februára

Zamyslenie na dnešný deň   Pustiť to   „V DDA sa učíme púšťať kontrolu postupne. Našim záchranným padákom je Dvanásť krokov a Vyššia sila tak, ako ju chápeme. VČK, str. 40   Keď sme vyrastali, mohli sme sa cítiť kontrolovaní svojimi rodičmi a zjavnou dysfunkciou, ktorá nás...

29. února / 29. februára

Zamyslenie na dnešný deň Vina „Keď premýšľame nad tým, že požiadame o to, čo potrebujeme, náš vnútorný kritický rodič nám podsúva pocity viny.“ VČK, str. 49 V detstve sme sa zdanlivo stratili v celom tom zmätku okolo nás. Keď sme mali svoje potreby a vyjadrili sme ich, často sme počúvali, že sme...

28. února / 28. februára

Zamyslenie na dnešný deň Tradícia druhá „Naše skupinové svedomie je duchovná metóda, pomocou ktorej sa Vyššia moc prejavuje v našich rozhodnutiach a diskusiách. Väčšina našich rozhodnutí je založená na tom, čo je najlepšie pre väčšinu, nie na tom, čo je najlepšie len pre niekoľkých z nás.“ VČK,...

27. února / 27. februára

Zamyslenie na dnešný deň   Naša pravda   „Popieranie je lepidlo, ktoré drží dysfunkčnú rodinu pokope. Rodinné tajomstvá, ignorované pocity a predvídateľný chaos sú súčasťou dysfunkčného rodinného systému.“ VČK, str. 22   Keď sa v DDA tešíme z našej ochoty pozrieť sa na...

26. února / 26. februára

Zamyslenie na dnešný deň Obviňovanie “Princípy DDA nie sú o obviňovaní.“ VČK, str. xxiii Niektorí z nás sme možno počuli príslovie, že “muž bez rúk ťa nemôže objať.“ Naši rodičia/opatrovatelia nám neboli schopní dať to, čo sami nemali. Choroba alkoholizmu, či inej rodinnej dysfunkcie má vplyv na...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Březen / Marec

14. března / 14. marca

Zamyslenie na dnešný deň   Cross talk   „V DDA môže každá osoba zdieľať svoje pocity a vnímanie bez posudzovania iných. K vytvoreniu tohto bezpečného prostredia žiadame členov skupiny, aby sa vyhýbali cross talku.“ VČK, str. 342   Keď začneme navštevovať mítingy, môžeme byť...

31. března / 31. marca

Zamyslenie na dnešný deň   Črta štvrtá   „Buď sme sa sami stali alkoholikmi, uzatvorili sme sobáš s alkoholikom, alebo oboje. Alebo sme si našli inú kompulzívnu osobnosť, ako napríklad workoholika, aby sme naplnili svoju chorobnú potrebu po opustení.“ VČK, str. 12   Keď sme po...

30. března / 30. marca

Zamyslenie na dnešný deň Tradícia tretia „Dospelé deti, ktorými sú spoluzávislí, závislí, dlžníci, prejedači, sexuálne kompulzívni, alkoholici a gambleri sú členmi pokiaľ majú túžbu uzdraviť sa z následkov dysfunkčnej rodiny. Nemôžeme odmietnuť nikoho, kto hľadá pomoc od izolácie a šialenstva z...

29. března / 29. marca

29. 3. Zamyslenie na dnešný deň Uzdravenie na pracovisku „Oplývame veľkou mierou tolerancie k dysfunkcii na pracovisku a máme tendenciu preukazovať ju v práci, v ktorej nie sme šťastní, pretože nám chýba dostatok sebaúcty na to, aby sme odišli.“ VČK, str. 419 Mnohí sme boli vycvičení k tomu, aby...

28. března/ 28. marca

28. 3. Zamyslenie na dnešný deň Spojenie „Ako dospelé deti sme príliš dlho žili životom izolácie. Uzdravovanie je o spojení.“ VČK, str. xxiv Často na mítingoch počúvame, že program funguje, ak na ňom pracujeme. A my na ňom pracujeme usilovne. Ale niekedy sa zrazu pristihneme pri tom, že...

27. března/ 27. marca

27. 3. Zamyslenie na dnešný deň Naučená bezmocnosť „Od nealkoholického rodiča sme sa naučili byť obeťou, naučili sme sa bezmocnosti, obavám, čiernobielemu mysleniu a sebanenávisti. VČk, str. 24 Mnohí sme vyrastali s jedným rodičom, ktorý nás zneužíval a druhým rodičom, ktorý sa o nás staral. Ten...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Duben / Apríl

30.apríla / 30.Dubna

  Zamyslenie na dnešný deň   Choroba alkoholizmu   „Keďže alkoholizmus je rodinná choroba, všetci členovia rodiny sú ovplyvnení i bez toho, že by sa museli dotknúť alkoholu. S ohromujúcou pravdepodobnosťou deti vyrastajú, aby sa stali závislými, alebo sa zosobášili so závislou...

29.apríal /29. dubna

  Zamyslenie na dnešný deň   Tradícia štvrtá   „Skupinám je daná sloboda k tomu, aby robili chyby. Inými slovami, každá skupina má právo robiť chyby bez pocitu hanby. A keď urobia chybu, ich rozhodnutie sa potom stáva súčasťou procesu rastu ako pre míting, tak najmä pre...

28. apríla / 28. dubna

Zamyslenie na dnešný deň   Sila vôle   „Musíme sa zbaviť ilúzie, že môžeme nájsť bezbolestné riešenie.“ VČK, str. 123   Dospelým deťom nechýba silná vôľa. Spoliehali sme sa na svoju železnú pevnú vôľu, aby nás preniesla cez najťažšie chvíle. Niekedy môžeme sami seba presviedčať...

27.apríla / 27.dubna

Zamyslenie na dnešný deň Nápravy   „Mnohí z nás dopredu nazeráme na Ôsmy a Deviaty krok a tušíme, že voči rôznym ľuďom, vrátane našich rodičov, ktorí nám ublížili v detstve, budeme robiť nápravy. Častokrát je toto ublíženie spôsobené vulgárnym incestom, zlým fyzickým...

26.dubna / 26. apríla

Zamyslenie na dnešný deň   Črta piata   „Žijeme svoje životy z pozície obete a táto slabosť nás priťahuje v našich milostných, i priateľských vzťahoch.“ VČK, str. 14   Pre niektorých z nás bolo ťažké sa s touto črtou stotožniť. „Nenazývajte nás obeťami“,...

25. dubna / 25. apríla

Zamyslenie na dnešný deň Sám sebou „Vďaka úsiliu, ktoré som vynaložil, aby som ochránil svoje Vnútorné dieťa, som sa stal silnejším. A taktiež vďaka sile, ktorú mi dáva, keď spolupracujeme. Obom sa nám darí.“ VČK, str. 399 Cez úprimnosť sme si uvedomili, že sme vo svojom živote nikdy nekonali...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Květen / Máj

31. května / 31. mája

Zamyslenie na dnešný deň   Vyhovieť ľuďom   „Veríme, že budeme v bezpečí a nikdy nás neopustia, keď budeme milí a nikdy nedáme najavo svoj hnev.“ VČK, str. 11   Preháňali sme to s našim dávaním a starostlivosťou o druhých. Nikto to od nás nežiadal, ale...

30. května / 30. mája

Zamyslenie na dnešný deň   Piata tradícia   „Popri tom, ako nesieme odkaz DDA, držíme sa svojho vlastného príbehu a princípov uzdravenia. Nepresviedčame nikoho o tom, čomu veríme, nezastrašujeme a nemanipulujeme človeka, ktorému sa usilujeme pomôcť.“ VČK, str....

29. května / 29. mája

Zamyslenie na dnešný deň   Prebudenie ducha   „V DDA vnášame prebudenie ducha až do najhlbšej úrovne, kde je Vnútorné Dieťa paralyzované strachom.“ VČK, str. 360   Keď sme prišli na náš prvý míting DDA, jazyk 12-krokového programu nás mohol vystrašiť. O čom to tu títo ľudia...

28. května / 28. mája

Zamyslenie na dnešný deň   Úprimná snaha   „Každý z nás musí prejaviť úprimnú snahu na to urobiť pokrok v programe, už či ide o prácu na jednom alebo viacerých prejavoch nášho kompulzívneho správania, alebo závislostiach.“ VČK, str. 51   Mnohí z nás majú tendenciu...

27. května / 27. mája

Zamyslenie na dnešný den   Sebaodpustenie   „Odpustiť sebe samému je pre dospelé deti alkoholikov ťažko dosiahnuteľný pojem. Žiadame, aby si dospelé dieťa uchovávalo otvorenú myseľ a bralo do úvahy fakt, že Boh už mu odpustil.“ VČK, str. 113   Odpustiť iným bolo dosť ťažké, ale...

26. května / 26. mája

Zamyslenie na dnešný deň   Strach   „DDA je pre ľudí, ktorí môžu vytvoriť spojenie medzi zanedbávaním v detstve a dospelým životom plným strachu a osamelosti.“ VČK, str. 33   Žiť v strachu sa môže stať návykovým. Zdravší ľudia môžu príležitostne pociťovať strach...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Červen / Jún

30. června / 30. júna

Zamyslenie na dnešný deň Nie si sám „Na našej ceste potrebujeme pomoc dôveryhodného priateľa, ktorý má poznanie uzdravovania. VČK, str. 379 Veľká červená kniha DDA nám pripomína, že sme sa 72 sezón (18 rokov) cvičili v nadobúdaní našich schopností prežitia, ktoré sa v dospelosti stali dysfunkčným...

29. června / 29. júna

Zamyslenie na dnešný deň Tradícia šiesta „Šiesta tradícia udržuje DDA nezávislé od vonkajších vplyvov a pripomína nám, aby sme neprepožičiavali meno DDA žiadnemu podobnému zariadeniu ani vonkajšej spoločnosti. Nasledovaním tejto tradície sa tiež vyhneme problémom peňazí a prestíže, ktoré by nás...

28. června / 28. júna

Zamyslenie na dnešný deň Preberanie starostlivosti „...nemusíme sa zúčastňovať na ich dysfunkcii. Sme slobodní žiť svoje vlastné životy.“ VČK, str. 123 V detstve sme sa doslova mohli stať opatrovníkom nášho súrodenca, pretože v dysfunkcii, v ktorej sme žili, sme mali povinnosti a zodpovednosť,...

27. června / 27. júna

Zamyslenie na dnešný deň Sebapochybovanie „Učili nás, aby sme o sebe pochybovali a tak bolo pre nás prirodzené veriť tomu, že sa mýlime, sme vadní a nemáme dosť informácií.“ VČK, str,. 302 Mnohí z nás sa čoskoro naučili pochybovať o tom, čo sme videli, pretože nás naši rodičia presvedčili, aby sme...

26. června / 26. júna

Zamyslenie na dnešný deň Protichodné pocity- Sviatky „Vedeli sme, že naši rodičia zabudnú, alebo budú bagatelizovať narodeniny a sviatky.“ VČK, str. 296 Rozporuplná emocionálna zmena akéhokoľvek sviatku môže spôsobiť hotovú spúšť v potláčaných pocitoch, ktoré nemôže udržať na uzde žiadny...

25. června / 25. júna

Zamyslenie na dnešný deň Emocionálne prejedanie „Recidíva môže v DDA so sebou priniesť návrat sebapoškodzujúceho správania. Takéto správanie môže zahŕňať emocionálne prejedanie sa, užívanie drog, kompulzívne sexuálne vzťahy, alebo ďalšie poškodzujúce prejavy.“ VČK, str. 391 V detstve nám nebolo...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Červenec / Júl

31.července / 31.júla

Zamyslenie na dnešný deň   Izolácia   „Naša skúsenosť ukazuje, že sa nemôžeš uzdraviť v izolácii.“ VČK, str. 127 Mnoho z našich spomienok z detstva sa týka izolácie, ktorú sme v našom domove cítili, keď sme vyrastali. Možno sme v detstve nemali žiadnych kamarátov alebo ich bolo len...

30.července / 30.júla

  Zamyslenie na dnešný deň   Tradícia siedma   „V DDA sa učíme dávať zo správneho dôvodu a tiež správne množstvo. Darujeme svoj spravodlivý podiel a necháme ostatných darovať ten svoj, a tak sa všetci delíme o vlastníctvo v DDA.“ VČK, str 524   Na...

29.července / 29.júla

29. 7. Zamyslenie na dnešný deň   Postraumatická stresová porucha   „Symptómy PTSP môžu zahŕňať nadmernú ostražitosť alebo neustále monitorovanie svojho okolia kvôli potenciálnej hrozbe ublíženia.“ VČK, str. 345   Mnohí máme niekoľko konkrétnych spomienok na detstvo. Vieme, že...

28.července / 28.júla

28. 7. Zamyslenie na dnešný deň Zraniteľnosť „Aby sme vydržali tú intenzívnu bolesť zo žitia v šialenstve a mali nejaký pocit kontroly, musíme poprieť svoje pocity a skryť svoju zraniteľnosť.“ VČK, str. 356 Ako sme vyrastali, boli sme rozbití na mnoho častí. Kvôli šialenstvu okolo nás sme sa...

27.července / 27.júla

Zamyslenie na dnešný deň   Spoluzávislosť   „Upriamujeme pozornosť na iných, aby sme sa vyhli pohľadu na svoje vlastné správanie a svoj strach.“ VČK, str. 335   Prečo sa niektorí z nás tak veľmi chceme o niekoho...

26. července / 26. júla

Zamyslenie na dnešný deň   Krok druhý   „Dospeli sme k viere, že len Sila väčšia ako naša môže obnoviť naše duševné zdravie." VČK, str. 130   Naši rodičia boli pre nás bohmi. Je to pre deti normálne, lebo rodičia sú ich prvotným podporným systémom.   V dospelosti sme mnohí...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Srpen / August

31. Augusta

31. 8. Zamyslenie na dnešný deň   Vnúčatá alkoholikov   „Čoraz viac ľudí sa identifikuje ako vnúčatá alkoholikov. Technicky vzaté, tieto DVA sú vlastne DDA. Vychovávali ich rodičia, ktorí na nich preniesli chorobu rodinnej dysfunkcie bez toho, že by mali v domácnosti alkohol.“...

30. August

Tradícia ôsma „Sponzorstvo a dvanásťkroková práca sú zdarma, ale osobitý pracovník by mal byť platený za svoju dobre odvedenú prácu. Všetky aspekty uzdravovania sú vo všeobecnosti bezplatné.“ VČK, str. 530 Službu v DDA vykonávame v zmysle lásky, aby mohlo každé dospelé dieťa, ktoré hľadá...

29. August

29. 8. Zamyslenie na dnešný deň   Terapeutické ciele   „Jestvujú spôsoby, ako opísať dva prejavy terapeutických cieľov: žiadne nadmerné napätie v tele a neutrálna reakcia na symbolické asociácie a psychické znaky traumy.“ VČK, str. 622   Mnohí sme si mysleli,...

28. August

28. 8. Zamyslenie na dnešný deň   Hranice   “Čoraz viac si uvedomujem, ako prekračujem svoje hranice a ako sa snažím tlačiť, aby veci išli tak, ako by som chcel.“ VČK, str. 414   Ako deti v dysfunkčnej rodine sme boli zraniteľní. Nepoznali sme nikoho, kto by bol...

27. August

27. 8. Zamyslenie na dnešný deň   Sabotovanie samého seba   „Dospel som k názoru, že jedinou cestou, ako prekonať sabotovanie samého seba, je zahrnúť svojho kritického rodiča do môjho procesu uzdravovania.“ VČK, str. 207   Pokúšali sme sa ignorovať svojho vnútorného...

26. August

26. 8. Zamyslenie na dnešný deň   Úprimnosť   „Keď naozaj úprimne preskúmávame rodinný systém, s pomocou DDA ponúkame svojim rodičom spravodlivosť. Hľadáme pravdu, aby sme mohli žiť svoj vlastný život so sebaistotou  a možnosťou voľby. Chceme prelomiť kruh rodinnej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Září / September

30. september

30. 9. Zamyslenie na dnešný deň Črta jedenásta „Tvrdo sa posudzujeme a máme veľmi nízku sebahodnotu.“ VČK, str. 15 Mnohým z nás nám zvyčajne počas života v hlave vírili kritické myšlienky. Ak nám niekto navrhol, aby sme mysleli pozitívne, snažili sme sa o to. Niekedy nám to pomohlo cítiť sa lepšie,...

29. September

Tradícia deviata „So službou, ktorá je založená na láske, DDA vytvára služobné rady a výbory, ktoré priamo zodpovedajú tým, ktorým slúžia. Výbory majú miestne predpisy a postupy, ale ako také nie sú organizované v riadiacom orgáne.“ VČK, str. 536 Prichádzame na DDA mítingy, pretože to je miesto,...

28. september

28. 9. Zamyslenie na dnešný deň Duchovná skúsenosť „Vzdelanie samo osebe nestačí na to, aby sme získali čo najväčší prínos zo svojej duchovnej skúsenosti. Tiež zisťujeme, že duchovné zážitky majú väčší význam, ak sa spoja s oddanosťou pracovať na DDA programe.“ VČK, str. 284 Väčšina DDA členov rado...

27. september

27. 9. Zamyslenie na dnešný deň Kríza identity „’Dospelé dieťa je krízou identity, ktoré má krízu identity.‘ To znamená, že sme sa narodili v kríze a nie je pre nás ľahké rozoznať iný spôsob života ako v kríze.“ VČK, str. 70 Mnohí sme prišli do DDA zlomení, ubolení a rozorvaní. Zvláštne je, že v...

26. september

26. 9. Zamyslenie na dnešný deň Pokora „S pokorou sa stávame pozornejší vo svojich rozhodnutiach a nepodliehame tak hnevu. Na životné situácie začíname skôr konať ako reagovať.“ VČK, str. 224 V detstve nás možno ponižovali, alebo nám vraveli, že na to nemáme. Ako sme dospievali, rozhodli sme sa...

25. september

25. 9. Zamyslenie na dnešný deň Hranice „Nemal som žiadny model na to, ako si určiť, alebo presadiť svoje hranice. Dovolil som svojim deťom, členom mojej rodiny i ostatným, aby ma využili pre svoj prospech. Robil som veľa vecí pre iných, ale nedostal som nič za to na oplátku.“ VČK, str. 413 Keď sme...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Říjen / Október

30. október

Tradícia desiata „Ako spoločenstvo nezaujímame žiadne stanovisko k vonkajším záležitostiam. Máme jediný účel: niesť posolstvo tým, ktorí ešte stále trpia z dôsledkov vyrastania v dysfunkčnej rodine.“ VČK, str 539 Otázky týkajúce sa konceptu ochorenia v alkoholickej/ dysfunkčnej rodine sú...

15. október

Sľub desiaty „Tým, že intuitívne robíme zdravšie rozhodnutia, opustí nás strach z neúspechu, aj z úspechu.“ VČK, str. 591 Kým väčšina ľudí je presvedčená o tom, že chcú byť úspešní, my vieme, že veľa DDA členov má z úspechu strach. Tento strach sa zrodil z pravidelných porcií zlyhaní spolu s...

3. október

Krok desiaty „Pokračovali sme v našej osobnej inventúre a keď sme urobili chybu, ihneď sme sa priznali.“ VČK, str. 250 Ako čítame desiaty krok, vidíme cestu, ako zostať prítomní vo svojom živote. Keď si robíme svoju každodennú inventúru, všímame si, kde sme boli úspešní a tiež, kde sme zlyhali,...

Listopad / November

3. Listopad / 3. November

Krok jedenásty „Pomocou modlitby a meditácie sme zdokonaľovali svoj vedomý styk s Bohom tak, ako ho my sami chápeme a prosili sme ho len o to, aby sme spoznali Jeho vôľu a mali silu ju uskutočniť.“ VČK, str. 263 V DDA začíname nadväzovať kontakt so svojou milujúcou Vyššou silou, ktorú sa...

5.november

HALTS   „Pamätaj na HALTS. Nebuď príliš hladný, nahnevaný, osamelý, unavený, či vážny. Keď si nadmerne unavený, ľahko skĺzneš do prehnanej reakcie na nejakú situáciu. Cvič, dopraj si dostatok spánku, píš si denník a usiluj sa o vyrovnaný životný štýl.“ VČK, str. 427   HALT...

Prosinec / December

31. prosinec / 31. december

Zamyslenie na dnešný deň   Slogany   „Prichádzajte na stretnutia. Funguje to (Keep coming back. It works)!“ VČK, str. 565   Toto je nádherný jednoduchý starý slogan, ktorý počúvame v uzdravovaní. Ale čo znamená? Nováčikom to môže znieť len ako pekná fráza. Ale tí z nás,...

30. prosinec / 30. december

30. 12. Zamyslenie na dnešný deň Tradícia dvanásta „Anonymita tvorí duchovnú podstatu všetkých našich tradícií a pripomína nám nadriadenosť princípov nad osobnosťami.“ VČK, str. 549 Tradície sú pokyny, ktoré pomáhajú našim mítingom, aby prebiehali hladko a zostali bezpečné. Ak sa niečo vychýli z...

29. prosinec / 29. december

29. 12. Zamyslenie na dnešný deň Spoločenstvo „Po skončení každého mítingu sa ešte rozprávame s ostatnými. Môžeme zájsť na kávu do blízkej kaviarne a navzájom sa predstavíme. Aj toto je odkaz, ktorý prenesieme von mimo stien mítingovej miestnosti.“ VČK, str. 514 Ideme na míting a keď skončí,...

28. prosinec / 28 december

28. 12. Zamyslenie na dnešný deň Hodnota terapie „I keď terapia nie je náhradou DDA programu, terapeuti, ktorí poznajú DDA alebo prácu na Dvanástich krokoch, majú pre mnohých našich členov veľký prínos.“ VČK, str. 447 Po nejakom čase v DDA sme mnohí uvažovali o terapii. Naši priatelia rozprávali...

27 prosinec/ 27. december

27. 12. Zamyslenie na dnešný deň Žiaľ a nástroje „I keď môže byť žiaľ zreteľný prostredníctvom písania, alebo rozprávania o svojich spomienkach, nie vždy je viditeľný.“ VČK, str. 200 DDA nás povzbudzuje k tomu, aby sme si zaznamenali a podelili sa o svoj príbeh, aby sme tak pomohli svojmu...

26. prosinec / 26. december

26. 12. Zamyslenie na dnešný deň Odpustenie samému sebe „Keď počujeme sami seba hovoriť o tom, že sme k sebe láskaví, uvedomíme si, že praktizujeme koncept odpustenia samému sebe.“ VČK, str. 113 Nie je našim zvykom byť k sebe láskavý. Niekoľkí z nás sme v tomto ohľade mali veľmi dobrý modelový...

25. prosinec / 25. december

25. 12. Zamyslenie na dnešný deň Vyrovnanosť „V DDA môžeme nájsť vyrovnanosť.“ VČK, str.442 Možno sme nezažili to, čo považujeme za vyrovnanosť- pozeráme sa na to, ako na niečo, čo majú iní ľudia, nie my. Možno dokonca ani nevieme, čo to vyrovnanosť je a nie to ešte, kde ju hľadať. Ako to...

24. prosinec / 24. december

24. 12. Zamyslenie na dnešný deň Problém „Toto je popis, nie obžaloba.“ VČK, str.589 I keď sa v Probléme hovorí, že to nie je obžaloba, spočiatku môžeme mať z toho taký pocit. Mnohí z nás sa cítili naveky uzamknutí v neustále sa opakujúcich vzorcoch rodinnej dysfunkcie. No i napriek tomu vidíme...

20. December

20.12. Zamyslenie na dnešný deň   Disociácia   „Používanie látky za účelom zmeny pocitov je druhým spôsobom ako sa odpojiť od cítenia bolesti. Najdostupnejšími látkami je alkohol, cukor, nikotín a kofein.“ VČK, str. 87   Mnohí sme prišli do DDA závislí na drogách alebo alkohole....

19. December

19. 12. Zamyslenie na dnešný deň   Črta štrnásta   „Para-alkoholici (spoluzávislí) skôr reagujú ako konajú.“ VČK, str. 17   Pred príchodom do DDA sme mnohí utekali od jednej osoby k druhej, od jedného nápadu k inému, hľadali „lepšiu“ prácu, snažili sa vyriešiť svoje...