"Poznej sám/samu sebe – buď úpřimný/-á."

Charakteristika dospělého dítěte


Spoluzakladatel DDA Tony A. sepsal v roce 1978 seznam 14 rysů osobnosti dospělého dítěte. Seznam rysů dospělého dítěte popisuje, jak nás ovlivnil alkoholismus nebo jiná rodinná dysfunkce. Seznam se později stal podkladem pro vznik dokumentu Problém.

V dospělosti můžeme podvědomé emocionální konflikty z dětství vyjadřovat tak, že je znovu rekonstruujeme. Pokud jsme byli zneužíváni, můžeme zneužívat jiné. Pokud jsme měli strach z autoritativních osobností, můžeme se sami stát autoritou, která zastrašuje jiné, a pod. Jinými slovy, dospělé děti se tím, že si osvojí chování svých rodičů, "stávají" svými rodiči. Toto pozorování dalo podnět pro vznik Seznamu obrácených rysů dospělého dítěte, který poskytuje ucelenější obraz o tom, jaký vliv má na nás alkoholismus a rodinná dysfunkce.


Seznam rysů dospělého dítěte:

 1. Stali jsme se izolovanými a bojíme se druhých, zejména autoritativních osob.
 2. Snažíme se zavděčit se druhým a přitom jsme ztratili svou vlastní identitu.
 3. Děsí nás rozzlobení lidé a jakákoli osobní kritika.
 4. Buďto jsme se stali alkoholiky (či jinak závislými osobnostmi), nebo jsme s takovým člověkem uzavřeli manželství, nebo oboje; anebo jsme si našli jinou kompulsivní osobnost jako např. workoholika, abychom tak naplnili svou chorobnou potřebu opuštění.
 5. Žijeme své životy z pozice oběti a tato slabost nás přitahuje v milostných i přátelských vztazích.
 6. Máme přehnaně vyvinutý smysl pro zodpovědnost a jepro nás snazší zabývat se druhými než sebou samými;to nám umožňuje nemuset se tak pozorně dívat na vlastní chyby a nedostatky, atd.
 7. Cítíme se provinile, když hájíme vlastní zájmy, místo abychom ustoupili druhým.
 8. Stali jsme se závislými na vzrušení.
 9. Pleteme si lásku se soucitem a máme tendenci "milovat" ty, které můžeme "litovat" a "zachraňovat".
 10. Potlačili jsme své pocity z traumatického dětství a ztratili jsme schopnost cítit nebo vyjádřit své pocity,protože by to bylo příliš bolestné (popírání).
 11. Sami sebe posuzujeme tvrdě a máme velmi nízké sebevědomí.
 12. Jsme závislí jedinci, kteří mají hrůzu z toho, že by mohli být opuštěni, a jsme ochotni udělat cokoli, abychom si udrželi vztah a nemuseli znovu prožít bolestné pocity z opuštění, které jsme zažívali během života s nemocnými lidmi, kteří tu pro nás nikdy nebyli emocionálně přítomni.
 13. Alkoholismus je nemoc celé rodiny; stali jsme se paraalkoholiky a převzali charakteristiky této nemoci, i když sami nepijeme.
 14. Para-alkoholici spíše reagují na jednání druhých, než by jednali sami.

Seznam obrácených rysů dospělého dítěte zatím není k dispozici v češtině. Chcete-li si ho přečíst, klikněte na text a přejděte do slovenské části webu:

Neschválený koncept. Tento překlad ještě nebyl zkontrolován ACA WSO. © ACA WSO, Inc.
Originál:
The Laundry List, ACA WSO »
The Other Laundry List, ACA WSO »

Jsem dospělé dítě? 25 otázek »