Témata mítinků

Staneme sa svojim milujúcimi rodičmi

Zo 8. Kapitoly: Staneme sa svojim milujúcimi rodičmi Prehľad kľúčových pojmov: 1. Vnútorné dieťa – pôvodná (prvotná) osobnosť, bytosť alebo sila – čo sme v podstate my sami. Niektorý členovia DDA používajú spojenie skutočné (ozajstné) ja 2. Falošné ja – závislé a/alebo spoluzávislé (kondependečné) ja 3. Milujúci rodič alebo prevýchova (nová výchova resp. nanovo sa vychovať) – vnútorný rodič a môžeme ho vyvinúť z tej časti svojej osobnosti, ktorá sa prejavila skrz starostlivé skutky v našom detstve a ktoré môžeme počas nášho uzdravovania znova prebudiť. 4. Kritický rodič – hyperkritický a súdiaci hlas, ktorý často nájde chybu v našich myšlienkach a činoch. Do toho patrí časté sebaobviňovanie a obviňovanie druhých.   1. Milujúci rodič (Časť 1.)          Čo znamená stať sa vlastným milujúcim rodičom? Prvý krok je vlastná prevýchova a vypočutie vnútorného milujúceho hlasu. Naša skúsenosť hovorí,...

Smútok

Smútok V každom dospelom dieťati je nevyjadrený smútok, ktorý sa spravidla prejaví vo forme symptómov depresie, letargie alebo trhlín vo vedomí.* *trhliny vo vedomí/pretrhnutie (odtrhnutie)/ odlúpnutie od spomienok/pocitov – prebieha v mnohých podobách: drogy, práca, sex, jedlo, hráčstvo, nutkavé upratovanie/cvičenie/čítanie/fantazírovanie/sex po telefóne/masturbácia/porno/vyhľadávanie škodlivých vzťahov..atď - ako nástroj na prežitie             Smútok o ktorom hovoríme v DDA je komplexnosť detskej straty (deficitu). Smútok je deficit, ktorý sa tiesni pod popieraním, naplánovaným odpustením a z toho prameniaceho strachu, aby nás druhý videli ako ľudí, ktorí dramatizujú svoju minulosť.          Čoraz vážnejšie prehry, vyhýbanie sa a detské zanedbávanie označujú smútok. Tento smútok si nosíme keď si budujeme kariéru, vychovávame rodinu alebo sa brodíme...

Ukončenie vnútornej vojny

Zo 10. Kapitoly: Dôležitosť služby v DDA Ukončenie vnútornej vojny Kolízia dvoch častí nášho ja je skôr stratégiou ako cieľom. Dieťa i dospelý si prajú lásku a úctu, ktoré sú potrebné na udržiavanie ľudskej duše, ale nezhodujú sa v tomto akým spôsobom to dosiahnuť. Dieťa s nádejou čaká vo svojej izolovanosti a dospelý je zase frustrovaný vrhajúc sa do činov. V DDA zistíme, že obidve stratégie vedú iba do zúfalstva. Ukončenie nášho vnútorného boja závisí na tom, ako naše dospelé ja, ako i dieťa v nás rozpozná potrebu zjednotenia v uzdravovaní. Prijatím ich vzájomnej odkázanosti  dospelý i dieťa stvoria pocit celistvosti, ktorý je potrebný k našej plnohodnotnej odpovede na vonkajší svet. Vzájomné prijatie umožňuje aby dieťa pochopilo, že jeho schopnosť dôverovať je poškodená, ale nie je zničená a je obnoviteľná nežným a pomalým vychádzaním z väzenia izolácie. Dospelý si zase uvedomí radosti spojeného...

Nacvičovanie pocitov

Nacvičovanie pocitov Väčšina dospelých detí je zdesených od svojich pocitov a myslia si, že ich nevydržia. V DDA si musíme pamätať, že nie sme sami. Uzdravenie sa líši od toho keď sme sa ešte ako deti museli sami postaviť izolovanosti a zúfalstvu. Keď sa objavia pocity tak sa v DDA naučíme „si na ne sadnúť“ bez toho aby sme sa vyžívali nejakým spôsobom. Objímeme vankúš, ľahneme si na podlahu a zhlboka dýchame, pôjdeme sa prejsť alebo si jednoducho sadneme a vytrvalo čakáme. Naše pocity nás nezabijú! Naučíme sa ich pomenovať a porozumieť im. To je jedným z prísľubov DDA. Naučíme sa, že môžeme niekomu zavolať, kto nás bude počúvať. Pocity pominú. Môžeme ich prežiť. Veľa dospelých detí si „zmrazili“ svoje pocity pretože si s nimi nevedia rady. Naše pocity sú ako obrovský ľadovec, ktorý sa zdá byť nehybným, ale aj tak sa s určitosťou hýbe obrovskou silou. V ľadovci sú obrovské kamene, ktoré pri oraní pôdy zanechávajú za sebou hlboké...

Spiritualita

Spiritualita Mnoho dospelých detí alkoholikov prenieslo charakteristiky abnormálnych rodičov na Boha resp. na Vyššiu moc. Ak rodičia boli zahanbujúci, pomstychtivý alebo boli nezodpovedný pravdepodobne aj náš Boh je taký istý. Niekoľko dospelých detí opisuje Boha slovami: „No len počkaj!“. Pre nich si Boh zaznamená ich správanie a potrestá ich. V okruhu našich spoločníkov má viera mnoho podôb. Sú dospelé deti, ktoré popierajú existenciu Boha, sú takí čo pochybujú, ale majú otvorenú myseľ a sú takí, ktorí bojujú s predstavou univerzálnej sily, ktorá vypočuje ich modlitby a bude mať značný vplyv na ich život.  Mnoho dospelých detí si pamätá na modlitby k Bohu aby zastavil zneužívanie rodičmi, ale zdalo sa, že sa nič nemení. Veľa dospelých detí usúdilo, že Vyššia sila neexistuje. Mysleli si, že Boh nepočul ich modlitby. Týchto členov DDA prosíme aby ostali otvorený. Možno, že Boh tak ako ho chápeme zozbieral všetky tieto modlitby zo všetkých kútov...

Vyjsť z izolácie

  Zo 6. Kapitoly: Takto funguje DDA Vyjsť z izolácie Vyjsť z izolácie je prvým krokom, ktoré dospelé dieťa urobí v rámci svojho uzdravenia. Izolovanosť je naraz väzením a útočiskom. Dospelé dieťa sa pohybuje medzi strachom a potrebou neschopný si vybrať medzi bojom a útekom. Trpí v prechodnom stave pričom napätie odvádza výbušným ničením alebo v tichosti pretrpí svoje zúfalstvo. Izolácia je našim útekom pred  paralyzujúcou bolesťou kvôli nerozhodnosti.  Tento únik ku popieraniu otupuje uvedomenie si skutočnosti o ničivom charaktere alkoholizmu ako i smútok a je súčasne i prvou scénou (dejiskom) ľútosti. Toto nám pomôže zvládnuť stratu lásky  a prežiť v prostredí plnom zanedbávania a zneužívania.   Z kapitoly : Riešenie Staneme sa svojim milujúcim rodičom Stať sa svojim milujúcim rodičom je jadrom k uzdraveniu zo zanedbaného detstva, ale aj bránou ku dieťaťu vo svojom vnútri. Popri...

Sebeláska

Zo 15. Kapitoly: Po prežití: Precvičovanie si sebelásky   Sebaláska Hovorí sa, že nemôžeš dávať to čo sám nemáš a aj to, že nedokážeš milovať niekoho dokým sa nenaučíš milovať sám seba. Myslíme si, že múdrosť týchto výrokov je základnou tézou DDA  tou je: „Nevieš milovať druhého človeka dokým sa nenaučíš milovať seba samého  a to vierou a neustálou činnosťou.“ Môžeme vidieť veľa ľudí, ktorí hovorili posilňujúce slová a slová lásky, ale praktikovali úplne niečo iné. Sebaláska nie je nikdy škodlivá alebo sebecká. Život nasledujúci po prežití je životom sebelásky. Našim problémom bola iba absencia sebalásky. Ako dokáže dospelé dieťa naozaj milovať,, keď od ranného detstva bolo učené ako sa opustiť? Máme na to odpoveď, ktorá je zakotvená v skúsenostiach DDA. Kde je láska opravdivá tam Boh prebýva. Láska tu vždy bola. Potrebuje nejakú silu, ktorá je v našom vnútri znova prebudí. Hlavným zameraním tejto knihy je aby si našiel silu, ktorá je väčšia...

Kontrola

Kontrola-2.docx (13218)   Kontrola Keď môj terapeut povedal, že dospelé deti alkoholikov majú problém s poňatím kontroly nechápal som. V tej dobe ma zamestnávala snaha  ostať triezvy a čistý od drog. Išiel som na jedno DDA stretnutie pretože som nevedel pokračovať v 12. Krokovom programe. Uviazol som na 2. a 3. kroku.  VM som videl ako zahanbujúcu autoritatívnu osobu. Potreboval som pomoc aby som realizoval vyrovnaný a nezaujatý 4. krok. V poradni sa naša pozornosť sústredila na vlastnosti dospelých detí alkoholikov. Pracujeme s potvrdeniami s pocitmi a so spôsobom zmýšľania. Kontrola spomínali spolu s honbou za dokonalosťou. Honbu za dokonalosťou som rýchlejšie pochopil už dlho pred tým ako som rozpoznal svoje železnou rukou zvierajúce kontrolné chovanie.  Spoznanie kontroly Zo všetkých myšlienkových pochodov, ktoré dospelé deti mohli vyvinúť k prežitiu sa kontrola zdá byť najťažšie rozpoznateľná. Strach je koreňom...

Nezvládnutelnosť – neovládateľnosť.

Nezvládnutelnosť – neovládateľnosť.   Rovnako  ako bezmocnosť, tak aj neovládateľnosť v kroku 1 je často nepochopená dospelými deťmi. Zatiaľ čo niektoré naše rodiny boli chaotické a nestabilné v  dobe nášho detstva, mnoho domovov sa zdalo byť organizované a produktívne. Ale my vieme, že produktivita (výkonnosť) sa  nie vždy rovná ovládateľnosti zdravého života.  Pre mnohých z nás platilo, že to, čo sme považovali za organizáciu, alebo potrebu pre náš živor v dysfunkčnej rodine, bola v skutočnosti vyčerpávajúca a ťaživá snaha o kontrolu. Neovládateľnosť, o ktorej hovoríme v prvom kroku obsahuje naše prianie  kontrolovať iných a samých seba , majúc pocit , že sme nekompetentní a neefektívni.  Aj keď máme okamihy kontroly, zvyčajne sa nám objavujú bolestivé  epizódy straty kontroly. Cítime bolesť, keď sa našim blízkym (milovaným) nepáči naša kontrola. Hnevajú sa, alebo nás opustia aby...

Bezmocnosť verzus naučená bezvládnosť(nemohúcnosť)

  Bezmocnosť verzus naučená bezvládnosť( nemohúcnosť)   Mnoho dospelých detí bojuje s pojmom „bezmocnosť“ v prvom kroku, pretože bezmocnosť je to, čo sme ako deti poznali. Avšak bezmocnosť, o ktorej hovoríme v DDA je iná, ako naučená bezvládnosť, ktorú sme zažili ako deti. Ako deti sme boli obklopení rodičmi, ktorí nás nevedomky učili byť neschopnými alebo nekompetentnými. Niektorí rodičia občas  podkopávali našu schopnosť niečo sa naučiť, a vnucovali nám predstavu, že nemôžeme nič urobiť poriadne. Hovorili nám, že sa máme viac snažiť, aj keď sme už dosiahli hranice našich možností. Niektorí z nás sa naučili byť bezmocní, alebo sme sa vzdali snahy, pretože sme nevideli žiadny spôsob, ako potešiť svojich rodičov alebo rodinu. Neskoršie v živote sme zistili, že môžeme robiť veci a učiť sa, ale dodnes máme miesta naučenej bezmocnosti , obzvlášť vo vzťahoch. Buď sme vzťahy ukončili, alebo sme zvýšili naše pokusy kontrolovať iných . Naše...

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>