Formát meetingu

Slovensky (aktuálne)

Formát Skype mítingu DDA verzia október 2018 Formát Skype mítingu DDA   Skôr než otvoríme naše stretnutie, žiadam všetkých prítomných o stlmenie mikrofónov a prosím, aby ste si ich nechali stlmené počas celého mítingu, pokiaľ nerozprávate. Učíme sa disciplíne a rešpektu, to znamená, že...

Česky

format meetingu DDA.docx (27,3 kB)   FORMÁT DDA SKYPE MEETINGU   Dřív, než zahájíme naše setkání důrazně žádám všechny účastníky o ztlumení mikrofonu a prosím, abyste si je nechali ztlumené po celou dobu meetingu, pokud nemluvíte. Vítejte na pravidelném setkání skupiny Dospělé Děti...

Formát meetingu

Slovensky (aktuálne)

Formát Skype mítingu DDA verzia október 2018 Formát Skype mítingu DDA   Skôr než otvoríme naše stretnutie, žiadam všetkých prítomných o stlmenie mikrofónov a prosím, aby ste si ich nechali stlmené počas celého mítingu, pokiaľ nerozprávate. Učíme sa disciplíne a rešpektu, to znamená, že...

Česky

format meetingu DDA.docx (27,3 kB)   FORMÁT DDA SKYPE MEETINGU   Dřív, než zahájíme naše setkání důrazně žádám všechny účastníky o ztlumení mikrofonu a prosím, abyste si je nechali ztlumené po celou dobu meetingu, pokud nemluvíte. Vítejte na pravidelném setkání skupiny Dospělé Děti...