"Poznej sám/samu sebe – buď úpřimný/-á."

Charakteristika dospělého dítěte


Spoluzakladatel DDA Tony A. sepsal v roce 1978 seznam 14 charakteristických znaků osobnosti dospělého dítěte. Seznam povahových rysů DDA popisuje, jak nás ovlivnil alkoholismus nebo jiná rodinná dysfunkce. Seznam se později stal podkladem pro vznik dokumentu Problém.

V dospělosti můžeme podvědomé emocionální konflikty z dětství vyjadřovat tak, že je znovu rekonstruujeme. Pokud jsme byli zneužíváni, můžeme zneužívat jiné. Pokud jsme měli strach z autoritativních osobností, můžeme se sami stát autoritou, která zastrašuje jiné, a pod. Jinými slovy, dospělé děti se tím, že si osvojí chování svých rodičů, "stávají" svými rodiči. Toto pozorování dalo podnět pro vznik Seznamu obrácených povahových rysů DDA, který poskytuje ucelenější obraz o tom, jaký vliv má na nás alkoholismus a rodinná dysfunkce.


Seznam povahových rysů :

 1. Stali jsme se izolovanými a bojíme se druhých, zejména autoritativních osob.
 2. Snažíme se zavděčit se druhým a přitom jsme ztratili svou vlastní identitu.
 3. Děsí nás rozzlobení lidé a jakákoli osobní kritika.
 4. Buďto jsme se stali alkoholiky (či jinak závislými osobnostmi), nebo jsme s takovým člověkem uzavřeli manželství, nebo oboje; anebo jsme si našli jinou kompulsivní osobnost jako např. workoholika, abychom tak naplnili svou chorobnou potřebu opuštění.
 5. Žijeme své životy z pozice oběti a tato slabost nás přitahuje v milostných i přátelských vztazích.
 6. Máme přehnaně vyvinutý smysl pro zodpovědnost a jepro nás snazší zabývat se druhými než sebou samými;to nám umožňuje nemuset se tak pozorně dívat na vlastní chyby a nedostatky, atd.
 7. Cítíme se provinile, když hájíme vlastní zájmy, místo abychom ustoupili druhým.
 8. Stali jsme se závislými na vzrušení.
 9. Pleteme si lásku se soucitem a máme tendenci "milovat" ty, které můžeme "litovat" a "zachraňovat".
 10. Potlačili jsme své pocity z traumatického dětství a ztratili jsme schopnost cítit nebo vyjádřit své pocity,protože by to bylo příliš bolestné (popírání).
 11. Sami sebe posuzujeme tvrdě a máme velmi nízké sebevědomí.
 12. Jsme závislí jedinci, kteří mají hrůzu z toho, že by mohli být opuštěni, a jsme ochotni udělat cokoli, abychom si udrželi vztah a nemuseli znovu prožít bolestné pocity z opuštění, které jsme zažívali během života s nemocnými lidmi, kteří tu pro nás nikdy nebyli emocionálně přítomni.
 13. Alkoholismus je nemoc celé rodiny; stali jsme se paraalkoholiky a převzali charakteristiky této nemoci, i když sami nepijeme.
 14. Para-alkoholici spíše reagují na jednání druhých, než by jednali sami.

Seznam obrácených povahových rysů zatím není k dispozici v češtině. Chcete-li si ho přečíst, klikněte na text a přejděte do slovenské části webu:

Neschválený koncept. Tento překlad ještě nebyl zkontrolován ACA WSO. © ACA WSO, Inc.
Originál:
The Laundry List, ACA WSO »
The Other Laundry List, ACA WSO »

Jsem dospělé dítě? 25 otázek »