Tradície

Tradícia prvá

Naše spoločné dobro by malo byť prvoradé. Naše osobné uzdravenie závisí od jednoty DDA. Cestou DDA k nájdeniu svojej identity ako spoločenstva bolo vytvorenie preukázanej jednoty, ktorá podporuje náš primárny cieľ, ktorým je niesť posolstvo DDA trpiacim dospelým deťom. Jednota v DDA je založená...

Tradícia druhá

2 tradícia DDA   Na dosiahnutie cieľa nášho spoločenstva je tu len jedna autorita – milujúci Boh, tak ako sa prejavuje v našom skupinovom svedomí. Naši vedúci sú len dôveryhodnými služobníkmi, ktorí nevládnu.   Mnoho nových členov DDA zaujímalo,  kto má na starosti mítingy a skupiny....

Tradícia tretia

3.tradicia Jedinou podmienkou členstva v DDA je túžba uzdraviť sa z následkov vyrastania v alkoholickej alebo inak dysfunkčnej rodine.   V počiatkoch vzniku Anonymných Alkoholikov, spoločenstvo hľadalo vhodné podmienky pre členstvo. Budujúce sa AA spoločenstvo a jej pracujúce skupiny sa...

Tradícia štvrtá

4.tradicia Každá skupina by mala byť samostatná, okrem prípadov, ktoré ovplyvňujú iné skupiny alebo DDA ako celok. Spolupracujeme so všetkými ďalšími dvanásťkrokovými programami.     DDA ako väčšina organizácií ma štruktúru, ktorá začína individuálnym vytváraním skupín. Skupiny vytvárajú...

Tradícia piata

5.tradicia Každá skupina DDA má len jeden primárny cieľ – prinášať svoje posolstvo dospelému dieťaťu, ktoré ešte stále trpí.     AA sa skoro naučili, že spoločenstvo by malo robiť jednu vec poriadne namiesto toho aby robilo mnoho vecí chabo. DDA si osvojilo podobný postoj....

Tradícia šiesta

7. Tradícia   Keď príde na reč zpravovanie a míňanie peňazí mnoho dospelých detí alkoholikov spadá do troch kategórií. Niektorý su finančný kúzelníci, ktorí trávia svoj čas naháňaním vývoja hodnôt cenných papierov. Iný bojujú o prežitie medzi jednotlivými...

Tradícia siedma

7. Tradícia   Keď príde na reč zpravovanie a míňanie peňazí mnoho dospelých detí alkoholikov spadá do troch kategórií. Niektorý su finančný kúzelníci, ktorí trávia svoj čas naháňaním vývoja hodnôt cenných papierov. Iný bojujú o prežitie medzi jednotlivými...

Tradícia deviata

Tradícia 9 Ako sa očakáva, že nejaká organizácia bude fungovať bez toho, aby bola organizovaná alebo štruktúrovaná pravidlami? Kto niekedy počul o úspešnej spoločnosti bez organizácie? Nepotrebujeme nejakú formu správnej rady, ktorá by udržiavala stretnutia v poriadku? Napriek tomu tu je naša...

Tradícia desiata

DESIATA TRADÍCIA Dospelé deti alkoholikov nezaujímajú žiadne stanovisko k problémom mimo spoločenstva, preto by meno DDA nikdy nemalo byť zatiahnuté do verejných sporov.   Myšlienka DDA by mala zostať jasná. Máme iby jeden cieľ: niesť odkaz uzdravovania sebe samým, tým, ktorí stále trpia a...

Tradícia jedenásta

Tradícia jedenásť Mnohí zmätení alebo skľúčení ľudia, ktorí nájdu DDA, sú v úžase z programu a z toho, čo ponúka. Dokonca aj dospelé deti, ktoré sa roky uzdravovali v iných 12-krokových programoch objavia náš program a nový zmysel vo svojom živote. Sú ohromení na úrovni identifikácie a...

1 | 2 >>